HaberlerSınai Mülkiyet Kanun Tasarısı AB Uyum Komisyonundan Geçti


Türk Patent Enstitüsünce hazırlanan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulan ve 12 Mart 2013 tarihinde TBMM’ye sevk edilen “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM AB Uyum Komisyonundan geçti.

Tasarı, 15 Mart'ta esas komisyon olan Sanayi, Bilgi ve Teknoloji komisyonuna ve ilgili görülen alt komisyonlara gönderilmişti. Alt komisyonlar tasarının kendileriyle ilgili maddelerini görüşmeye başladılar. 

AB Uyum Komisyonunun, 27 Mart’ta, Komisyon salonunda yaptığı toplantıda tasarının ilgili maddeleri görüşüldü. Toplantıya, komisyon üyesi milletvekilleri, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN ile diğer ilgili bürokratlar katıldı. Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN Komisyon üyelerinin tasarıyla ilgili sorularını yanıtladı. 

Kanun Tasarısı, ülkemizdeki sınai mülkiyet mevzuatının Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile getirilen yeniliklere uyumunu sağlamak, uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm getirmek, sınai mülkiyet mevzuatının suç ve cezalara ilişkin hükümlerinin kanunla düzenlenmek suretiyle Türk Ceza Kanununa uyumunu sağlamak ve Türk Patent Enstitüsünün kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla hazırlandı. 

92 maddeden oluşan Kanun Tasarısı ile 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK ile 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun ve 5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor.

TPE

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al