HaberlerTürkiye Yüksek Teknoloji Yatırım Fonu Tech-InvesTR Kuruldu!Hazine Müsteşarlığı ile TÜBİTAK’ın ortak yürüteceği yeni bir girişim sermayesi destekleme programı olan Türkiye Yüksek Teknoloji Erken Aşama Yatırım Fonu, Tech – InvesTR kuruldu.
Bu program ile;
• Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin desteklenerek, ülkemizdeki bu şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması,
• Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi yoluyla yüksek katma değerli üretim ortamının oluşturulması,
• Girişim şirketlerine sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasının teşvik edilerek girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlanması,
• Oluşturulan ekosistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla, girişim şirketlerinin yaşam döngüsünün her evresine özgü finansal desteklerin zenginleştirilmesi,
• Girişim sermayesi ekosisteminde yer alan yatırımcı sayısının artırılması,
• Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması,
• Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapılarında girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikiminin sağlanması 
hedeflenmektedir.

Destek Programı; start-up’lara, fikri mülkiyet temelli projelere, üniversitelerin bilgilerini ticarileştirmek amacıyla kurdukları şirketlere ve KOBİ’lere yatırım yapılması için tasarlandı. Bu destek programında her bir kuruluşa aktarılacak hibe destek tutarı; asgari 2 milyon lira, azami 20 milyon lira olarak belirlendi. 
Tech – InvesTR Programı kapsamında kurulacak girişim sermayesi fonlarına; Hazine Müsteşarlığı, Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapıları ile diğer özel yatırımcılar sınırlı sorumlu ortak olarak katılırken fonun yönetiminin bağımsız fon yöneticileri tarafından gerçekleştirilmesine karar verildi.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al