HaberlerTÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofislerine Destek Programını Açıkladı


TÜBİTAK, üniversitelerin bilim, teknoloji ve yenilik sistemindeki etkinliğinin artması ve katma değer oluşturacak bilgi üretimi amacıyla Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı başlattı.

TÜBİTAK’ın desteğiyle üniversiteler bünyesindeki mevcut Teknoloji Transfer Ofisleri’nin güçlendirilmesi, halen Teknoloji Transfer Ofisleri bulunmayan üniversitelerin ise bu ofisleri kurmaya teşvik edilmesi amaçlanıyor. Program ile üniversite sanayi işbirliği ile rekabetçi yeni ürünlerin ortaya çıkarılması, üniversite kaynaklı buluşların patentlenerek kullanıma sunulması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası hibe fonlarından daha fazla yararlanmasına yönelik proje ofislerinin oluşumu ve girişimciliğin teşviki hedefleniyor.

TTO’lara 10 Yıl Boyunca Hibe Desteği Verilecek
1513 Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı’na; üniversiteler, üniversitelerin ortak olduğu şirketler, teknopark yönetici şirketleri ve teknopark yönetici şirketinin ortak olduğu şirketler başvurabiliyor. Program kapsamında TTO’lar, 10 yıl süre ile hibe desteği alabilecek. Destek oranları ilk 5 yıl için yüzde 80, ikinci 5 yıl için ise yüzde 60 olacak. TTO’ların ön ödeme de alabileceği destekler kapsamında üst sınır 2012 yılı için yıllık 1 milyon TL olarak belirlendi.

Patent Odaklı Çalışmalar Artmalı
Üniversite - Sanayi işbirliği kapsamında halihazırda bir çok üniversiteyle çalışma sürdürdüklerini belirten Destek Patent Ürün Geliştirme Yöneticisi Bora Erguvan, TÜBİTAK'ın açıklamış olduğu destek programının üniversitelere heyecan getirdiğini ifade ederek sözlerine devam etti. "Teknoloji transfer ofislerinin alacakları destek ile yapacakları patent odaklı çalışmaların sanayiye transfer edilmesiyle katma değerli üretiminde hedefe ulaşılabilecektir" Erguvan, Ar-Ge projeleri oluşturma, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescille korunması, pazarlanması ve ticarileştirilmesinin de program kapsamında yer aldığının altını çizdi.

TTO Destek Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al