HaberlerSınai Mülkiyet Haklarına İlişkin İşlem Süreçlerinde Kanun Değişikliği
Sınai mülkiyet haklarına ilişkin işlem süreçlerinde TÜRKPATENT’e noter onaylı imza beyanı veya sirküleri sunulması zorunluluğu kaldırıldı.
08.07.2019 tarihli ve 30825 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren sınai mülkiyet kanununun uygulanmasına dair yönetmelikte sınai mülkiyet haklarına ilişkin hak kaybettirici işlemlerde (örneğin, marka kısmi yenileme, marka başvurusunun kısmen ya da tamamen geri çekilmesi, tescilden kısmi ya da tam feragat, itirazın geri çekilmesi vb.) gerçek kişi için noter onaylı imza beyannamesi tüzel kişi için imza sirküleri sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al