HaberlerMarka Tescilinde (Mağazacılık Hizmetleri İçin) Yeni Düzenleme


Marka tescilinde mağazacılık hizmetlerini kapsayan 35. sınıfta, yapılacak yeni tescil başvurularının değerlendirme kriterlerini belirleyen tebliğ yayınlandı. 

19 Ekim 2011 tarih ve 28089 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğe göre, bir markanın “mağazacılık hizmetleri” olarak tabir edilen alanda tescili için yapılan başvurularda, özel bir ürün veya ürün grubu belirtilerek müracaata imkân tanındı. Başvurunun değerlendirilmesi ve yayın sonrasında 3. kişilerce yapılacak itirazlar yeni tebliğ hükümleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Yeni düzenlemeye göre, bir marka 35. sınıfta “konfeksiyon ve giyim eşyalarının satış hizmetleri” için tescilli ise aynı marka başka bir başvuru sahibi tarafından “yiyecek ve gıda ürünlerinin satışı” için sektör ve faaliyet alanı belirtilerek başvuru yapılabilecek.

Yeni düzenleme sonrası hak kayıplarının yaşanmaması için marka sahipleri neler yapmalı?

1) Daha önce 35. sınıfta koruma almak için yaptığınız tescil başvurusu red veya kısmen kabul olmuş ise sektör belirtilerek yeniden müracaat yapabilirsiniz.

2) Faaliyet alanınızı ve sektörünüzü tanımlayan konuyu belirtilerek müracaat yapmanız tescil belgesi almanızı sağlayabilir.

3) Daha önceden, emtia listesinin 01 ve 34. sınıfları arasındaki herhangi bir ürün grubu için marka tescilli iseniz, ana faaliyet alanınız ve ürünleri için kullandığınız markanın, 3. kişilerce yeni düzenlemeye göre tescilini engelleyebilmek için 35. sınıfı kapsayan başvurunuzda sektör belirtmeniz uygun olacaktır.Konuyla İlgili Yayınlanan 19 Ekim 2011 Tarihli Tebliğ 
19 Ekim 2011 ÇARŞAMBA - Resmî Gazete - Sayı : 28089 
TEBLİĞ 
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: 

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (BİK/TPE: 2007/2) 

Madde l – 8/1/2007 tarihli ve 26397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin BİK/TPE: 2007/2 sayılı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 Madde 5 – (1) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen aynı tür malın veya hizmetin tespitinde, işbu Tebliğ Ek’inde yer verilen gruplar esas alınacaktır. Ek 35 inci sınıf kapsamında, farklı türden mal, mal grubu ya da sektör belirtilerek ifade edilen malların bir araya getirilerek sunulması hizmetleri, birbiri ile ve bunlar belirtilmeden ifade edilen hizmetler ile aynı ya da aynı tür olarak kabul edilmez. Enstitü marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında aynı tür malı veya hizmeti farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda değerlendirebilir. 

 Madde 2 – Aynı Tebliğin ek listesinde 35 inci sınıfın 6’ncı paragrafında yer alan hizmet grubu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için "……." * bir araya getirilerek sunulması hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir). 

 *Bu bölümde hizmetin gerçekleştirileceği mal, mal grubu ya da sektör adını belirtiniz. Hizmetin mal ve sektörlerin tamamını kapsaması durumunda "çeşitli malların" ifadesini kullanınız.” 

 Madde 3 – Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 Madde 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al