Ağustos 2012Makale: Marka Savaşları


Firmaların, yurt içi ve yurt dışı pazarda güçlü ve devamlı olabilmesi için markaları ile ön plana çıkması ekonomik pazarda yer edinmenin önemli gereklerinden birisidir. Bunun için ilk basamak olan marka tescili, sağlam bir temel üzerine oturan ama sürekli gelişmeyi hedefleyen bir sürecin başlangıcı sayılabilir. Markanın devamlılığını sağlamak ise, önce tescil ettirmek ve tescil işlemi tamamlandıktan sonra rakip firmaların ve rakip markaların gözlenmesi gerekir. Hedef pazarda gözlem ve yayılma süreci içinde markanın potansiyel geleceğinin belirlenmesi önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Markanın sadece hedef pazarda tescil ettirilmesi, ilgili pazarda yer tutmak ya da hakimiyet sağlamak için maalesef yeterli olmamaktadır. Rakip firmaların ve markaların varlığı, devamlı yeniliğe ve sahip olunan markanın sürekli geliştirilmesine sebep olmaktadır. Özellikle globalleşen dünya pazarında faaliyet gösteren firmaların, tescil ettirmiş oldukları markalarını tutundurabilmenin ötesinde lider duruma getirebilmeleri ve lider olarak kalmalarını sağlamak için devamlı olarak çaba göstermeleri gerekmektedir. Çünkü müşteri seçiciliğini yansıtan bir faktör olan markalı ürün, rakip markaların devamlı saldırı ve baskılarına açıktır.

Marka savaşı olarak nitelendirebileceğimiz bu saldırı ve baskılar, markalı ürünün çeşitli unsurlardan destek alması sayesinde kendini göstermektedir. Bunlardan en önemlisi kaliteli olması ve bu kalitenin devamlı olmasıdır. Netice olarak markalı ürün, seçiciliği temsil etmekle birlikte, sahibi olduğu ismin (markanın) bazı özelliklerini yansıtmakta ve tüketici topluluğu o markayı seçerken ve kullanırken ilk önce sağladığı maksimum kalite ve doyuma bakmaktadır. Markalı ürünün kalitesinde en ufak bir düşüş, aynı kalite anlayışına alışmış olan müşteri kesimini, farklı ama kaliteden ödün vermeyen markalara yönlendirebilir. Kullandığı markalı üründen vazgeçen tüketicinin de tekrar o markayı kullanması için kazanılması çok zor bir işlemdir. Çünkü kullandığı üründen hayal kırıklığına uğrayan veya memnun olmayıp marka değiştiren bir müşteri, aynı pazardaki başka markaların hakimiyet alanına girmektedir. Bu tarz bir müşterinin geri alınması işlemi uzun ve masraflı reklam ve tanıtım işlemlerini gerektirir.

Karşımıza çıkan bir ikinci unsur ise markanın sunumu sırasında yapılacak ürün çeşitlendirmesidir. Markalı ürünün sunumu sırasında tüketiciye kullanım kolaylığı sağlayacak veya isteklerine daha rahat adapte olabilecek esnek bir sunumda bulunmak, sahip olunan pazar payında artış sağlayacaktır. Çünkü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ödemede bulunan müşteri, her zaman daha fazla kendisini tatmin eden ve kullanımda daha fazla kolaylık sağlayan ürüne yönelir. Bu sebeple diğer markalı ürünlerin gözlenmesi, onların yaptıkları yeniliklerin belirlenmesi, gözlem ve yaratıcı fikirler ile müşteri karşısına çıkmak, marka savaşlarında zafere giden yolun basamaklarından bir kaçıdır.

Değişik piyasalarda çok fazla sayıda ürünü pazara sunma çalışmaları göz ardı edilemez. Ama sahip olunan yerin korunması ve daha da önemlisi bu yerin artırılması için, markalı ürünün diğer markalı ürünlere karşı vermesi gereken bir savaş vardır. Marka savaşı olarak isimlendirebileceğimiz bu kavram, sadece markamızın tescilli olmasının yeterli olmadığını, markanın tutundurulması, kalitesinin düşürülmemesi, ürün çeşitliliği, rakip markaların gözlenmesi ve yeni stratejilerin belirlenmesi gibi faktörlerin göz ardı edilmemesi gerekir.

Güzel günler dileklerimle,

Kemal Yamankaradeniz
Destek Patent A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al