Kariyer Planlama

Kariyer planlaması ile firma personelinin sahip olduğu teknik ve mesleki bilgi, yetkinlik, performans sonuçları vb. doğrultusunda kariyer hedeflerine ulaşacak yolun tespit edilerek, firma içindeki mesleki gelişiminin ve terfilerinin planlaması amaçlanmaktadır.

Firmamıza yeni başlayacak adaylar için kariyer planlamada temel esaslar:

  • Öğrenim durumu
  • Alanı ile ilgili veya ilgisiz iş tecrübesi

Firmamızda mevcut kadroda çalışan personel için:

  • İş performansı
  • Öğrenim durumu
  • İşyeri kıdemi ve asgari bekleme süresi
  • Eğitim sonu sınavları veya ilgili seviye için yapılan atlama sınavı
  • Katıldığı kişisel gelişim eğitimlerini davranışa dönüştürebilme becerisi ile ilgili yönetici görüşü
  • İnsan Kaynakları tarafından verilen proje ve ödevlerin tamamlanması ve yöneticilerle birlikte insan kaynaklarının değerlendirmesi
  • Organizasyonda ilgili pozisyon için açık kadro bulunması şeklinde sıralanabilir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

İşbu form aracılığıyla tarafınızdan temin edilen ad, soyad, telefon numarası ve e-mail adresi bilgileriniz ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ uyarınca kişisel veri teşkil etmektedir. Bu kapsamda, paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, iş ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla veri sorumlusu Destek Patent A.Ş. tarafından Kanun’da yer alan ilke ve şartlara uygun olarak işlenecek, korunacak ve 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.


Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al