Hakan Özcan Ar-Ge ve Eğitim Danışmanı

Uzman GörüşleriAr-Ge’nin Odağında Ne Olmalı? Patent Mi? Kar Mı?


Ürün tasarım süreçleri genellikle şartnameler, müşteri ve ana sanayi istekleri ile tasarım kurallarına göre değişir. Bazen firmalar oluşturdukları tasarımı kendi istedikleri gibi ortaya koyamazlar. Bunun sebebi rakiplerin aldığı patentlerdir. Odağı patent olmayan hiçbir Ar-Ge kuruluşu ve Ar-Ge yapan firma yüksek uluslararası pazar payına sahip olamaz ve verimli Ar-Ge çalışmalarında başarılı olup yüksek kârlar elde edemez. Patent sayılarının artışı ile pazar payının artışı arasında doğru orantı söz konusudur.

Ülkemiz ekosisteminde yenilikçi yapı kurulmasında iki organın diğerlerine göre daha verimli olduğu gözlemlenmektedir. Bunlardan ilki Ar-Ge Merkezleri ikincisi ise TTO’lardır. ( Teknoloji Transfer Ofisi ) Ar-Ge merkezlerinin sayısı her geçen gün artmakta ve yaptıkları yeniliklerle işletmenin bulundukları şehrin ve ülke ekonomisinin büyümesine yardımcı olmaktadırlar.

Ülkemizde işletmelerin üniversite ve sosyal bilimlerle birlikte çalışma kültürünün geliştirilmeye ihtiyacı var olduğundan yenilikçi ürün ortaya koyma metodolojileri gelişmemektedir. Oysa pek çok ülkede daha ürün fikir aşamasında iken SWOT, 5N1K, QFD, Balık Kılçığı, Beyin Fırtınası, Tersine Beyin Fırtınası, PARETO vb. pek çok metot kullanılarak üretilecek ürünler, üreticileri, tüketicileri, pazar, lojistik gözden geçirilmekte ve buralardan elde edilen veriler tasarım aşamasında kullanılmaktadır.

Özellikle Japonya ve bir Japon işletmesi olan TOYOTA bu tür metotları kullanarak otomobilin ilk bulucusu olan Avrupa ve Amerika pazarlarını etkilemiştir.

Ülkemizde Ar-Ge merkezlerinde yeni ürün ve hizmetler ortaya konulmaktadır. Yenilikçi ürün üretme metodoloji zinciri daha sık olarak kullanılmalıdır. Bu durumda da verimli bir Ar-Ge yönetimi maalesef ortaya çıkmamaktadır.

İşletmelerin uluslararası pazardan pay almak ve bu payı rakiplerine kaptırmamak için ürettiği stratejiler içerisinde en kullanışlısı patentlerdir. Rakiplerin aldığı patentlerin etrafından dolaşmak (Desing Around) ile veya ürünün performansından bazı özellikleri feda etmek yani eski teknolojiyi kullanmak ile aşılabilir.

Ürün tasarım süreçlerinin patentlerden etkilenmemesi için, üretimi engelleyen patentleri bulma, bu patentlerin korunup korunmadığını belirleme, patentlerin neyi koruduğunu anlama, korunduğu ülkeleri tespit etme, bu patenti ihlal etmeden nasıl bir üretim yapılabileceğinin bilinmesi gerekir. Ar-Ge patent odaklı hale getirilerek patentler ihlal edilmeden yeni bir tasarım konsepti ortaya konabilir.

Ar-Ge’nizi patent odaklı hale getirirseniz bu tür üretim ve satış problemleri yaşamadan pazar payınızı artırabilirsiniz.

Böyle bir odak işletmeler için özellikle rakiplerinin patent faaliyetlerinden haberi olmasını, izlemesini ve yorumlamasını sağlayacaktır. Ayrıca izlenen ve yorumlanan patentler sayesinde sektör trendini takip etme ve yönlendirme fırsatları oluşur. Rakiplerin ürün ve yöntemlerinden farklı ürün ve yöntemler ortaya koyma çalışmaları (Desing Around) yeni patentler üretmeyi ve bu patentler sayesinde işletmenin teknik ve finansal hacminin artması sağlanacaktır.

Tekrar vurgulamak gerekirse odağı patent olmayan hiçbir Ar-Ge kuruluşu ve Ar-Ge yapan firmalar uluslararası pazar payına sahip olamaz ve verimli Ar-Ge çalışmalarında başarılı olamaz.

Hakan Özcan
Ar-Ge ve Eğitim Danışmanı

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al