Uzman GörüşleriSINAİ MÜLKİYET KANUNU VE TASARIMLARIN KORUNMASI
Sınai Mülkiyet Kanunu 10 Ocak 2017’de resmen yürürlüğe girmiş oldu. Güçlü bir sınai mülkiyet sistemi; başvuru ve tescil süreçlerinin hızlanması, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun ulusal ve uluslararası arenada etkinliğinin artması, vekillik sisteminin ilkeli çalışma sistemine dahil olması, ihtisas mahkemelerinin daha hızlı çalışması anlamına geliyor. Sınai Mülkiyet Kanunu, bu ve daha birçok şartın yerine gelmesi için gerekli zemini oluşturdu.

Sınai Mülkiyet Kanununda tasarım hakları ile ilgili süreçlerde de önemli değişiklikler mevcuttur. Yeni yasal düzenleme ile tasarım haklarına yönelik daha geniş kapsamlı koruma sağlanması öngörülmüş olduğu görülmektedir. Başvuru sahiplerine kolaylık sağlamak ve bürokrasiyi azaltmak için tasarım başvurusunda tasarımı anlatan tarifname sunma zorunluluğu kaldırılmış ve bültende ilan süresi 6 aydan 3 aya indirilmiştir.

Tüm başvurular için yenilik incelemesi getirilerek daha nitelikli ve özgün tasarımların tescil edilmesine olanak sağlanmıştır.  Etkin süreç yönetimi ve hak kaybı yaşanmaması için başvuru sahipleri ile vekilleri arasında güçlü bir koordinasyon gerekecektir.

Yeni kanun ile Türk Patent ve Marka Kurumu tasarım başvuruları için ön inceleme yaparak yenilik özelliği taşımayan başvuruları re’sen reddedecektir. Bu durum sanayici ve tasarımcılara büyük görev ve sorumluluklar vererek daha nitelikli ve özgün tasarımların geliştirilmesi zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. 

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu üniversitelerimizin de hem nitelikli eleman yetiştirmesini hem de ön inceleme ve değerlendirmeler yaparak meydana getirdikleri yenilik ve ayırt edicilik özelliği taşıyan tasarımlar yapmada lokomotif rolü üstlenmesini hedeflemektedir.Üniversitelerinizin geliştirdiği tasarımların hak sahibi üniversite kurumlarına ait olacak. Bu tasarımdan elde edilecek gelirin en az yarısı üniversite öğretim üyesine verilecektir. Taraflar arası bildirimlere ve sözleşmelere dikkat edilmelidir. Her şey yazılı olarak kayıt altında olmalı.


Mobilya sektörümüze ışık tutacak olan yeni kanuni düzenlemeler; yeni tasarım üretimi ve tasarım Ar-Ge’si yapılmasını özendirecektir. Geliştirilecek yeni tasarımlar sayesinde özellikle mobilya tasarımları için ilk akla gelen İtalya gibi ülkelerle rekabeti özendiren bir sonuç getirecektir.

Yeni kanun düzenlemesi ile çoklu başvuru yapma kapsamı genişletilerek, özellikle mobilya sektöründe sorun teşkil eden çoklu tasarım başvurularında aynı alt sınıfta olma şartı kaldırılmış, aynı sınıfta olma şartı getirilmiştir. Örneğin; bir koltuk ile bir yatak, bir masa ile dolap için önceden ayrı ayrı başvuru yapılması gerekirken, yeni yasal düzenleme ile aynı başvuruda tescil edilmesi imkânı sağlanarak daha az maliyetli başvuru yapma imkânı sağlanmıştır. Mobilya sektörünün yeni ve özgün tasarımları üretme ve koruması yetkinliğini arttıracak bu kanun tasarımcıların da haklarını korumaktadır. Tasarımcılara dünyaya açılma ve tasarımlarını dünyaya tanıtma yönünden kolaylıklar sağlayan yeni düzenlemeler ihracat artışının da önünü açacaktır.  

Kemal Yamankaradeniz

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı
kyk@destekpatent.com.tr

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al