2015-04-20

Kemal Yamankaradeniz: KOSGEB support increased hopes

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz:

KOSGEB desteği umutları artırdı

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Ar-Ge destek programında hizmet alım gideri desteği yüzde 50 artırılırken kira desteğinin iki katına yükseltildiğini, orta yüksek ve ileri teknoloji destek limitlerinin 1.5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Söz konusu gelişmeyi değerlendiren Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, "Gelişmiş ülkeler sıralamasına yükselmek için ihracatın yoğun olduğu sektörlere Ar-Ge desteği verilmesi gerekliliğinden yola çıkıldığında, KOSGEB tarafından yapılan bu açıklama özellikle kobilerin ekonomik hedeflerine ulaşması açısından ümit verici" dedi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, hükümetin üretimde teknoloji ağırlıklı yapıya dönüşüm hedefi kapsamında KOSGEB destek mekanizmalarının değiştirildiğini bildirdi. KOSGEB tarafından Ar-Ge destek programında hizmet alım gideri desteğinin yüzde 50 artırılması, kira desteğinin iki katına yükseltilmesi, orta yüksek ve ileri teknoloji destek limitlerinin 1.5 milyon liraya çıkarılmasını değerlendiren Kemal Yamankaradeniz, "Gelişmekte olan ülkeler sıralamasından gelişmiş ülkeler sıralamasına yükselmek için ihracatın yoğun olduğu sektörlere Ar-Ge desteği verilmesi tartışılmaz bir gerekliliktir. Söz konusu gereklilikten yola çıkıldığında KOSGEB tarafından yapılan bu açıklama özellikle kobilerin ekonomik hedeflerine ulaşması açısından ümit verici" dedi.

"Sürdürülebilir inovasyon ile Türkiye dünya lideri olabilir"

Ar-Ge yatırımlarının ülkeler nezdindeki önemine değinen Yamankaradeniz, "Bilinçli ve inovatif düşünen bir toplum yapısı ve bu yapıyı sürekli hale getirecek politika değişiklikleri ile Türkiye, güçlü ekonomilerden biri haline gelecektir. Elde edilen yeniliklerin korunması da en az yeniliği üretmek kadar önemli. Kamuoyunun fikri ve sınai haklarının bilincinde olarak hareket edebilmesi için, bu durumun devlet politikası halinde sunulması önem teşkil etmektedir. Ar-Ge yatırımlarının artırılmasının yanı sıra bu merkezlerin performanslarının değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

"Patent oranı, gelişmişlik düzeyi ile doğru orantılı"

Yamankaradeniz, "Gelişmiş ülkelerin patent başvurularında ön sıralarda olduğu görülmektedir. Dolayısıyla patent oranının gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılı olduğunu söylemek mümkün. Bu sebeple yenilikçi düşünceyi ön plana alan ve bu anlamda Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen yapımızı daha da güçlendirmeliyiz. KOSGEB desteği, inovasyon VE Ar-Ge'de ülkemizin sağlam temeller üzerinde yükselmesine olanak tanımaktadır" açıklamasını yaptı.