EkimTescilde Mağazacılık Hizmetleri İçin Yeni Düzenleme


Marka tescilinde mağazacılık hizmetlerini kapsayan 35. sınıfta, farklı türden mal ve mal grubu ya da sektör belirtilerek yapılacak tescil başvurularında aynı markanın farklı kişiler adına da tesciline imkan sağlayan tebliğ yayınlandı. 

19 Ekim 2011 tarih ve 28089 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğe göre, bir markanın “mağazacılık hizmetleri” olarak tabir edilen alanda tescil edilmesi için yapılan başvurularda, özel bir ürün veya ürün grubu belirtilmesi halinde, başvuru tescil edilmek üzere bültende yayınlanacak. Yayın sonrasında benzerlik iddiası ile yapılan itirazların değerlendirilmesinde ise, şayet itirazda dayanak gösterilen markanın, “çeşitli malların bir araya getirilmesi” veya “mağazacılık” hizmetleri için tescili bulunuyor ise, bu durumda ilana açılan markanın reddi, ancak itiraza konu edilen markanın "tanınmış ve sektöründe bilinir olması" halinde söz konusu olacak. 

Yeni düzenleme ile, bir markanın tescil talebi 35. sınıfta “konfeksiyon ve giyim eşyalarının satış hizmetleri” için tescil ise aynı marka başka bir başvuru sahibi tarafından “yiyecek ve gıda ürünlerinin satışı” için sektör ve faaliyet alanı belirtilerek başvuruda bulunduğunda bu marka da tescil edilebilecek.

Yeni düzenleme ile hak kayıplarının yaşanmaması için marka sahipleri neler yapmalı?

1) Markanız sadece 35. sınıfta genel ifade (“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”)  hizmetleri için tescilli ise, aynı sektörde yapılabilecek olası müracaatları engellemek için ayrıntılı (sektör ve hizmet belirterek) yeniden başvurusunun yapılması yararınıza olacaktır.

2) Daha önce 35. sınıfta yaptığınız marka müracaatınız varsa ve red veya kısmi olmuş sektör belirtilerek yeniden müracaatını yapabilirsiniz.

3) Sektörünüzde kullanılan diğer sektör ve hizmetleri tanımlayan farklı ifadelerinin yer aldığı hizmet listesi ile müracaatın yapılması avantajınıza olacaktır.

4) Daha önce 1 ve 34. sınıflar arasında tescili alınmış markanıza ait ürünler ve mallar için, 3. kişilerin 35. sınıfta aynı markayı tescil ettirmelerini engellemek için mutlak suretle 35. sınıfta sektör belirtilerek müracaat yapılmalıdır.

5) Ürünler/mallar için tescili alınan ve 35. sınıfta tescil ile koruma alamadığınız markanızın müracaatında fiilen üretilen ve satışı yapılan ürünleri belirterek 35. sınıfı kapsayacak tescil başvurusu yaparak haklarınızı daha etkin koruyabilirsiniz.

                                                         Konuyla İlgili Yayınlanan 19 Ekim 2011 Tarihli Tebliğ 
                                                            19 Ekim 2011 ÇARŞAMBA - Resmî Gazete - Sayı : 28089 
                                                                                                  TEBLİĞ 
                                                                             Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: 

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (BİK/TPE: 2007/2) 

Madde l – 8/1/2007 tarihli ve 26397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin BİK/TPE: 2007/2 sayılı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 Madde 5 – (1) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen aynı tür malın veya hizmetin tespitinde, işbu Tebliğ Ek’inde yer verilen gruplar esas alınacaktır. Ek 35 inci sınıf kapsamında, farklı türden mal, mal grubu ya da sektör belirtilerek ifade edilen malların bir araya getirilerek sunulması hizmetleri, birbiri ile ve bunlar belirtilmeden ifade edilen hizmetler ile aynı ya da aynı tür olarak kabul edilmez. Enstitü marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında aynı tür malı veya hizmeti farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda değerlendirebilir. 

 Madde 2 – Aynı Tebliğin ek listesinde 35 inci sınıfın 6’ncı paragrafında yer alan hizmet grubu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için "……." * bir araya getirilerek sunulması hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir). 

 *Bu bölümde hizmetin gerçekleştirileceği mal, mal grubu ya da sektör adını belirtiniz. Hizmetin mal ve sektörlerin tamamını kapsaması durumunda "çeşitli malların" ifadesini kullanınız.” 

 Madde 3 – Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 Madde 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al