Agah İlker Özer

Uzman GörüşleriABD’de Marka Tescili için Markanın Kullanımı Zorunludur


Amerika Birleşik Devletleri’ni marka tescil prosedürü açısından diğer ülkelere göre birçok noktada farklılıklar içermektedir. Bu nedenle ABD’de marka başvurusu yapmak isteyen marka sahiplerinin markalarını tescil ettirmek ve sağlıklı bir şekilde takip edebilmek için ABD marka tescil prosedürlerine hakim ve deneyim sahibi vekillerden destek alması önem taşımaktadır.

ABD’ni marka tescil prosedürü açısından diğer ülkelerden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi markanın kullanımının tescilde esas alınmasıdır. ABD’de başvurulmuş bir markanın tescil edilebilmesi ve tescilli olan markaların da korumalarının devam edebilmesi için marka kullanımının ispat edilmesi zorunludur.

ABD’deki marka kullanımı ile ilgili prosedüre göre kullanım beyanı ve kullanım delillerinin sunumu 2 aşamadan oluşmaktadır:

1. Tescil Öncesi Marka Kullanımının İspatı:

ABD Markalar Kanunu’na göre, marka müracaatları yapılırken “kullanımda olduğu” belirtilerek veya “ilerde kullanılacağı” belirtilerek dosyalanması zorunludur. Birçok firmanın ABD’ye marka müracaatı yaptığı sırada henüz markalı ürünlerini/hizmetlerini ABD’de kullanmaya başlamamış olduğu göz önünde bulundurularak, kullanım bilgisi durumu “ilerde kullanılacağı” şeklinde belirtilerek ilgili müracaatlar gerçekleştirilmektedir. 

Eğer markanız ABD’de “ilerde kullanılacağı” belirtilerek müracaat edildiyse, dosyanızın ABD’de inceleme ve yayın aşamalarının tamamlanmasından sonra, tescile bağlanabilmesi için ilgili ülke için geçerli olan kullanım formunun hazırlanıp, Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisi’ne sunulması gerekmektedir. Ayrıca, ABD’de müracaat edilen marka örneğinizin yer aldığı etiketlerin de ilgili patent ofisine sunulması talep edilmektedir.

İlgili marka etiketlerinin veya hizmet sınıflarına ilişkin evrakların sunulamaması veya evrakların yeterli görülmeyip ilgili resmi kurum tarafından kabul edilmemesi durumunda uygunsuzluk kararı verilip, markanız için ABD’de tescil belgesi düzenlenmeyecektir. Ancak markanızın kullanım ile ilgili bilgilerin sunulmasının ardından, ilgili evraklar resmi kurum tarafından incelenecek ve kabul edilmesi durumunda markanız için ABD tescil belgesi düzenlenecektir.

Eğer markanızın ABD’de tescil öncesindeki süreçte henüz kullanımına başlamadıysanız, bu durumda resmi kurumdan ilgili beyannamenin ve belgelerin ileride sunulabilmesi amacıyla 6 aylık dönemler için ek süre alınması mümkündür. Ek süre sonunda ilgili evrakların resmi kuruma sunulması veya yeniden 6 aylık ek süre talep edilmesi de mümkün olabilir.

2. Tescil Sonrası Marka Kullanımının İspatı:

ABD Marka Kanunlarına göre; tescile bağlanmış olan bir markanın ABD’de korumasının devam edebilmesi için, tescil tarihini takip eden 5. ve 6. Yıllar arasındaki dönemde “marka kullanım bilgisi” veya “marka kullanım ispatı” sunulması zorunludur. Belirtilen dönem içerisinde marka kullanım bilgisi sunulamaması durumunda, tescilli olan markanızın ABD’de kullanılmadığına hükmedilip, ilgili resmi kurum tarafından tesciliniz iptal edilebilir. Tescil sonrası kullanım bilgisi sunulması aşamasında ek süre talep edilmesi de mümkün değildir.

Hem tescil öncesi hem de tescil sonrası marka kullanımının ispatı için ABD Patent Ofisi’ne sunulması gereken evraklarda yer alan marka örneğinin ABD’de müracaat edilmiş olan veya tescilli olan markanızın birebir aynı olması gerekir.

Kullanım ispatı için ABD Patent Ofisi’ne sunulması gereken evrakları ise şunlardır:

  • Eğer ABD’de aktif olarak markanızın kullanımı varsa, ilk olarak hangi tarihte kullanımda bulunduğunuz konusunda bilgi verilmesi (sadece ABD’ye ilk ürün/hizmet ihracatınızın tarihinin belirtilmesi yeterlidir)
  • Müracaat ettiğiniz marka örneğinin birebir veya çok yakın benzerini içerecek şeklide ABD’ye gönderdiğiniz ürünler üzerindeki etiketlerde markanızın yer aldığını gösteren “fotoğraflar”
  • Yine ABD’ye müracaat ettiğiniz marka örneklerini taşıyan ürünlerin yer aldığını “etiket, ambalaj veya koli fotoğrafları” gibi belgeler
  • Hizmet sınıflarında tescili talep ediyorsanız, ilgili hizmeti ABD’de sunmakta olduğunuz mağaza, ofis, vb. fotoğrafları, hizmet ile ilgili yayınlamış evraklar, ilanlar, broşürler ve varsa ABD’ye yönelik ve ilgili hizmeti içeren internet sitesi adresi sunulması gerekmektedir.

Eğer markanızın ABD’deki kullanımını tescilli olduğu tüm sınıflar veya bazı sınıflar için ispat edemiyorsanız, bu durumda aşağıda belirtilen seçenekler tavsiye edilir:

  • Eğer belirli sınıf/sınıflar için ABD’de kullanımınızı ispat edemiyorsanız, ilgili sınıf/sınıflar markanızın tescil kapsamından çıkartılabilir. ABD’de ilgili sınıftaki ürün ve hizmetler için markanızın kullanımına başladıktan sonra yeniden müracaat yapılması mümkündür.
  • Eğer markanızın ABD’de tescilli olduğu tüm sınıflar için kullanımı yoksa mevcut tescilinizin işlemleri sonlandırılıp, aynı sınıflar için yeni bir müracaat yapılması da mümkündür.

Özetle ABD’deki marka tescil prosedüründeki farklılıklar gerek sağlıklı bir başvuru yapılabilmesi gerekse süreçlerin takibi açısından deneyimli ve bilgi sahibi bir vekille işbirliği içinde olmayı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle marka sahiplerinin ABD’de marka başvurusu yapmadan önce uzman bir vekille iletişime geçmesi ve hangi ürün ve hizmetler için başvuru yapılacağı konusunda danışmanlık almasını önem arz etmektedir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al