Kasım 2013ÜLKEMİZDE PATENT VE LİSANSIN ÖNEMİ


Dünya'da, özellikle de Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde, patentlerin lisans yapılarak önemli gelirler elde edilmesine rağmen, Türkiye'de patentten ticari meta olarak kazanç sağlanması oldukça düşük seviyelerdedir. Çünkü Türkiye'de patentlerin ne ölçüde ticarileştirebilindiğine yönelik elle tutulur bir araştırma söz konusu değildir. Patentin ticarileştirilmesi, patentin satılması konusunda bir araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde sınai mülkiyet konusunda yapılan yatırımlar, firmalar açısından maalesef geri dönüşü olmayan bir yatırım gibi algılanmaktadır. Oysaki tüm gelişmiş ekonomilerde patent ve patente dayalı üretimler bir yatırım geliri olarak görülmektedir.

Bir patenti ticarileştirmek için ilk akla gelen adım lisanstır. Ancak ülkemizde lisans kültürü de fazla gelişme kat edememiştir. Ülke olarak 2023 ticari hedeflerinin gerçekleştirilmesinde en önemli unsur olan katma değerli üretimin ekonomiye dâhil edilmesinde lisanslama metodunun geliştirilmesi gerekmektedir.

Bu noktada yazımızın giriş bölümünde bahsettiğimiz lisanslama kültürünü geliştirmemiz şart olmuştur. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde bu lisans alma ve verme kültüründe zoraki de olsa yaygınlaşma olacağı gözlenmektedir. Bu durum aslında iş hayatının doğal bir sonucudur. Buna gösterilen direnç gerçekte sosyologlar tarafından incelenecek kadar önemlidir aslında. Biz de ülke olarak çalışmalarımızı bu yönde destekleyerek hareket etmeliyiz.

Özellikle TPE’nin son yıllarda kurmaya çalıştığı patent değerleme ve patent ajansı vasıtasıyla Amerika’da ve Avrupa’da uygulanan yapıya benzer bir yapının kurulmaya çalışılması çok dikkat çekicidir. Bu ajans vasıtasıyla patent sahipleriyle sanayiciyi bir araya getirilerek buluşların ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Yurtdışından Türkiye’ye yatırım yapacak firmaların kendilerine çalışma ortağı seçmesinde önemli rol oynayan patent sayılarının varlığı aynı zamanda yabancı sermaye ortaklarının lisans yöntemiyle üretimlerimizi yurtdışına ihraç etmemizde de önemli rol oynuyor. Tüm sanayicilerimizin bu doğrultuda hareket ederek üretim yapmaları 2023 hedeflerimizin gerçekleşmesinde doğru bir yol haritası olacaktır.

Güzel günler dileklerimle,

Kemal Yamankaradeniz
Destek Patent A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al