Kemal Yamankaradeniz Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı

Uzman GörüşleriCumhuriyet Tarihinin ilk Sınai Mülkiyet Kanunu Çıkmak Üzere…


Cumhuriyet tarihinin ilk Sınai Mülkiyet Kanunu, meclis genel kuruluna geldi. Türkiye şimdiye kadar sınai mülkiyet haklarının korunmasını, özelde patent, marka ve tasarım haklarına ilişkin uygulamalarını 1995 yılından beri kanun hükmünde kararnamelerle yönetiyordu. Önemli değişiklikler ve gelişmeler mevcut.


Patent, marka ve tasarım alanlarını kapsayan kanun tasarısı artık mecliste. Çoğunluğun desteğiyle Mayıs ayı sonuna kadar meclisten geçmesi bekleniyor. Yeni sınai haklar kanunu ile ülkemizde ticari yaşamın bu alanını güvence altına alan pek çok yenilik içeriliyor ve çok daha nitelikli bir sınai mülkiyet yapısına kavuşulacak.

Yeni kanun ile süreçler basitleşecek ve kısalacak, kişiler patent tesciline, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına teşvik edilecek. Kanun ile birlikte gelen en önemli değişikliklerden biri de, patent ve tasarım ihlallerinde asgari standartlar belirlenerek daha hızlı şekilde hukuki yaptırımlar uygulanabilecek. Marka taklitlerine ağır cezai yaptırımlar zorunlu olacak.

Artık kullanmadığı halde kimse 40-50 markaya sahip olamayacak. 7 yıl boyunca kullanılmayan markalar Türk Patent Enstitüsü tarafından iptal edilebilecek. Bu şekilde marka tüccarlarının da önüne geçilmiş olacak. Kanun ile birlikte otomotiv sektöründe eşdeğer parça üretiminin önü açılacak. Akredite olmak şartıyla yedek parça üreticileri araç parçalarını üretip satabilecekler. Bu şekilde piyasadaki yedek parça fiyatlarının ucuzlaması da sağlanmış olacak.

Çıkacak yeni kanunun taklit ürünlere de savaş açıyor. Taklit ürünler artık cezasız kalmayacak. Taklit durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar paraya çevrilemeyecek cezalar geliyor. Ayrıca bu ürünlerin imha süreçleri de hızlanıyor. Tasarım ilan süreçlerinde sürenin 6 aydan 3 aya, marka ilan süreçlerinde ise 1 yıldan 4 aya inecek.

Yeni kanun ile sadece süreçler kısalmayacak, tescilden kaynaklanan gelir dağılımında da daha dengeli bir yapıya kavuşulacak. Yükseköğretim kurumlarında geliştirilecek buluşların sahibi artık öğretim elemanları değil, yükseköğretim kurumları olacak. Fakat gelirler paylaşılacak. Elde edilen gelirin en az üçte biri buluşu yapan öğretim elamanına, üçte biri Teknokent'e, kalanı ise rektörlüğe verilecek. Bu şekilde öğretim elamanlarına da yaptıkları buluştan gelir sağlanarak, Ar-Ge çalışmalarına teşvik edilecek. Çalışan ve üniversite mensupları bu haklarının kullanımından elde edilen gelirden almaya hak kazanacak. Yine aynı şekilde işçiler de Ar-Ge çalışmalarına teşvik edilecek. Fabrikalarda gerçekleşen buluş ve tasarımda işçinin katkısı varsa buluş ve tasarımdan elde edilen gelirden işçi de gelir elde edebilecek. Fabrikalarda bu konuda değerlendirme komisyonu kurularak, işçiye ne kadar pay verileceğine karar verilecek. Hem öğretim elemanları hem de işçiler Ar-Ge'ye teşvik edilecektir. Yeni kanun ile marka, patent ve tasarım tescil başvurularında büyük artışlar görülebilir.

1994 yılında kurulan Türk Patent Enstitüsü adı da "Türk Patent ve Marka Kurumu" olacak ve bu kanunla daha güçlü bir yapıya kavuşacak. Ülkemizi bu alandaki uygulamalarda yurtdışında temsil eden tek kurum olan Türk Patent Enstitüsü yeni yapısıyla uluslararasında daha saygın bir kurum haline gelecektir.

Ayrıca Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısında marka ve patent vekillik mesleğinin disiplin hükümlerine yer verilmiş olup, kurallara uygun çalışmalar yapmayanlara uygulanacak cezalar için disiplin kurulu oluşturulacaktır. Disiplin kurulu 7 kişiden oluşacaktır. Böylece sınai mülkiyet sistemi güçlü kurum, etkin mevzuat, doğru çalışan vekillik sistemi ve adil yargılama için oluşturulmuş fikri ve sınai haklar mahkemeleri ile Türk ticari hayatında marka, patent, tasarım korumalarında daha etkin uygulamalara sahip olacaktır.

Selam ve saygılarımla,

Kemal Yamankaradeniz
Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al