MarkArt

MarkArt

Marka ismi, bir markanın en değerli varlığıdır.

İnsanların gördüğü ve kullandığı şeylere bir isim vermesiyle başlayan marka yolculuğu, bugün dijital dünyanın da hayatımıza girmesiyle önemli bir boyut kazandı. Baktığımız her yerde, elimizi attığımız her eşyada markalar hayatımızın içinde. Hatta kişiler bile bir marka gibi yönetilmeye başlandı.

Ticari hayatın en değerli şeyi “doğru, yaratıcı, akılda kalıcı, dikkat çeken ve müşterilerinizle bağ kuran” bir marka ismi yaratmak oldu. Bu da bir çok soruyu beraberinde getirdi... 

Markam nasıl olmalı? Marka isminin ürün/hizmet başarısına etkisi nedir? Bulduğum marka, tescile uygun mu? Hem stratejik açıdan doğru hem de yaratıcı bir isim nasıl bulunur? 

MARKART hizmetimizle size tüm bu sorularınızın cevabını veriyoruz…

Nasıl?

1.Araştırma 

İyi bir marka olmak ihtiyaçlara cevap vermeyi gerektirir. Tüketicinin markayla ilk temas kurduğu anlardan biri marka ismidir ve marka ismi tüketicinin ihtiyaçlarına cevap veren nitelikte olması tüketicinin markaya yaklaşmasını sağlayan ilk adımdır. İhtiyacı keşfetmek yalnız başına yeterli olmayacaktır. Bu ihtiyaca rekabet nasıl cevap veriyor bakmalı, rakiplerin yakından incelenmesi ve tanınması sağlanmalıdır. 

2.Premium mu? Kitler pazarı mı? 

İş stratejisi belirlendikten sonra isim özelindeki stratejiye geçilir. İsmin algısının Premium pazara mı yoksa kitle pazarına mı hitap edeceği belirlenmelidir. (Tabi ki Premium olmanın ve kitle pazarına hitap etmenin de kendi içinde derecelendirmeleri mevcuttur.) 

3.Tanımlayıcı, Metaforik veya Soyut…

Direkt olarak kategoriye yönelik somut ve tanımlayıcı isimlendirme yapmak tüketici tarafında algılamayı kolaylaştırsa da taklit edilme olasılığı yüksektir. Metaforik isimler ise direkt olarak tanımlamamasına rağmen dolaylı yoldan ismin ne için var olduğunu anlatır. Amazon metaforik isimlere iyi bir örnektir. Direkt olarak bir alışveriş platformunu anlatmıyor olsa da aranılan her şeyin bulanabileceğini hissettirmektedir. Son olarak soyut isimler aslında var olan tüm kelimelerin de tüketilmesiyle bugün en çok başvurulan yöntemlerden biridir. Bu isimler çeşitli kelimelerin bozulup markanın imajına uygun olarak türetilmesiyle veya yine marka imajına uygun harflerin seçilerek bir kelime yaratılmasıyla oluşturulur. İsimlendirmenin belki de en zor yöntemlerinden biridir. 

4.Morfoloji 

Tüm bunlarla birlikte ismin morfolojisi de önemli bir kriterdir. Bu kapsamda ismin kaç kelimeden, kaç harften oluşacağı belirlenmelidir. Bu da yine sektöre ve işe göre değişmektedir. Örneğin; hızlı tüketim ürünlerinde yaratılacak bir isim için 5-6 harften oluşan, herkes tarafından çabuk ve kolay söylenebilecek bir isim tercih edilmesi daha uygun olurken, Premium segmentte hizmet verecek bir otel için daha uzun ve daha ağır bir okunuşa sahip bir isim daha uygun olmaktadır. Bir markanın morfolojik yapısı aynı zamanda bir aileye aitliğini veya bir kategoriye aitliğini anlatabilir. Örneğin; Apple firmasının ürünlerinin başına koyduğu i harfidir. Bu kullanım marka özeli iPad, iPod, iTunes gibi görülürken sektörel anlamda da artık bir ürünün teknolojik olduğunu anlatmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Son olarak harflerin kullanımı oldukça önemlidir. Sert ve maskulin isimler istendiğinde K,T,Z vb. sert sessiz harflerinin geçtiği isimler tercih edilirken feminen veya daha yumuşak tonda olması istenen isimlerde O,S,V gibi harfler tercih edilebilir. Yine sesli harflerin seçiminde okunuşları göz önünde bulundurulmalıdır. 

5.Coğrafyada Kullanılan Dil 

Yaratılan isimlerin kullanılacağı coğrafyada kötü bir anlama gelmemesi veya okunuşunun mümkün olup olmaması oldukça önemlidir. Teknoloji markası ismi olan Xiaomi’nin çoğu kişi tarafından farklı farklı okunması veya tam olarak adının nasıl okunduğunu bilmedikleri için yaşadıkları kafa karışıklığı buna iyi bir örnektir. Buna başka bir örnek de; yüksek kalite banyo ürünleri üreticisi Geberit’in marka isminin Türkçe ’de kötü bir anlama gelmesidir. 

Doğru bir marka ismi yaratmak başta da belirtildiği gibi meşakkatli bir iştir. Ancak markanın da temelini oluşturur. Bu nedenle doğru ismin yaratılması bir strateji işidir. İyi planlanmalı ve marka yatırımlarına başlandığında uzmanlardan yardım alınmalıdır. 

İşbu form aracılığıyla tarafınızdan temin edilen ad, soyad, telefon numarası ve e-mail adresi bilgileriniz ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ uyarınca kişisel veri teşkil etmektedir. Bu kapsamda, paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, iş ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla veri sorumlusu Destek Patent A.Ş. tarafından Kanun’da yer alan ilke ve şartlara uygun olarak işlenecek, korunacak ve 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.


Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al