Markanızı Güvenle Tescil Edin
Size en doğru seçenekleri sunmak için buradayız. Başlamak için tek yapmanız gereken marka adınızı girmek ve ardından 'Ara' butonuna basmak.
Mühendislik bilimleri dahil, görsel ya da teknik anlamda yeni ürün oluşturmanın temeli olan Tasarım, bugün şirketlerin rekabette üstün olmak için kullandıkları en önemli araçlardan biridir. Fark yaratacak, estetik, özgün, maddi getirisi yüksek Tasarımların korunması için de öncelikle sahibi adına tescil edilmesi gerekir.

Tasarımların en temel dayanağı olan görsel yenilikler hayatımızın tüm alanlarında uygulanır. Konfeksiyon tasarımından ayakkabı tasarımına, halı deseninden otomobil tasarımına, süs eşyasından çanta tasarımına, mutfak eşyasından tıbbi aletlerin tasarımına kadar hemen hemen her sektörde görsel yenilikler yapılmaktadır.
Destek Patent, başvuru işlemlerinden hukuki süreç yönetimine, tasarım araştırma ve analizlerinden tasarımların ticari değere dönüştürülmesine kadar her aşamada, tasarımlarınızın yurtiçi ve yurtdışı takip ve korunmasında size tam bir hizmet zenginliği sunmaktadır.

Rekabet üstünlüğü kazandıran entelektüel sermayenize ve değerlerinize sahip çıkma konusunda Destek hep yanınızda.
Tasarım Araştırması
TASARIM ARAŞTIRMASI
Hangi tasarım başvurularının yapıldığını sizin için araştırıyoruz
Tasarım Tescil Başvurusu
TASARIM TESCİL BAŞVURUSU
Uzun emeklerle tasarladığınız, fark yaratan tasarımınızı tescil ile koruma altına alın.
Tasarım İzleme
TASARIM İZLEME
Özellikle tekstil, mobilya, makine ve gıda gibi sektörlerde ürünün görselliğini öne çıkaran tasarımlarınızı tescil ile koruma altına almanız yetmez, mutlaka tasarımlarınızı takip ettirmeniz gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Tasarım ve tasarım tescili hakkında sıkça sorulan tüm soruları ve açıklayıcı cevaplarını sizin için burada topladık.
Tasarım nedir?
Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu görünümdür. Diğer bir deyişle tasarım, bir ürün ya da ürün parçasının görünümüdür.
Türkiye'de tasarımların tescili ve korunmasında yetkili kurum hangisidir?
Bu konuda tek yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü'dür.Bir tasarımın belgeye bağlanarak korunabilmesi için aranan iki temel kriter vardır. Bunlardan ilki yenilik ve ikincisi ise ayırt ediciliktir. Her iki kriter paranın iki yüzü gibi birbirine bağlıdır.
• Yenilik; önceden hiç bilinmeyen ya da bilinen bir çözüm üzerinde çalışılarak, değişik yorumlar, yaklaşımlar ve detay çözümlemeleri ile farklı bir ürünün ortaya konulması yenilik olarak değerlendirilir. Yeniliğin belirlenmesinde, söz konusu tasarımın daha önce hak sahibi tarafından ya da başkaları tarafından kamuya sunulmuş olup olmadığına bakılır. Yenilik, mutlak anlamda ele alındığından, bir tasarımın benzeri daha önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmuşsa söz konusu tasarımın yenilik özelliği ortadan kalkmış demektir. Yenilik değerlendirmesinde, ortak özellikle öncelikle ele alınır ve küçük ayrıntılarda farklılık yenilik olarak değerlendirilmez.
• Ayırt Edicilik; koruma talep edilen bir tasarımın, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile, benzer olduğu iddia edilen ve kıyaslanan herhangi bir başka tasarımın, böyle bir kullanıcıda bıraktığı genel izlenim arasındaki belirgin farklılık ayırt ediciliktir. Burada aranan farklılık belirgin bir farklılıktır. Bilgilenmiş kullanıcı, ne normal bir kullanıcıdır, ne de uzman bir kişi. Bilgilenmiş kullanıcı, söz konusu tasarım hakkında bilgi sahibi olan ve daha önce o ürünü kullanmış ve ürün hakkında deneyim sahibi olan kişidir. Örneğin, oturma grubu tasarımı için bir ev hanımı bilgilenmiş kullanıcıdır.
Tasarım tesciliyle korunacak tasarımlarda hangi kriterler aranır?
Bir tasarımın belgeye bağlanarak korunabilmesi için aranan iki temel kriter vardır. Bunlardan ilki yenilik ve ikincisi ise ayırt ediciliktir. Her iki kriter paranın iki yüzü gibi birbirine bağlıdır.

