Eser Sipahioğlu Yurtdışı Markalar Müdürü

Uzman GörüşleriCTM (Avrupa Topluluk Markası): Kullanım Kolaylığı Nedir?


Avrupa birliğine üye olan 28 ülkede koruma sağlayan CTM (topluluk markası) tescilinin bugüne değin bilinen ve tercih edilmesine sebep olan en önemli avantajı “kullanım kolaylığı” olmuştur. Kısaca “kullanım kolaylığı” olarak ifade edilmek istenen aslında CTM tescillerinin tüm AB üye ülkelerde kullanım zorunluluğunun olmayışı ve sadece bir üye ülkedeki “gerçek kullanımın” tüm AB ülkelerde koruma için yeterli sayılmasıdır.

CTM tescillerinin tek bir üye ülkede kullanımının “gerçek kullanım” için yeterli sayılması yani tek ülkede kullanımın tüm üye ülkelerde koruma sağlaması CTM tescil sisteminin temel prensibi olarak bilinse de 2012 yılında Benelüks Sınai Mülkiyet Ofisi (BOIP) tarafından değerlendirilen bir itiraz dosyası için verilen aksi yöndeki karar tüm CTM tescil sahiplerini ve Avrupa ülkelerindeki marka vekillerini şaşırttı. BOIP kararına göre itiraz sahibi olan CTM markasının sadece bir ülkede kullanılıyor olması markanın gerçek kullanımı için yeterli görülmedi ve bu nedenle dosyalanan itiraz reddedildi. Akabinde BOIP kararına karşı açılan dava ile bu konu fikri mülkiyet çevrelerince uzun tartışmalara sebep olarak gündeme oturdu. Avrupa Birliği Adalet Mahkemesinin (CJEU) dava sonucunda tek bir üye ülkedeki kullanımın dahi CTM markasının gerçek kullanımı olarak kabul edilmesi için yeterli olabileceğini belirtti. Ancak diğer yandan kararda “gerçek kullanım” konusunda açık ve kesin bir kıstas getirilmiş değil. Mahkeme kararında “gerçek kullanım” tespitinde markanın esas fonksiyonuna uyumlu bir şekilde kullanılıp kullanılmamasının önemli olduğuna değinilmesi, ulusal mahkemelerin karar verirken ürün ve hizmet niteliğini, coğrafi alanın genişliğini, markanın kullanım sıklığını dikkate alarak olayın özgün koşullarına göre karar verebileceğinin belirtilmesi tartışmanın devam etmesine yol açtı.

Gerek CTM tescilleri ile ilgili resmi ofis olan OHIM gerekse MARQUES (Avrupa Marka Sahipleri Birliği) ve birçok Avrupa Marka vekili bu kararı destekliyor. Karara karşı çıkan çevreler ise sadece bir ülkede kullanılan markanın tüm Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıldığını kabul etmenin, markanın kullanılmadığı ülkelerde sistemi bloke edeceğini öne sürüyor.

Peki CTM sahipleri için neler öneriliyor?

Birçok Avrupa Marka Vekili meslektaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda ulaşılan ortak görüşler şu şekilde;

  • CTM tescillerin tescilden itibaren 5 yıl süre içinde kullanılması zorunlu değil. Ancak 5 yılı geçen tesciller kullanılmama nedeniyle iptal edilebiliyor. Bu nedenle CTM tesciliniz üzerinden 5 yılı geçmişse ve markanızı özellikle Benelüks olmak üzere sadece tek ülkede kullanıyorsanız mutlaka yeni bir CTM başvurusu yapmak suretiyle markanızın iptal riskini ortadan kaldırmalısınız.
  • Markanızı sadece bir ülkede kullanacak iseniz CTM tescili ile yetinmeyin! Markanızı kullanacağınız ülkede mutlaka ayrıca ülkesel müracaat yaparak koruma alın
  • Tescil üzerinden 5 yıl geçen CTM markanıza dayanarak yapacağınız bülten itirazlarında (benzer marka yayınlarına karşı yapılan itiraz) CTM tescilinizin kullanımının sorgulanacağını göz önünde bulundurun. CTM tescilinizin sadece tek ülkede kullanımı söz konusu ise itirazı değerlendiren resmi ofisin kullanımınızı yeterli bulmayıp itirazınızı reddetme ihtimali var ve üstelik karşı tarafın CTM tescilinizin iptali için işlem başlatması dahi mümkün!
  • Eğer ülkesel marka başvurunuza ya da CTM başvurunuza karşı dosyalanan bülten itirazında dayanak marka bir CTM tescili ise savunmanızda karşı markanın kullanımını sorgulayabilirsiniz. Karşı marka sadece bir ülkede kullanılıyor ise savunmanızda tüm bu tartışmalara yol açan Benelüks kararını emsal karar olarak sunma avantajını kullanmalısınız.
Eser Sipahioğlu

Yurtdışı Markalar Müdürü
 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al