Basında Çıkan HaberlerDestek Patent Fikrine Sahip Çık Diyor


Sürdürülebilir bir gelecek için tüm faaliyet alanlarında gerçekleştirdiği projelerle Türkiye'nin fikri sermayesinin artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan “Fikrine Sahip Çık” projesi, Fikri ve Sınai haklar alanında bilinçli bir nesil yetiştirilmesini hedefliyor. Ağırlıklı olarak lise ve üniversite öğrencilerinde ilgi uyandıracak, onları buluşlar yapmaya teşvik edecek, sınai haklar alanında farkındalıklarını artıracak eğitim programlarıyla geleceğe yönelik bir projeksiyon sunan proje, aynı zamanda Girişimci ve KOBİ’lere yönelik eğitimleriyle de dikkat çekiyor. Toplamda 100 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen proje; akademik anlamda çeşitli liseler ile üniversitelerin girişimcilik kulüplerinin yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler ve OSB’ler ile iş birliği çerçevesinde tüm Türkiye’ye yayılmayı planlıyor.

 
Sınai mülkiyete konu olan, marka, patent, tasarım tescili için vekillik ve danışmanlık hizmetleri sunan Destek Patent, “Fikrine Sahip Çık” projesiyle sosyal sorumluluk anlayışı odağına eğitimi yerleştirerek Fikri ve Sınai Haklar bilincini yaygınlaştırmayı, patent okuryazarlığını artırmayı ve böylelikle kamuoyunu da bilinçlendirerek Türkiye’yi global ölçekte bir marka olarak konumlandırmayı hedefliyor.
 
“Fikrine Sahip Çık” projesi aynı zamanda, Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde Birleşmiş Milletler üye ülkeleri tarafından kabul edilen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi içinde 8. ve 9. maddede yer alan “İnsana Yakışır İş ve Büyüme ile Sanayi ile İnovasyon ve Altyapı” hedeflerini de destekliyor. 
 
Öncelik genç beyinler…
Projenin ağırlıklı hedef kitlesini lise ve üniversite öğrencileri oluşturuyor. Örgün ve yaygın eğitimler olmak üzere iki aşamadan oluşan eğitim programında örgün eğitimler; lise ve üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanmış özel eğitim içeriklerinden oluşuyor. Öncelikli mesleki ve teknik eğitim veren liseler olmak üzere lise öğrencileri, yeni buluşlar yapabilecekleri, gelecekte yeni iş modelleri oluşturabilecekleri ve bir marka oluşturmak için gerekli olan tüm süreçleri öğrenebilecekleri eğitimlerden geçecek. Üniversite öğrencilerinin eğitim kapsamı ise entelektüel varlıkların yaratılması, yönetilmesi, korunması ve bunların başarıyla ticari hayata aktırılması ile ilgili farkındalığı artıracak programlardan oluşacak.
 
Proje aynı zamanda Girişimci ve KOBİ’leri de destekliyor
Projenin bir diğer ayağını Girişimci ve KOBİ’lere yönelik verilen eğitimler oluşturuyor. Bu eğitimlerde firmalara, sundukları ürün ya da hizmetlerin korunması, rekabet güçlerini artırması ve kurumsal bir çatı altında geleceğe nasıl çok daha güçlü bir şekilde kendilerini taşıyacakları konusunda eğitimler verilecek.
 
OSB’ler de sırada…
Yeni nesil OSB’ler ve dijital dönüşüm merkezleri de bilinçlendirme kapsamı içinde yer alıyor. Bu kapsamda kendi bünyelerinde İnovasyon Merkezleri, Girişim Evleri ve Tasarım Merkezleri kuran OSB’lere Fikri ve Sınai Haklar alanında eğitimler verilecek.
 
Kemal Yamankaradeniz: “Fikri ve Sınai Haklar alanında yapılan yatırımlar küresel rekabet gücümüzü artıyor” 
Güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmek için atılan tüm adımlar arasında Fikri ve Sınai Haklar alanındaki yatırımların etkisinin büyük olduğunu vurgulayan Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Bir ülkenin ekonomisinin büyümesindeki en önemli göstergelerden birisi, o ülkenin Fikri ve Sınai Haklar alanındaki yatırımlarıdır. Gelecekte, ülkemizin küresel anlamda rekabet gücünü ve marka değerini artırabilmek için gençlerimizi bugünden bilinçlendirmeli ve hazırlamalıyız. Emekleri, icatları, fikirleri ile ülkemizi yarınlara taşıyacak gençlerimize ve hali hazırda ürün ve hizmetleri ile ticari faaliyetlerini sürdüren firmalarımıza, girişimcilerimize “Fikrine Sahip Çık” diyoruz. Özellikle de buluş yapmaya merakı olan, yeni bir ürün ya da marka oluşturmak için heyecan duyan girişimci gençlerimizin gerek Türkiye’de gerekse dünyanın herhangi bir yerinde haklarını nasıl koruyacakları konusunda bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Biz bu projeyle fikrini geleceğe taşımak isteyen tüm gençlerimizin en büyük destekçisi olduğumuzu ortaya koyduk. Amacımız, projemizde bize destek veren kurum ve kuruluşlarla birlikte tüm Türkiye’de Fikri ve Sınai Haklar konusunda bilgi sahibi olmayan genç bırakmamak.”

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al