Sosyal Sorumluluk

SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞIMIZ:

Destek Patent; toplumsal sorunların çözümü konusunda kendisini sorumlu hissetmekte; sağlıktan eğitime, spordan sanata, farklı sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaktadır. 
Kurumsal yönetim ilkelerine uygun; adil, şeffaf, hesap vermeye hazır ve sorumluluklarını bilen bir anlayışla yönetilmektedir.
Kanunlara, etik kurallara, insan haklarına saygılı; çevreyi koruyan, sivil toplum örgütleri ve kamu sektörü ile iş birliği içinde çalışan, kurumsal vatandaşlığın gereklerini yerine getiren bir yapı içinde çalışmaktadır.
Sosyal sorumluluk anlayışının odağına “eğitim”i yerleştirmiş; öncelikli hedefini de “ Sınai Haklar bilincini yaygınlaştırmak ve patent okuryazarlığını artırarak, Türkiye'nin fikri sermayesinin artmasına katkıda bulunmak ” olarak belirlemiştir. 
Bu doğrultuda “Fikrine Sahip Çık” Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesini hayata geçirmiştir. 

FİKRİNE SAHİP ÇIK SOSYAL SORUMLULUK PROJESİPROJENİN KÜNYESİ

Projenin adı : FİKRİNE SAHİP ÇIK
Proje alanı : Eğitim ve farkındalık artırma destek projesi
Projenin amacı : Sınai Haklar bilincini ve patent okuryazarlığını artırmak, Türkiye'nin fikri sermayesinin artırılmasına katkıda bulunmak.
Projenin kapsamı : Lise Öğrencileri, Üniversite öğrencileri, Girişimciler, Kobiler
Projenin hedefi : Proje; İstanbul’da pilot olarak belirlenen okullarda başlatılacaktır. - ŞUBAT 2019
Daha fazla kişiye ulaşabilmek için, projeye dahil olacak Sivil Toplum  Kuruluşlarıyla birlikte bir ekosistem oluşturularak, eğitimlerin tüm Türkiye’de verilmesi planlanmaktadır. - EYLÜL 2019
 Proje başlangıç tarihi :  Şubat 2019
25 Eylül 2015 tarihinde Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde Birleşmiş Milletlerin üye ülkeleri 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini kabul etti.
Destek Patent olarak gerçekleştireceğimiz “Fikrine Sahip Çık” projesi; bu hedeflerden “8. İnsana Yakışır İş ve Büyüme ile 9. Sanayi, İnovasyon ve Altyapı” hedeflerini destekleyecektir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

İşbu form aracılığıyla tarafınızdan temin edilen ad, soyad, telefon numarası ve e-mail adresi bilgileriniz ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ uyarınca kişisel veri teşkil etmektedir. Bu kapsamda, paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, iş ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla veri sorumlusu Destek Patent A.Ş. tarafından Kanun’da yer alan ilke ve şartlara uygun olarak işlenecek, korunacak ve 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.