• Yenilik; önceden hiç bilinmeyen ya da bilinen bir çözüm üzerinde çalışılarak, değişik yorumlar, yaklaşımlar ve detay çözümlemeleri ile farklı bir ürünün ortaya konulması yenilik olarak değerlendirilir. Yeniliğin belirlenmesinde, söz konusu tasarımın daha önce hak sahibi tarafından ya da başkaları tarafından kamuya sunulmuş olup olmadığına bakılır. Yenilik, mutlak anlamda ele alındığından, bir tasarımın benzeri daha önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmuşsa söz konusu tasarımın yenilik özelliği ortadan kalkmış demektir. Yenilik değerlendirmesinde, ortak özellikle öncelikle ele alınır ve küçük ayrıntılarda farklılık yenilik olarak değerlendirilmez.

• Ayırt Edicilik; koruma talep edilen bir tasarımın, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile, benzer olduğu iddia edilen ve kıyaslanan herhangi bir başka tasarımın, böyle bir kullanıcıda bıraktığı genel izlenim arasındaki belirgin farklılık ayırt ediciliktir. Burada aranan farklılık belirgin bir farklılıktır. Bilgilenmiş kullanıcı, ne normal bir kullanıcıdır, ne de uzman bir kişi. Bilgilenmiş kullanıcı, söz konusu tasarım hakkında bilgi sahibi olan ve daha önce o ürünü kullanmış ve ürün hakkında deneyim sahibi olan kişidir. Örneğin, oturma grubu tasarımı için bir ev hanımı bilgilenmiş kullanıcıdır.
Hangi tasarımlar tasarım kapsamında korunamaz?
• Yenilik ve ayırt edicilik özelliği bulunmayan tasarımlar,
• Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımları,
• Teknik fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar,
• Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak belirli biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar koruma kapsamı dışında tutulmaktadır.
Tasarım hakkı ne zaman korunmaya başlar?
Tasarım başvurusu için gerekli müracaat evraklarının Türk Patent ve Marka Kurumu’nda (TÜRKPATENT) kayda girdiği tarih, saat ve dakika itibariyle koruma başlamaktadır. Ancak, müracaatı yapılan bir tasarım, başvuru aşamasında inceleme ve araştırmaya tabi tutulmaktadır. Bu nedenle başvurusu yapılan tasarımın ticari zarara uğramaması için başvurunun TÜRKPATENT Resmi Tasarım Bülteni'nde ilana açılana kadar kullanılmaması daha doğru olacaktır.
Tasarımlarda ayırt edici nitelik kriterleri nelerdir?
Ayırt edici nitelik; iki ürün yan yana getirildiğinde bilirkişi incelemesi sonucu, o ürünlerin tüketici üzerinde bıraktığı genel izlenim olarak değerlendirilmektedir. Ayırt edicilik değerlendirilmesi benzerlikler üzerinden yapılmaktadır. (Tasarımlar üzerinde "%" oranlarıyla benzerlik kriteri yapılmamaktadır.) Tasarımlarda ayırt edici nitelik kriteri; ürün üzerinde yapılacak "7-8" (sekiz) değişiklik veya "%35" oranındaki farklılık şeklinde algılanmaktadır ki bu yanlış düşüncenin herhangi bir kanuni dayanağı yoktur.
Tasarım tescili ne tür haklar sağlar?
Tasarımın ekonomik faydalarından sadece tasarım hak sahibinin yararlanmasına imkân vererek, rakiplerine karşı ekonomik üstünlük kazandırmaktadır.
• Mülkiyet hakkı sağlayan bir hak olarak devir alınabilir ve devir edilebilir.
• Söz konusu tasarım üzerinden başkalarının (rakiplerin), yararlanmasını yasaklama hakkı sağlar.
• Lisans verilmesi yoluyla başka kişilere hak tanıma imkânı verir. Böylece, tasarım hak sahibi tasarımını kendisi kullanırken, ekonomik bir yarar karşılığında ya da karşı lisanslar alınması karşılığında, başkalarına da söz konusu hakkı kullandırma hakkını elinde tutmuş olur.
• Tüm dünyada olduğu gibi ticari bir prestij sebebidir.
• Taklit edilmesi halinde hukuki her türlü yasal imkanın kullanılmasına imkân verir.
Tasarımlarda araştırma kriterleri nelerdir?
Firma bazında ve sınıf bazında olmak üzere iki kriterde araştırma yapılabilmekte olup araştırma verileri Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurusu yapılmış tasarımları içermektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuruları TÜRKPATENT resmi internet sitesinde her ay 2 defa yayınlanan Tasarımlar Resmi Bültenleri' ne abone olmak koşulu ile takip etmek mümkündür.
Tasarımınız taklit ediliyorsa ne yapmak gerekir?
Tescilli bir tasarımınız 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında kullanılıyorsa kanunda öngörülen hukuk davalarından birini açabilirsiniz. Dava için başvuracağınız merci, İhtisas Mahkemeleri olarak hizmet veren Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri'dir (FSHHM). Eğer bulunduğunuz ilde FSHHM yoksa Asliye Hukuk Mahkemeleri'ne başvurmanız gerekir.

