Mart 2014Giderek Küçülen Dünya’da Marka, Patent ve Tasarım


Giderek baş döndürücü bir hızla devam eden değişim çağında yaşamakta olduğumuzdan birkaç yıl öncesinde geçerli olan değerler bugün etkisini kaybetmektedir. Eskiden yüzyıllarca süren bilimsel gelişmeler artık birkaç gün içinde gerçekleşebilmektedir. Bunun sonucunda da bilimsel ve teknolojik bir buluşun bir tanesine alışamadan diğeri ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler dünyayı ayrı ayrı ülkeler olmaktan çıkarıp bir bütün halinde görmemize neden olmaktadır. Zira başka bir ülkedeki olaylardan çok kısa sürede haberdar olabilmekte, o ülkedeki tanıdığımızla istediğimiz zaman görüşebilmekteyiz. İnternetin sağladığı, bilgiye kolay ve ucuz ulaşım sayesinde dünya gittikçe küçülmektedir. Tüm bu gelişmeler karşısında ise dünyada var olabilmenin temel koşulu yeni bilgilere hızla ulaşmak, onları kullanmak ve sürekli geliştirmektir. Aynı şekilde firmaların da ayakta kalabilmesi bu şartları sağlayabilmelerine bağlıdır. Zamana ayak uydurabilmek, değişim ve gelişmeleri göz ardı etmemek ve ilerleyebilmek adına Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermek firmayı rakipleri karşısında güçlü kılacak ve üst seviyeye taşıyacaktır.

Ülkemizde 2008 yılında Ar-Ge Teşvik Kanunu’nun çıkarılmasının ardından 90’ın üzerinde firmanın Ar-Ge merkezlerinin kurulduğu, büyümenin sadece ucuz emekle olamayacağının anlaşıldığı görülmektedir. Böylece yeniliklerin ve bu yenilikleri korumaya yönelik marka, patent, endüstriyel tasarım tescillerinin değerleri de giderek önem kazanmaktadır.

1995 yılından bu yana ülkemizde uygulanan sistemin en büyük faydası Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan müracaatlara itiraz yolunun açılmış olmasıdır. Bu sayede TPE’ye yapılan marka, patent ve tasarım müracaatlarının aynı zamanda kamuoyunun denetiminde olması sağlanmaktadır ve bu da pek çok haksız edinimin önüne geçilebilmesi demektir. TPE’nin yayınlamakta olduğu aylık marka, patent ve tasarım bültenlerinin incelenmesi veya vekillerce incelenerek yapılan haksız müracaatlara süresini geçirmeden itiraz edilebilmesi mümkün olmaktadır. Marka ve faydalı model için üç ay, patent ve tasarım için altı ay olarak belirlenen itiraz sürelerinin dikkate alınması dava süreci olmadan bazı sorunların çözülebilmesinde fayda sağlamaktadır. Bu nedenle sanayicilerimizin bülten takibi yapmaları, haksızlıklara itirazla müdahale edebilmeleri için büyük önem arz etmektedir.

Ekonomi ve diğer alanlarda sürekli kendini yenileyen ve gelişen bir dönemde bulunduğumuz dikkate alındığında ve artık sınırların ortadan kalktığının sadece kendi ülkemizdeki firmalarla rakip olmadığımızın bilincine vardığımızda tasarım, marka ve patent tescillerinin önemini kavramak daha kolay olacaktır. Aynı şekilde bülten takibi yaparak itiraz yoluyla bu tesciller üzerindeki haksızlıkların önüne geçebileceğimizin farkında olmak hak kayıplarının en aza indirgenmesini sağlayacaktır ve daha sağlıklı büyümenin önünü açacaktır.

Güzel günler dileklerimle,

Kemal Yamankaradeniz
Destek Patent A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al