HaberlerBaşvuru Kolaylaşacak, Patent Almak Zorlaşacak


Patent başvurusunda Avrupa’yı geride bırakan Türkiye, ilgili yasal düzenlemeleri mercek altına aldı. Bu yıl yasalaşacak olan kanun tasarısının formaliteleri kolaylaştıracağını belirten Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, “Ancak patent verilirken daha ince eleyip sık dokuyacağız.” dedi.

Türkiye, son 2 yılda Avrupa’da en çok marka başvurusu yapılan ülke oldu. Her yıl yüzde 15 artan patentlerle ilgili kanunlaşması beklenen yeni yasa tasarısı, birçok yeniliği beraberinde getirecek. Türk Patent Enstitüsü (TPE) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, yeni düzenleme ile daha kolay alınan incelemesiz patent sistemini kaldıracaklarını, diğer ülkelerde olduğu gibi bütün başvuruların ‘incelemeli’ olarak değerlendirileceğini açıkladı. Bu sayede katma değeri yüksek, nitelikli patent ve tasarımların önünün açılacağını vurgulayan Asan, “Bazı formaliteleri kolaylaştırıyoruz. Daha kolay patent başvurusu yapılabilecek. Patent verilirken daha ince eleyip sık dokuyacağız.” diye konuştu.

TPE Başkanı Asan, Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı’nın getirdiği yenilikleri Zaman’a anlattı. 2000’lerin başında yılda 3 bin civarında patent başvurusu yapılırken bu rakamın geçen yıl 15 bini geçtiğini kaydeden Asan, artık başvuruların ne kadarının ticarileştiğinin sorgulandığına dikkat çekti. Atılan adımlarla patent başvurusuyla ilgili farkındalık oluşturulduğunu belirterek, kanun tasarısıyla katma değeri daha yüksek başvuruların artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Bütün başvuruların başka ülkelerde olduğu gibi incelemeli patent kapsamında değerlendirileceğini belirten Asan’ın verdiği bilgilere göre Türkiye’de başvuruların yüzde 25 ile yüzde 30’una patent veriliyor. Diğer ülkelerde de bu oranın hemen hemen aynı olduğunu söyleyen TPE Başkanı, en iyi olan ülkede bile bu rakamın yüzde 40’a kadar çıkabildiğini kaydetti. Patent alındıktan sonra belli bir sermayeye sahip girişimcilerin ikna edilmesinin daha zor bir aşama olduğunu ifade eden TPE Başkanı, alınan patentlerin ticarileşme oranlarının daha da düşük olduğunu söyledi. Yeni düzenleme ile nitelikli patent başvurularının teşviki hedefleniyor.

Üniversite Buluşuna Teşvik Geliyor
Başkan Asan’ın verdiği bilgiye göre kanun tasarısıyla üniversitelerde akademisyenlerin buluş yapmasını teşvik edecek önemli bir adım atılıyor. Mevcut durumda buluşlar üzerindeki patent hakkı, buluşu yapan üniversite öğretim üyesine ait. Patent verme sürecinin uzun ve maliyetli olması ve alınan patentlerin ticarileştirilmesinin zor olmasından dolayı akademisyenler, yaptıkları buluşların patent başvurusuna dönüştürmede zorluk yaşıyor. Yeni dönemde patent üzerindeki hak sahipliği üniversitelere verilecek. Üniversitelerin patentin ticarileştirilmesi sonucu elde ettiği gelirin en az üçte biri buluş sahibi akademisyene verilecek. Asan, üniversitenin elde ettiği gelirin yeni araştırmalara imkân sağlayacağını aynı zamanda buluşu yapan öğretim üyesine pay verilmesinin de yeni buluşların yapılması yönünde teşvik edici olacağını vurguladı. Asan, elde edilecek gelirin paylaşımıyla ilgili üst bir sınır konulmadığını, buluş sahibi akademisyenin üniversite ile pazarlık yapabileceğini, üçte birden daha yüksek pay talep edebileceğini söyledi. Üniversitenin buluşa ilgi göstermemesi durumunda akademisyenlerin kendi adına da patent alabileceğini belirten Asan, “Üniversite öğretim üyesine yüzde 30 vermek ister ve akademisyen bunu kabul etmezse ve daha çok isterse gidip başka bir üniversiteyle pazarlık yapabilir. Çalışkan bir akademisyense yeni üreteceği patentler göz önünde bulundurularak kadrosunu başka bir üniversiteye aldırarak orada çalışmaya devam edebilir. Dolayısıyla buluş ne kadar kıymetliyse öğretim üyesinin de eli o derece güçlenecek.” diye konuştu. 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al