Tasarım hakkı sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının ikametgahının olduğu veya tecavüz fiilinin gerçekleştiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir.
Üçüncü kişiler tarafından tasarım başvurusu veya tasarım sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir.
Üniversite mensuplarının yapmış oldukları tasarımların tescil hakkı kime aittir?
Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile Üniversitelere bağlı fakülte ve yüksekokullarda, üniversite mensuplarının bilimsel çalışma neticesinde oluşturdukları tasarımlar üzerindeki hakkın üniversitelere ait olduğu düzenlenmiştir. Üniversitenin ilgili tasarım üzerinde elde etmiş olduğu gelirin %50 sini öğretim elemanına vermesi gerekmektedir.
Tasarım izleme Hizmeti nedir?
Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatı yapılan tasarımlar, tescil edilmek üzere aylık olarak yayınlanan Resmi Tasarımlar Bültenleri'nde ilan edilmektedir.
Tasarım izleme sisteminde amaç, bültenlerde ilan edilen tasarım başvurularının, tasarım hak sahipleri adına tescilli tasarımlara benzerlik yönünden karşılaştırılması ve benzer tasarımları içeren başvuruların tescilinin engellenmesine yönelik bir çalışmadır.

Aylık olarak yayınlanan resmi tasarımlar bültenlerinde ilana çıkan benzer veya yakın benzer tasarımların yer aldığı başvurulara itiraz edilmediği takdirde, müracaat edilen tasarımın tescil işlemi gerçekleşecektir. Tasarım izleme hizmeti alan hak sahipleri tespit edilen benzer tasarım başvurularına zamanında itiraz ederek haklarını korumalarına yönelik adımı atmış olacaklardır.
Yurt dışında tasarım izleme hizmeti almak mümkün müdür?
Yurt dışı Tasarım İzleme işlemi, yurt dışında uluslararası veya ülkesel olarak tescil müracaatı yapılan tasarımların, tescil edilmek üzere uluslararası bültenlerde veya ülkesel tasarım müracaat bültenlerinden aylık olarak izlenmesini kapsayan bir hizmettir. Destek Patent'in bu alanda uluslararası kuruluşlarla yaptığı işbirliği çerçevesinde, yurt dışında da hak sahibinin tasarımını izlemetmesi mümkündür.
Yurt dışında tasarım tescil başvurusu nasıl yapılır?
Temel olarak yurt dışında üç şekilde koruma talep edilir:

• Topluluk Tasarım Tescil Sistemi
Avrupa Birliği üyesi ülkelerini kapsayan ve tek bir başvuru ile 27 Avrupa Birliği ülkesinde tasarımların koruma altına alınabilmesini sağlayan bir sistemdir.

• Lahey Antlaşması kapsamında uluslararası tescil sistemi
01.01.2005 tarihinden itibaren ülkemizde uygulanmaya başlayan tasarımların uluslararası tesciline ilişkin Lahey Anlaşması Cenevre Metni'ne göre tek bir başvuru ile üye ülkede/ülkelerde (üye ülkeler içerisinden müracaat talep edilen ülkeleri seçme şansı mevcuttur) tasarım tescili yaptırmak mümkün olmaktadır.

