Haberler7. KOBİ Zirvesi Sonuç Bildiresi Yayınlandı


16-17 Mart 2011 tarihlerinde İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu’nda, “KOBİ'ler için Rekabetçi Stratejiler ve Uluslararası İşbirliği İmkanları“ ana teması altında gerçekleştirilen 7. KOBİ Zirvesi sonuçlarını kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Dünya Ekonomisinde Değişim ve KOBİ'ler 
Küresel krizden sonra dünya ekonomisinin, klasik algıları değiştiren ve geleneksel stratejileri geçersiz kılan bir kökten değişim sürecine girdiği noktasında tüm sektörlerin hem fikir olduğu sonucuna varılan 7. KOBİ Zirvesi'nde, bütün ülkelerde ve Türkiye’de KOBİ algısında değişiklikler olduğu kaydedildi. Bu tespitten hareketle 7. KOBİ Zirvesi'nin KOBİ’leri değiştirip, güçlendirecek küresel değişimin de bir parçası haline getirecek yaklaşımlara yoğunlaşıldığı ayrıca, Türkiye’de değişimin ancak kendini değiştiren KOBİ’ler temelinde süreklilik kazanabileceği, bu nedenle ülke genelinde “Lider ülke Türkiye” olarak tanımlanan 2023 yılı hedeflerine, KOBİ’lere dönük stratejik bir eylem planı gerekliliği hususunda uzlaşmaya varıldığı açıklandı.

ARGE, İnovasyon, Telif Hakları ve KOBİ'ler 
Türkiye'de KOBİ'lerin değişme ve küresel rekabette etkin olma istek ve iradelerinin canlandığı ve KOBİ'lerin artan oranda yenilikçi ve yaratıcı faaliyetlere yöneldiği aktarıldı. Ayrıca toplam patent başvuruları 2010’da yüzde 16 artarken yerli patent başvurularının yüzde 26 artmasında, Türkiye’nin buluş yapısının Faydalı Model'den Patent'e kayarak değişiyor ifadesinin yer alması, Ar-Ge ve İnovasyon'a dönük yeni ve güçlü bir eylem planı ihtiyacının işareti olduğu belirtildi. Bunun yanısıra KOBİ'lerde patent ön araştırması yapılmamasının sonucunda zaman ve kaynakların israf edildiğinin de altı çizildi.

KOBİ'lerin Önemine Dikkat Çekti
Bu yıl 7.si düzenlenen KOBİ Zirvesine Destek Patant A.Ş. adına katılan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, KOBi Zirvesinin düzenlenen toplantılarına her yıl düzenli olarak katıldıklarını ifade ederek, "Değişen Dünya ve Türkiye rekabet şartlarında gelenekselden modern pazarlamaya doğru hızlı bir ivme yaşanmaktadır. KOBİ'lerin kilit noktada yer aldığı bütünleşik pazarlama dünyasında sağlanan destek ve teşviklerle KOBİ'lerin ekonomiye katkılarının büyüklüğü dünyada örnekleriyle karşımızdadır. Bu zirvenin KOBi'ler açısından çok olumlu geçtiği ve artık KOBi'lerin küresel pazarda da yer alabilecek bir noktaya kavuşacağı kanaatindeyim" diyerek düşüncelerini paylaştı.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al