Değerlerimiz


 • SADAKAT
 • ADALET
 • GÜVENİRLİK
 • ÇALIŞKANLIK
 • REHBERLİK
 • SAYGIKurumsal Sosyal Sorumluluk

Destek Patent; sosyal sorumluluk anlayışının odağına “eğitim”i yerleştirmiş; öncelikli hedefini de “ Sınai Haklar bilincini yaygınlaştırmak ve patent okuryazarlığını artırarak, Türkiye'nin fikri sermayesinin artmasına katkıda bulunmak ” olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda “Fikrine Sahip Çık” Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesini hayata geçirmiştir. Öncelikli lise ve üniversite öğrencilerine, girişimcilere ve kobilere Sınai Haklar alanında eğitimler vererek, bir yılda toplam 10 bin kişinin bu konuda farkındalığının oluşmasını sağlamıştır. Proje; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 8.hedefi “İnsana Yakışır İş ve Büyüme” ile  9. Hedef “Sanayi, yenilikçilik ve Altyapı” hedeflerini desteklemektedir.

Beş Adımda Markanızı Nasıl Tescil Ettirirsiniz?


 • Bulunduğunuz markanın ilgili faaliyet alanına göre sınıfı belirlenir.
 • Markanızın belirlenen sınıflara göre tescile uygunluk durumu araştırılır. Marka Vekilinin yorumu ile size iletir.
 • Marka Vekiliniz tarafından; Türk Patent ve Marka Kurumu’na marka tescil başvurunuz yapılır.
 • Başvurularınız Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenir, uygun bulunursa iki aylık resmi bültende ilan edilir.
 • Marka tescil belgeniz; Marka Vekiliniz tarafından size iletilir.

Faydalı Model Nedir?

Dünya çapında yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma sağlayan bir sınai mülkiyet hakkıdır.

Faydalı Model başvuru sisteminde, Patent başvuru sisteminden farklı olarak inceleme işlemi bulunmamaktadır. İnceleme işleminin olmaması Faydalı Model başvurularının patente göre daha kısa sürede ve daha az maliyetle belge alınmasını sağlamaktadır. Faydalı Model başvuru sisteminde koruma araştırma raporunun sonuçlarına dayanılarak verilir. Faydalı Model belgesi 10 yıl koruma sağlar bu süre uzatılamaz.Patent ve Faydalı Model arasındaki farklar nelerdir?
Patent başvurularında aranan kriterler;


 • Yenilik,
 • Buluş Basamağı,
 • Sanayiye Uygulanabilirlik.

Faydalı Model başvurularında aranan kriterler;


 • Yenilik,
 • Sanayiye Uygulanabilirlik.

Faydalı Model başvurularında “Buluş Basamağı” aranmaz, bu kapsamda Faydalı Model patente göre daha küçük başvurular için tercih edilen başvuru türüdür. Her iki başvuru arasında diğer bir fark ise koruma süreleridir. Patent tescillerinde koruma süresi 20 yıl, Faydalı Model tescillerinde koruma süresi 10 yıldır.

Blog Yazılarımız

AŞILAR ÜZERİNDEKİ PATENT KORUMASI VE ZORUNLU LİSANS DURUMLARI

2020 Yılında tüm dünyanın gündeminde olan en önemli durum COVID-19 enfeksiyonu salgını ve bu salgından kaybedilen insan sayısı diyebiliriz. Ülkeler salgına karşı karantina, sokağa çıkma yasağı...

Devamı

TESCİLLİ MARKANIN KULLANIM ZORUNLULUĞU VE MARKA KULLANIMININ İSPATI

Bu makalede 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında tescilli bir markanın kullanım zorunluluğu, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun marka kullanım ispatına yönelik işleyişi ve tescil sahiplerinin dikkat etmesi...

Devamı

PATENTLERİN ÜLKE GELİŞİMLERİNE OLAN KATKISI

Hızla gelişen ve değişen dünyada fikri mülkiyet hakları, gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri haline geldi. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin, sahip oldukları fikri mülkiyet hakları ile paralel olduğu her alanda görülmektedir.

Devamı

Referanslarımız

Bizimle İletişime Geçin.

Bizimle iletişim kurmak ister misiniz ?

Bize Ulaşın

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İşbu form aracılığıyla tarafınızdan temin edilen ad, soyad, telefon numarası ve e-mail adresi bilgileriniz ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ uyarınca kişisel veri teşkil etmektedir. Bu kapsamda, paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, iş ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla veri sorumlusu Destek Patent A.Ş. tarafından Kanun’da yer alan ilke ve şartlara uygun olarak işlenecek, korunacak ve 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.