Sosyal Sorumluluk

SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞIMIZ:

Destek Patent; toplumsal sorunların çözümü konusunda kendisini sorumlu hissetmekte; sağlıktan eğitime, spordan sanata, farklı sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaktadır. 
Kurumsal yönetim ilkelerine uygun; adil, şeffaf, hesap vermeye hazır ve sorumluluklarını bilen bir anlayışla yönetilmektedir.
Kanunlara, etik kurallara, insan haklarına saygılı; çevreyi koruyan, sivil toplum örgütleri ve kamu sektörü ile iş birliği içinde çalışan, kurumsal vatandaşlığın gereklerini yerine getiren bir yapı içinde çalışmaktadır.
Sosyal sorumluluk anlayışının odağına “eğitim”i yerleştirmiş; öncelikli hedefini de “ Sınai Haklar bilincini yaygınlaştırmak ve patent okuryazarlığını artırarak, Türkiye'nin fikri sermayesinin artmasına katkıda bulunmak ” olarak belirlemiştir. 
Bu doğrultuda “Fikrine Sahip Çık” Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesini hayata geçirmiştir. 

FİKRİNE SAHİP ÇIK SOSYAL SORUMLULUK PROJESİPROJENİN KÜNYESİ

Projenin adı : FİKRİNE SAHİP ÇIK
Proje alanı : Eğitim ve farkındalık artırma destek projesi
Projenin amacı : Sınai Haklar bilincini ve patent okuryazarlığını artırmak, Türkiye'nin fikri sermayesinin artırılmasına katkıda bulunmak.
Projenin kapsamı : Lise Öğrencileri, Üniversite öğrencileri, Girişimciler, Kobiler
Projenin hedefi : Proje; İstanbul’da pilot olarak belirlenen okullarda başlatılacaktır. - ŞUBAT 2019
Daha fazla kişiye ulaşabilmek için, projeye dahil olacak Sivil Toplum  Kuruluşlarıyla birlikte bir ekosistem oluşturularak, eğitimlerin tüm Türkiye’de verilmesi planlanmaktadır. - EYLÜL 2019
 Proje başlangıç tarihi :  Şubat 2019
25 Eylül 2015 tarihinde Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde Birleşmiş Milletlerin üye ülkeleri 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini kabul etti.
Destek Patent olarak gerçekleştireceğimiz “Fikrine Sahip Çık” projesi; bu hedeflerden “8. İnsana Yakışır İş ve Büyüme ile 9. Sanayi, İnovasyon ve Altyapı” hedeflerini destekleyecektir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?