HaberlerSınai Haklar Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulu'nda İmzaya Açıldı


Sınai mülkiyette yeni düzen getirecek tasarı Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı. Tasarıyla taklit ürünlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilirken, yakalanan taklit ürünlere de el konulması öngörülüyor. Aynı düzenlemeyle patent, tasarım ve coğrafi işaret ihlaline 1 milyon TL para cezası gelecek. Suça teşvik eden ırkçılık, küfür içeren ve terör örgütlerini simgeleyen semboller gibi kamu düzenini bozan tasarımlar resen reddedilecek. Tasarıyla üniversitelere de patent sahibi olma hakkı tanınırken, elde edilecek gelirin en az yüzde 30’u öğretim üyesinin olacak. Gelişmeyle ilgili bilgi veren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, “Yeni yapıyla Türk Patent Enstitüsü’nün kısa bir zamanda sınai mülkiyet alanında uluslararası bir otorite olmasının önünü açmış olacağız” dedi.

Kanun 93 Maddeden Oluşuyor 
Bakanlık tarafından hazırlanan Kanun Tasarısı’nın 93 maddeden oluştuğunu belirten Bakan Ergün, Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldığını belirttiği tasarının en kısa zamanda Meclis’e gönderileceğini söyledi. Ergün, “Tasarıyla genel olarak sınai mülkiyet mevzuatının Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile getirilen yeniliklere uyumunu sağlamayı, sınai mülkiyet mevzuatının suç ve cezalara ilişkin hükümlerinin Türk Ceza Kanunu’na uyumunu sağlamayı ve Türk Patent Enstitüsü’nün kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Üniversiteye Patent
Bakan Ergün, “Sınai mülkiyet hakları dünyada rekabetin en önemli argümanlarından biri. Dünyanın en büyük bilişim firmaları arasında Apple, Samsung gibi, son dönemde yaşanan “patent savaşları” bu rekabeti gözler önüne seriyor” dedi. Bakan Ergün şöyle konuştu: “Düzenlemenin getirdiği en önemli yeniliklerin başında, üniversitelerin de patent sahibi olabilmesi geliyor. Böylelikle buluşların çok daha etkin bir şekilde korunmasının ve ticarileştirilmesinin önü açılacak. Bu buluşlardan elde edilen gelirin en az yüzde 30’u öğretim üyesinin olacak. Hem üniversite hem öğretim üyesi kazanacak. Bu düzenlemeyle akademisyenlerimizin ticarileştirme zorluklarından ötürü patent başvurusu yapma konusundaki çekincelerini de gidermiş ve üniversitelerdeki mevcut buluş potansiyelini ortaya çıkarmış olacağız.”

Buluşlar Ticarileştirilecek
Ergün, yasanın hazırlanması süreciyle ilgili de şunları söyledi: “Benzer bir düzenleme 1980 sonrasında yürürlüğe giren ve üniversitelerde gerçekleştirilen buluşların hak sahipliğinin üniversiteye ait olmasını sağlayan Bayh Dole yasasıyla ABD’de gerçekleştirilmiş, düzenlenme sonrası üniversitelerden alınan patent sayılarında ve üniversitelerin lisans gelirlerinde ciddi oranlarda artışlar olmuştu. Ülkemizde de üniversitelerin böyle bir sıçrama yakalaması amacıyla yapılan yeni düzenleme sayesinde, ilk etapta üniversitelerden çıkan patent sayılarının ciddi oranda artmasını, ikinci etapta ise bu buluşların ticarileştirilmesi yoluyla lisans gelirlerinin artmasını bekliyoruz.”

Kanun Neleri Değiştirecek?

‘İncelemesiz Patent Sistemi’ Kalkacak: Başvuru sahiplerinin daha hızlı patent alabilmesi amacıyla getirilen, ancak yargı süreçlerinde sorunlar ortaya çıkaran ‘İncelemesiz Patent Sistemi’ kaldırılıyor. Benzer şekilde patente göre daha basit buluşlar için koruma sistemi olan faydalı model tescil sistemine ‘Araştırma Raporu’ düzenlenmesi uygulaması getiriliyor.

Türk Patent Enstitüsü'ne İtiraz Hakkı Geliyor: Tasarıyla patent başvurularında tescil sonrası itiraz uygulaması getiriliyor. Ayrıca işçi buluşlarıyla ilgili bedel tarifesi ve uyuşmazlık halinde izlenecek tahkim usulü, Bakanlığın çıkaracağı bir yönetmelikle belirlenecek.

Kamu Düzenine Aykırı Tasarım Reddedilecek: Özgün tasarım çalışmalarının tescil ile koruma altına alınması amacıyla yeni olmadığı anlaşılan tasarım başvurularının re’sen reddedilmesi uygulaması düzenleniyor. Konusu itibarıyla suça teşvik eden, ırkçılık, küfür içeren veya terör örgütlerini simgeleyen semboller gibi kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımları da re’sen reddedilecek.

İtiraz Ücreti Kalkıyor: Tasarımlarda itiraz ücreti de kaldırılıyor. Başvuruların şekli şartlar açısından incelenmesi, başvuru tarihinin şekli şartların yerine getirilmesiyle kesinleştirilmesi, şekli eksiklik durumunda verilecek süreler de yeniden düzenleniyor.

Taklit Ürünlere Hapis Cezası: Markayı taklit ederek depolamak marka ihlali olarak değerlendirilecek ve bu suçu işleyenler de 1 yıldan üç yıla kadar hapis ve 20 bin gün adli para cezası ile cezalandırılacak. Yakalanan taklit ürünlere de el konulacak. Coğrafi işaret başvurularının Resmi Marka Bülteni’nde yayımlanması zorunlu olacak. Bu düzenleme 4-8 bin TL’yi bulan tescil maliyetlerini azaltacak.

Etkin Denetim Geliyor: Coğrafi işaretlerin tescili kapsamında yapılan denetimlerin raporlama sıklığı 10 yıldan 2 yıla indirilecek.

İtiraz Hakkı: Diğer sınai mülkiyet haklarında mevcut olan Enstitü kararlarına itiraz imkanını Coğrafi İşaretler için de getiriliyor.

1 Milyon TL Para Cezası: Patent, tasarım ve coğrafi işaret mevzuatlarında yer alan suç ve cezalara ilişkin maddeleri, Anayasa Mahkemesi bir dizi kararıyla iptal edilmişti. Ortaya çıkan hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla da düzenleme yapıldı. Patent, tasarım ve coğrafi işaretlerin ihlali durumunda verilecek cezanın üst limiti 10 bin güne kadar adli para cezası olarak belirleniyor, yani cezanın üst limiti 1 milyon TL’ye karşılık geliyor. Cezayı ödemeyenler ise hapis cezası bekliyor.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al