Eser Sipahioğlu

Uzman GörüşleriYurtdışı Tescillerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler!


Türk firmalarının yurtiçinde marka tescili konusundaki bilinçlenme sürecinin ardından özellikle ihracat yapan ve taklit marka nedeniyle mağduriyet yaşayan firmalar için markalarının yurtdışında da tesciline gereken önemi vermeye başladıklarını gözlemliyoruz. Bununla birlikte KOSGEB, DTM (Dış Ticaret Müsteşarlığı), TURQUALITY tarafından verilen teşviklerin Türk sanayicilerini yurtdışında markalarını tescil ettirmeleri yönünde olumlu etkisi bulunuyor.

Yurtdışında marka tescili esasen uzun soluklu bir süreç olup bu sürecin iyi yönetilmesi ve başvuru dosyalarının Resmi Kurumlarca incelenmesi aşamasında doğabilecek ret/uygunsuzluk kararları gibi risklerin minimize edilmesi için alınan önlemler ve yapılan yönlendirmeler ise marka sahiplerine verilen vekillik hizmetinde önemli bir kriteri oluşturuyor. Şüphesiz yurtdışı tescil işlemlerinde gerek dosya sayısı gerekse başvuru yapılan ülke portföyünün zenginliği vekilin deneyim kazanmasını sağlıyor ve bunun sonucunda marka sahibine kaliteli ve doğru bir vekillik hizmeti sunulmasına zemin oluşturuyor.

Yurtdışında marka tescili öncesinde ilgili markanın tescilinin mümkün olup olmadığına dair ön araştırmanın yapılması bahsi geçen riskleri aza indirgemek için izlenmesi gereken bir yol, ancak ön araştırmanın yapılması tek başına yeterli olmayıp ilgili ülke kanunları ve tescil prosedürleri konusundaki deneyimler sonucu edinilmiş olan bilgiler ışığında alınacak önlemler de ciddi zaman ve maliyet kayıplarının önüne geçilmesinde rol oynuyor..

Bu kapsamda dikkat edilmesi ya da kaçınılması gereken uygulamalara ilişkin aşağıda sunduğumuz bilgilerin marka sahiplerine yol göstermesi açısından faydalı olacaktır.

Yurtdışında Marka Tescili için Başvuru Yaparken:

 • Markanızın logosunda “since 1950”, “kuruluş 1985” gibi markanızın kullanımına ilişkin bilgi veren ibarelere yer vermeyiniz. Marka logosunda yer alan bu tarz ibareler mutlak red sebebi olup reddin aşılabilmesi için markanın ilgili tarihten itibaren tescil başvurusunda bulunduğunuz ülkede kullanılıyor olduğunun ispatlanması gerekir. Markanızın Türkiye de ilgili tarihten beri kullanılıyor olması ne yazık ki yurtdışı tesciliniz için bu reddi/uygunsuzluğu aşmanızı sağlamayacaktır.
   
 • Başvurularınızı mümkün olduğunca faaliyet alanınıza giren ya da ileride girmesi muhtemel ürün ve hizmetler için yapmayı tercih ediniz.
  • Bazı ülkelerde tam sınıfı içerecek şekilde geniş kapsamlı olarak yapılan ya da “giyim eşyaları”, “inşaat malzemeleri” vb gibi genel ifadeler içeren ürünler için yapılan başvurular için sıklıkla uygunsuzluk kararı verilmekte ve ürünlerin detaylı olarak belirtilmesi ya da faaliyet alanınıza göre sınırlandırılması talep edilmektedir. Örneğin Japonya, ABD, Güney Kore, İsrail gibi ülkelerde bahsi geçen uygunsuzluk kararları sıklıkla verilmektedir.
  • Ayrıca Tayland, Tayvan, Endonezya, Hindistan,, Lübnan vb gibi ülkelerde resmi harçlar ürün-hizmet sayısı ile orantılı olarak artmaktadır. Bu nedenle başvuruların sadece faaliyet alanına giren ürün ve hizmetler için yapılması maliyetlerin kontrolü için önem arzetmektedir.
   
 • Üretim kaynağı ya da hammadde temin kaynağı değilse markanızın logosunda coğrafi yer adlarına yer vermeyiniz. Marka logosunda yer alan coğrafi yer adları mutlak red sebebi olup reddin aşılabilmesi için ilgili ürünlerin söz konusu yerde üretildiği veya hammadde teminin sağlandığı ya da markanın tescil talep edilen ülkede en az 5 yıl süre ile yoğun ve yaygın kullanımının olması sonucunda tüketici nezdinde bilinirlik kazandığının ispatlanması gerekir.
   
 • Markanızın logosunda tescilli anlamına gelen R ibaresinin bulunmamasına dikkat ediniz. R ibaresi sadece tescilli olan markalar için kullanılabilen bir ibare olup en sık rastlanılan hata Türkiye’de marka başvurularının bu ibareyi içeren logolarla yapılmasıdır. Madrid Protokolü kapsamında yapılan başvurular Türkiye’de başvuru üzerinden yapılması zorunlu olduğu için Türkiye’deki başvuruda yer alan R ibaresi yurtdışındaki bazı ülkelerin Resmi Kurumlarınca kabul edilmeyip uygunsuzluk kararı verilmesine yol açmaktadır. Bu nedenle ileride Madrid Protokolü üzerinden yurtdışında marka tescili başvurusu yapılabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak Türkiyedeki başvuruların logolarında R ibaresinin bulundurmamaya özen göstermek gereklidir.
   
 • Ülke Kanunlarına göre tescili mümkün olmayan bazı ürün, hizmet veya marka türlerine örnekler:
  • Singapur’da sakızlar için ahlaka aykırı olması sebebiyle marka tescili alınamıyor
  • Rusya’da sadece sessiz harflerden ya da rakamlardan (XYNZ, 101 vb gibi) oluşan markalar ayırt edici özellik taşımadığı gerekçesiyle tescil edilemiyor
  • İran’da kadın figürü ya da farklı dinlere ait figürler içeren markalar ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle tescil edilmiyor
  • KKTC de hizmet sınıfları için marka tescil edilemiyor.
  • İran, Kuveyt, Libya, Katar, Yemen, Suudi Arabistan ve Sudan’da “alkollü içecekler ve bar hizmetleri” için marka tescil edilemiyor.
Sonuç olarak Türk firmalarının markalarını yurtdışında tescil ettirme çalışmalarına başlamadan önce marka teşvikleri, marka tescil sistemlerinin hangilerinin kendisi için uygun olduğu ve markasının yurtdışında tesciline engel teşkil edebilecek riskler nasıl en aza indirgeyebileceği konusunda danışmanlık almaları gerek zaman gerekse maliyet açısından tasarrufta bulunmalarına yardımcı olacaktır.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al