HaberlerTPE, WIPO Nezdinde Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi OlduTürk Patent Enstitüsü (TPE), Cenevre'de düzenlenen WIPO 56. Genel Kurul Toplantısı'ndan zaferle ayrıldı. Gerçekleşen toplantıda TPE'nin uluslararası araştırma ve inceleme otoritesi olarak atanması oy çokluğuyla kabul edildi. Alınan kararı değerlendiren Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz; "TPE, bugüne kadar önerdiği, desteklediği, hayata geçirdiği uygulama ve fikirlerle fikri ve sınai haklar alanının kalkınmasını sağlamış, Türkiye'nin gelişim ve değişimine ciddi katkılar sunmuş, özel bir kurumdur. Böylesi önemli role sahip olan TPE, ülkemizi uluslararası arenada da hakkıyla temsil edebilecek potansiyele sahiptir" dedi. 

TPE'nin WIPO nezdinde 15 Mart 2016'da yapılan başvuru ile başlayan uluslararası otorite olma süreci, 6 Ekim 2016 tarihinde nihayete ulaştı. Gerçekleşen toplantının ardından TPE, Uluslararası Araştırma ve İnceleme otoritesi olarak kabul edildi.  TPE, söz konusu Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) çerçevesinde, anlaşmaya taraf ülkelerde geçerliliği olan araştırma ve inceleme raporlarını hazırlama yetkinliği elde etti. 

TPE'nin uluslararası otorite olmasına değinen ve avantajlarına vurgu yapan Yamankaradeniz; "TPE gibi kendi alanını domine eden bir kuruluşun dünya çapında otorite elde etmesi, ülke prestiji açısından büyük bir kazanım. Tabii bu durumun, prestijin yanı sıra maddi kazanımları da var. Örneğin; bundan böyle, ülkemiz vatandaşları ve yerleşik şirketleri tarafından PCT kapsamında yapılan patent başvurularının araştırma ve inceleme raporları TPE tarafından düzenlenebilecek. Bu durum ülkemize yılda yüzbinlerce dolarlık bir kazanım sağlayacak olup, ayrıca patent araştırma ve incleme süreçleri hızlanacağından önemli zaman kazanımları olacaktır. Ülkemizin patent araştırma ve inceleme alanında otorite olması, diğer ülkelere bu hizmetin sağlanması nedeniyle döviz kazandıracak bir faaliyet sağlanmış oldu. Fikri ve sınai haklar alanında faaliyet gösteren bir yapının global arenada otorite kabul edilen bir kuruma dönüşmesi, diğer alanlarda faaliyet gösteren tüm kamu kurumlarımız için de örnek teşkil edecektir. TPE, kendi alanını geliştirmek için aktif yönetim biçimi benimsemiş bir kamu düzenleme kurumu. Var olan potansiyelini, doğru hamlelerle ve attığı adımlarla da kanıtladı. Bizler de bu alanın köklü Marka Patent Vekillik Şirketleri olarak her zaman TPE'nin ve ülke ekonomimize, sektörümüze katkı sunan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.  

“Hükümet, iş dünyası ve STK’ların güç birliği önemli”
Fikri ve sınai haklar alanında gerçekleşen gelişmelere değinen Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz; "Türkiye, fikri ve sınai hakar alanında üretici bir ülkedir. Bu tüm dünyanın malumudur. Fakat eksik kaldığımız noktalardan biri, söz konusu hakların korunması. Bu duruma binaen, farkındalığımızın oluşu da en önemli artılarımız arasında.  Hem devlet eliyle hem de iş dünyası ve STK'ların desteğiyle atılan adımlar da bunun göstergesi. Hükümetimizin 2017-2019 Orta Vadeli Plan (OVP) kapsamında Patent Kanunu'nu meclis gündemine alması, Ar-Ge yasası teşviklerine yönelik yasa kapsamını genişletmesi gibi adımlar, ülkemizin fikri anlamda güçlendiği ve ekonomik alanda da bu durumu destekleyen uygulamaları, hedeflerimize ulaşma noktasındaki kararlığımızı gösteriyor. Fikri ve sınai alanda faaliyet gösteren STK'ların ise vazifelerini hakkıyla yerine getirmesi, hem hükümetin hayata geçirmek için uğraş verdiği projelerde elini güçlendirmekte hem de iş dünyasını bilinçlendirmekte ve motive etmektedir. Ülkemizin bu kazanımdan daha çok menfaat oluşturması için sanayicilerimizin de AR-GE faaliyetlerine önem vermeleri, daha katma değerli ürünler üretmeye odaklanmaları ve daha çok patent müracaatı yapmaları gerekmektedir.  Bu güç birliğinin sürmesi, ülke menfaatleri için elzemdir" dedi.


Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al