HaberlerÇağlayan: Sanayiciler Hamallıktan Kurtulacak!


Sanayinde katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi için yeni bir teşvik sistemi geliyor.  Teşvikle firmalara Ar-Ge, patent, tasarım, marka, inovasyon ve  teknoloji alanında destek verilecek. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, bunun için önümüzdeki dönemde sektör temsilcileriyle bir araya geleceklerini, sanayi odaları, teknoparklar ve ihracatçılarla görüşeceklerini belirterek yol haritası hazırlayacaklarını bildirdi. “Bizim artık hamallığı bırakmamız, yükte hafif pahada ağır ürünlerin üretim ve ihracatına odaklanmamız ve bizi 2023 hedeflerine ulaştıracak yelkenleri hazırlamamız lazım” diyen Zafer Çağlayan, bütün sektörlerdeki firmaların radikal bir değişime gitmesi gerektiğini söyledi. 

Çağlayan, “2023 yılına giden yolda fiyat bazlı değil kalite bazlı rekabete geçmeliyiz. Fiyat bazında rekabete devam edersek bugün Uzak Doğu'daki rakiplerimizin yerini yarın Afrika ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri alacak.  Ucuz ve kalabalık iş gücüyle daha ucuza ürün üretip satabilen sınırsız sayıda rakiple karşı karşıya kalağız. Bu sarmaldan çıkabilmek için daha kaliteli, markalı ve yüksek katma değerli ürünler üretmeliyiz” dedi. İleri teknolojinin sadece ihracatın sorunuymuş gibi bir algıyı kökten reddettiğini ifade eden Çağlayan, “İleri teknoloji ve katma değer ihracatın değil, sanayi altyapısının ve üretiminin sorunudur. İleri teknolojinin ihracatımızdaki payı yüzde 1.8 iken bu oran imalat sanayi üretimi içerisinde yüzde 3.9 düzeyinde. Son 20 yılda yapılan imalat sanayi yatırımlarının yalnızca yüzde 3.3'ü  ileri teknoloji yatırımları. Bu veriler bize ileri teknolojiyi üretim, yatırım ve ihracat üçgeninde düşünmemiz gerektiğini bir defa daha gösteriyor” diye konuştu. 

Üretilen ve ihraç edilen ürünlerin teknoloji seviyesi yükseldikçe ihracat birim fiyatlarının da arttığına dikkat çeken Çağlayan şöyle konuştu: “2009 yılında  kg ihracat fiyatımız 1.16 dolardı. İzleyen yıllarda ciddi bir artış yakaladık. 2010'da fiyat 1.25, 2011'de 1.47, 2012'de 1.58 dolara yükseldi. Yani ihraç kilo fiyatımızda 4 yılda yüzde 36 artış yakaladık. Ancak hala yolun başındayız. Çünkü Almanya ihraç ürünlerini kilosunu 4.1 dolardan, Japonya 3.5 dolardan, Güney Kore 3 dolardan satıyor da ondan. Bizim de mutlaka 3-4 dolar seviyelerine gelmemiz gerekiyor. Bunun için ileri teknoloji ürünlerine eğilmemiz şart. Ayrıca ihracat birim fiyatını artıran katma değer oluşturan, tasarım, marka, Ar-Ge, patent gibi alanların desteklenmesi önemli.”

Patent, Tasarım, Ar-Ge ve Markalaşmada Sınıfta Kaldık
> Teknoparklar: Türkiye'nin en nitelikli ürünlerinin üretildiği merkezler. Burada Ar-Ge harcaması yapan ihracatçının birim fiyatı Türkiye ortalamasının 4 kat üstünde.. Ancak teknoparklarda teknoloji üreten firmaların yalnızca yüzde 10'u ihracat yapabilecek kapasitede. Yaptıkları ihracat ise 422 milyon dolar.
> Patent: Firma patent altığında ihracat birim fiyatını 3 dolara kadar çıkarıyor. Buna karşın ihracat yapan firmaların sadece yüzde 3.6'sının (187 firma) patent başvurusu bulunuyor.
> Tasarım: Firmaların ihracat birim fiyatını 2.6 dolara yükseliyor. Türkiye ortalamasının neredeyse iki katı.
> Ar-Ge: Daha çok teknoloji odaklı şirketler tarafından gerçekleştiriliyor.  Bu firmaların yarıya yakının cirosu  10 milyon doların üzerinde. Ar-Ge yapan firma ihracatla erken tanışıyor.  Bunun yanı sıra bir marka sahibi olan firma ihracat birim fiyatını da en az yüzde 50 artırıyor. Fakat Türkiye'deki ihracatçı firmaların sadece 1.8'inin Ar-Ge faaliyeti var.
> Marka: İhracatta yüzde 50 artış sağlıyor. Ancak Türkiye'de 15 bin marka sahibi firmanın yarıya yakını düşük teknolojili üretim yapıyor.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al