• Ülkesel Başvuru Sistemi
Yukarıda sayılan tescil sistemlerine dahil olmayan yada spesifik 1-2 ülkede başvuru talep edilmesi durumunda tercih edilen başvuru şeklindir. Başvuru talep edilen her ülke için tek tek başvuru yapılarak tescil talebinde bulunulması gerekmektedir.
Toplu tasarım tescil sistemlerinin avantajları nelerdir?
Toplu tescil sistemleri; OHIM (Avrupa Birliği Uyumlaştırma Ofisi) ne yapılacak tek bir başvuru ile 27 Avrupa ülkesinin tamamında geçerli olan tescil imkânı veya Uluslararası Büro (WIPO) nezdinde yapılacak tek bir başvuru ile tercih edilen ülke/ülkelerde tasarım koruması elde etme imkanı veren uluslararası tescil sistemleridir. Bu sistemlerle yapılacak başvuruların ayrı ayrı yapılacak başvuruya oranla daha az maliyetli olması ve tüm işlemlerin tek bir merkezden yürütülmesi sistemin önemli bir avantajlarıdır.
Türkiye'de tasarım tescilinde yetkili kurum hangisidir ve bu işlemleri kimler yapabilir?
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), kanunlarla bu konuda yetkili kılınmıştır. Türk Patent ve Marka Kurumu Ankara'da faaliyet gösteren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı özerk bir kurumdur. Türk Patent ve Marka Kurumu’nda işlem yapma yetkisi ise bizzat müracaat eden gerçek hak sahiplerine veya hak sahiplerini Kurum nezdinde temsile yetkili ve sicile kayıtlı resmi marka/patent vekillerine tanınmıştır.
Tasarım tescili için hangi kriterler aranır?
Bir tasarımın belgeye bağlanarak korunabilmesi için aranan iki temel kriter vardır. Bunlardan ilki yenilik ve ikincisi ise ayırt ediciliktir.
Yenilik; önceden hiç bilinmeyen ya da bilinen bir çözüm üzerinde çalışılarak, değişik yorumlar, yaklaşımlar ve detay çözümlemeleri ile farklı bir ürünün ortaya konulması yenilik olarak değerlendirilir. Yeniliğin belirlenmesinde, söz konusu tasarımın daha önce hak sahibi tarafından ya da başkaları tarafından kamuya sunulmuş olup olmadığına bakılır. Yenilik, mutlak anlamda ele alındığından, bir tasarımın benzeri daha önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmuşsa söz konusu tasarımın yenilik özelliği ortadan kalkmış demektir. Yenilik değerlendirmesinde, ortak özellikle öncelikle ele alınır ve küçük ayrıntılarda farklılık yenilik olarak değerlendirilmez.

Ayırt Edicilik; koruma talep edilen bir tasarımın, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile, benzer olduğu iddia edilen ve kıyaslanan herhangi bir başka tasarımın, böyle bir kullanıcıda bıraktığı genel izlenim arasındaki belirgin farklılık ayırt ediciliktir. Burada aranan farklılık belirgin bir farklılıktır. Bilgilenmiş kullanıcı, ne normal bir kullanıcıdır, ne de uzman bir kişi. Bilgilenmiş kullanıcı, söz konusu tasarım hakkında bilgi sahibi olan ve daha önce o ürünü kullanmış ve ürün hakkında deneyim sahibi olan kişidir. Örneğin, oturma grubu tasarımı için bir ev hanımı bilgilenmiş kullanıcıdır.
Tasarım tescil başvurusundan önce yapılması gerekenler nelerdir?
Öncelikle tescil edilmek istenen tasarım/ürünün yeni ve ayırt edici olması bir zorunluluktur. Buna göre, üzerinde çalışılan tasarımın yenilik ve ayırt edicilik şartlarını en baştan sağlanması beklenmektedir. Aksi bir durum başvurunun yayını öncesi Kurum tarafından yapılacak ön incelemede tespit edilmesi halinde tesciline engel olacağı gibi, söz konusu tasarım tescil edilse dahi piyasada mevcut benzer ürünlerden ayırt edilmesi sağlanmış olmayacağından, tasarımdan beklenilen hukuki ve ekonomik yararlar sağlanamayacak ve tasarımın tescilinin etkisi çok az olacaktır.

Bu sebeple nitelikli ve özgün tasarımların geliştirilmesi amaçlanmalıdır.