2016-03-02

Industrialists are encouraged to R&D with the Reform Package

Destek Patent AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, Konya'da gerçekleşen basın toplantısında, 1 Mart'ta yürürlüğe giren Ar-Ge Reform paketi, görüşe açılan Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Taslağı ve Konya'nın marka, patent raporuna ilişkin verileri paylaştı.

Fikri ve sınai haklar alanında ülkemizin öncü kuruluşlarından Destek Patent AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, Konya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda, 1 Mart'ta yürürlüğe giren Ar-Ge Reform paketi ve görüşe açılan Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Taslağı'nın sanayiciye, çalışana ve Ar-Ge merkezlerine getirileri üzerine odaklanıldı.

Ar-Ge Reform Paketi ile sanayicinin devlet tarafından aldığı desteğin artacağını belirten Kemal Yamankaradeniz; "Reform paketi ile Ar-Ge merkezi kurmak için gereken asgari personel sayısı sektörel bazda düşecek, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek ‘Temel Bilimler' mezunu personele ek teşvik sağlanacak, yüksek teknolojiye yönelik Ar-Ge faaliyetleri artacak ve birçok yeniliğin yanı sıra, tasarım faaliyetleri de destek kapsamına alınacak" dedi.

Ar-Ge Reform Paketi birçok alanda yeni destekler getiriyor

1 Mart'ta yürürlüğe giren Ar-Ge Reform Paketi ile artan desteklere değinen Yamankaradeniz, "Yeni Ar-Ge Reform Paketi ile tasarım merkezlerinin de, Ar-Ge merkezlerinin yararlandığı destek ve muafiyetlerinden yararlanması sağlanacak. Bu çok önemli ve büyük bir adım. Tasarım merkezlerindeki tasarım harcamalarının tamamı, vergi indirimine tabi olacak" diye konuştu.

Firmalar Ar-Ge'ye teşvik ediliyor

Firmaların ortak proje yapmaları konusunda teşvik edildiğini belirten Yamankaradeniz. "Sipariş yoluyla gerçekleştirilecek Ar-Ge ve tasarım harcama tutarının yüzde 50'si sipariş veren ve diğer yüzde 50'si de sipariş alan firmaların lehine, Ar-Ge indirimine tabi tutulacak. Bununla birlikte, sadece Ar-Ge yatırımı yapan şirketler değil, Ar-Ge merkezlerine araştırma siparişi veren şirketler de teşviklerden yararlanabilecek. Ayrıca Ar-Ge Merkezi kurmak için asgari personel sayısı 30'dan 15'e düşürülerek, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde istihdam edilecek ‘Temel Bilimler' mezunlarının maaşlarının da brüt asgari ücret kadarlık kısmını, 2 yıl süreyle devlet karşılayacak. Yani yeni reform paketiyle devlet, firmaları her yönüyle Ar-Ge'ye teşvik ediyor" dedi.

"Patent ihlalleri, artık cezasız kalmayacak"

"Geçtiğimiz günlerde görüşe açılan yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile daha nitelikli Sınai Mülkiyet yapısına geçilecek. Sınai Mülkiyet Mevzuatı birleştirilerek, tek bir kanun altında toplanacak ve bu şekilde marka-patent süreçleri de kolaylaşacak" diye konuşan Yamankaradeniz; "AB Mevzuatına uyumlu şekilde hazırlanan yeni kanun ile coğrafi işaretlerle tescil maliyetleri düşecek, denetimleri de 10 yıldan 2 yıla inecek. Yeni kanunun getirdiği en önemli yenilik ise, artık patent ihlalleriyle ilgili daha hızlı şekilde hukuki yaptırımlar yapılabilecek. Patent ihlallerinde, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS) ile yaptırımlar konusunda asgari standartlar belirlenecek. Marka ve Endüstriyel Tasarım hakkı için cezai yaptırım zorunlu olacak" diye konuştu.

Konya Patent Başvurularında 7'nci sırada

Konya'nın 2015 marka ve patent raporuna da değinen Yamankaradeniz; "Konya 2015 yılında 163 patent başvurusu ile Türkiye 7'ncisi oldu. 2010 yılında 1692 marka başvurusu olan Konya, 2015 yılında yaptığı 2450 marka başvurusu ile Türkiye 7'ncisi oldu. Konya'nın hem patent hem de marka başvurusuna bakıldığında, iyi bir ivmeyle çıkışını sürdürdüğü gözlemleniyor. Ancak potansiyeli çok yüksek olan Konya şehrinin rakamlarda daha da yukarılara çıkacağına inanıyoruz" dedi ve "19 yıldır Konya Sanayisine hizmet veren Destek Patentin, bu hizmetlerini aynı sorumluluk ve titizlikle devam ettireceğini" ekledi.

"Ar-Ge Reform Paketi ve Sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikte patent rakamlarını artırmamız gerekiyor"

Yamankaradeniz," Ar-Ge Reform Paketi ile artık Ar-Ge merkezi kurmak, Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmek çok daha kolay olacak. Yeni destekler ile maliyetler fazlasıyla inecek. Sınai Mülkiyet Kanunu ile de Patent tescil süreçleri basitleştirilecek, ihlallerin önüne daha hızlı şekilde geçilecek. Bu doğrultuda ülke ekonomisine katma değer oluşturmak için Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaşmamız, çalışmalar sonucunda yapılan buluşlar için bir an evvel müracaat yaparak tescil ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.