HaberlerAR-GE'ye 70 Milyar Lira


Katma değeri yüksek ürünlerin ihracatı için Ar-Ge harcamalarına ayrılan kaynak her geçen gün artıyor. 2002’de 1 milyar 843 milyon lira olan Ar-Ge harcamaları 10 yılda 13 milyar 62 milyon dolara yükseldi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2002'den 2012 yılı sonuna kadar, Ar-Ge çalışmalarına 70 milyar lira harcama yapıldığını açıkladı. Bunun 28 milyar liralık kısmının özel sektör harcamalarından oluştuğu belirtildi. Özel sektörün 2002 yılında yüzde 28.7 olan Ar-Ge harcamalarındaki payı 2012 yılında yüzde 45.1'e çıktı. 2002 yılında yüzde 0.53 olan Ar-Ge harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2012 yılında yüzde 0.92'ye yükseldi.

Ar-Ge Harcamaları 13 Milyarı Geçti
Bakanlığın verilerine göre 2012 yılında Ar-Ge harcamaları 13 milyar lirayı geçerek milli gelire oranının yüzde 1'e yaklaştı. 2023 hedefi ise bu oranı yüzde 3'e çıkararak 10 yıl içerisinde 2 trilyon dolara yükselmesi amaçlanan milli gelirin 60 milyar dolarının Ar-Ge'ye tahsis edilmesi.

Halen 50 ve üzeri Ar-Ge personeli çalıştıran işletmelere Ar-Ge merkezi belgesi veriliyor. 5746 Sayılı Kanun ile Ar-Ge merkezlerine Ar-Ge indirimi, Gelir Vergisi stopajı, sigorta primi desteği ve Damga Vergisi istisnası gibi teşvik ve muafiyetler getirildiği vurgulandı. Söz konusu merkezlerdeki tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının 50'den 30'a düşürülmesine yönelik yeni yasal düzenleme çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

10 Milyon Lira Ar-Ge Desteği
Bakanlık tarafından bir soru önergesine verilen cevapta, ilk defa yüksek ve ileri teknoloji alanlarında yapılan Ar-Ge projelerinin yatırım ve üretimine dönüşmesi için yeni bir yatırım destek programı başlatılacağı açıklandı. Bu program kapsamında 50 milyon liraya kadar olan projelerin destekleneceği vurgulandı. Bu projeler için 3 milyon 600 bin lirası hibe olmak üzere toplam 10 milyon lira destek sağlanacağı ifade edildi. Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak 2-3 ay içerisinde son şeklinin verileceği dile getirildi.

Hibrit ve Elektrikliye 4 Milyon
Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın geliştirilmesi ve üretimi için yüksek bütçeli projelere yüzde 100 Ar-Ge desteği verileceği açıklandı. Hibrit ve elektrikli araçlara yönelik elektrik motoru, batarya teknolojileri ve kontrol sistemleri alanlarında hazırlanan 8 projeye ise yaklaşık 4 milyon lira Ar-Ge desteği sağlanacağı vurgulandı. Özel sektörün Ar-Ge çalışmalarındaki katkısının son 11 yıl içerisinde arttığı dile getirildi.

900 Milyon $ İhracat
Açıklamada, üniversite sanayi işbirliği ile Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının önemli bir platformu olan teknoparklara büyük önem verildiğinin altı çizilerek, "2002 yılında sadece 2 olan teknopark sayısı bugün 37 tanesi faal olmak üzere 52'ye yükselmiştir. Teknoparklarda kurulan ve 20 bin kişiye istihdam sağlayan 2 bin 500 firmamız bugüne kadar 900 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Geliştirdikleri ürünlerle ilgili 322 adet patent almışlardır" ifadelerine yer verildi.

Transfer Ofislerine 1 Milyon Lira
Teknoloji transfer ofislerinin de üniversitelerde üretilen bilginin nihai ürünlere dönüşmesinde önemli rol oynayacağı hatırlatılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "TÜBİTAK bu kurumlara 2013'ten itibaren 10 yıl süreyle 1 milyon lira destek sağlayacaktır. Yapılan başvurular neticesinde Boğaziçi, Ege, Gazi, Hacettepe, Koç, ODTÜ, Özyeğin, Sabancı, Selçuk ve Yıldız Teknik üniversitele- rindeki teknoloji transfer ofislerinin desteklenmesine karar verilmiştir" Ayrıca, 2003 yılından buyana 4 bin firmanın 8 bin projesine yaklaşık 2.5 milyar lira des- tek sağlandığı vurgulandı.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al