Haziran 2014İnovasyonun Önemli Bir Parçası: Tasarım


Hızla şiddetini arttıran rekabetin firmaları yormaya başladığı günümüz ekonomisinde farklı tasarımlar yapmak büyük bir artı niteliğindedir. Yapılan tasarımlar sayesinde firmalar rekabetin olumsuz yönlerinden etkilenmeyi en aza indirebilmekte ve piyasalarda satışları canlanmaktadır. Bu farklılaşma çalışmaları kendisine yeni pazar ve müşteri kitlesinin oluşmasında önemli rol oynamaktadır.

Diğer fikrî mülkiyet hakları gibi tasarımların da inovasyonun bir parçası olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Çünkü yeniliğin ticarileşmesinde doğrudan etkili olan tasarım, müşterinin dikkatini çekerek onda satın alma isteği uyandırmaktadır. Bundan dolayı da tasarımların ürünlerin görselliğinde yapılan yeniliklerin Endüstriyel Tasarım belgesi alınarak tescili ile korunması uzun vadeli çıkarlarımız için önemlidir. Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru ile “Tasarım Tescil Belgesi” alınarak ya da tasarımımızı bir sanat eseri gibi telif hakları ile koruma altına alarak korumak mümkün olmaktadır. Ancak telif hakları kapsamında elde edilecek korumanın resmi bir başvuru yapılmaması, tasarımın hangi alanlarının korunduğunun net olarak belirlenmemesi, ispat zorluğu nedeniyle tasarım tescil başvurusuna oranla daha zayıf bir koruma sağladığını bilmemiz gerekir.

Tasarım tescil başvurusu yapacak firmaların dikkat etmesi gereken en önemli husus, ürünün piyasaya sunulmasının üzerinden bir yıl geçmemiş olmasıdır. Zira piyasaya kamuya sunulan tasarıma konu ürünlerin üzerinden bir yıl geçtikten sonra yapılan tasarım yenilik özelliğini kaybetmekte ve tasarım korumasından faydalanılamaz. Bu sebeple ülkemizde bir yıl, bazı ülkelerde ise altı ay olarak uygulanan süre hususunda çok dikkatli olmak gerekmektedir. Aynı şekilde tasarım dosyasının hazırlanması, başvuru süreçleri ve tescil sonrası işlemlerin takip edilmesi de en az başvuru kadar önem arz etmektedir. Oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek ve sektörün gerisinde kalmamak için firmaların, tasarım bültenlerini düzenli incelemeleri bir zorunluluktur. Çünkü tasarım bültenlerini inceleyerek rakiplerin hareketlerini, kimlerin tasarım başvurusunda bulunduğunu görmek ve kamuya mal olmuş tasarımlar için yapılan haksız tescil başvurularında itiraz edilerek davaya konu olmadan tescil sürecini durdurmak mümkündür.

Tescilsiz veya taklit tasarımlar yurtdışına ihraç edildiğinde, gümrüklerde el konulması veya ilgili ülkelerde toplatılma riski olduğu da dikkate alınmalıdır. Üretici ve ihracatçı firmalarımızın bu risklerden korunabilmeleri, ürettikleri özgün tasarımlar üzerinde hak iddia edebilmeleri için de ilk öncelikle Türkiye’de daha sonra da ihracat yaptıkları ve hedef Pazar olan ülkelerde tasarımlarını tescil ettirmeleri gerekmektedir.

Güzel günler dileklerimle,

Kemal Yamankaradeniz
Destek Patent A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al