2018-06-06

Ar-Ge'ye yatırım ekonomik büyümenin en önemli göstergesi

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz:

"Ar-Ge'ye yatırım ekonomik büyümenin en önemli göstergesi"

Destek Patent A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz düzenlemiş olduğu iftar yemeğinde" 2016, 2017 ve 2018'in ilk 4 ayında yurt içinde yapılan marka, patent ve endüstriyel tasarım başvurularındaki artıştan bahsederek Türkiye'deki reel sektörün Ar-Ge ve inavosyona artık daha fazla yatırım yaptığını belirtti.

Ülke ekonomilerinin büyümesindeki en önemli göstergelerden birinin patent, marka ve endüstriyel tasarım müracaatlarındaki artış olduğuna dikkat çeken Yamankaradeniz; "2016 2017 ve 2018'in ilk 4 aylık verilerine baktığımızda, marka, patent ve endüstriyel tasarım başvurularında, geçtiğimiz yıllara oranla önemli bir artış söz konusu. Patent başvuru adedi 16 bin 778'den 19 bin 283'e, marka tescil başvuru adedi 107 bin 176'dan 121 bin 108'e yükseldi. Son iki yılın rakamlarındaki olumlu artış, ülkemiz adına umut verici. Marka, patent ve endüstriyel tasarım alanında yapılan başvuru sayısındaki artış, ekonomik anlamda güç kazanan ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarını da ciddi oranda artırdığı sonucunu ortaya koyuyor" dedi.

Ar-Ge Reform Paketi birçok alanda yeni destekler getiriyor

Yürürlüğe giren Ar-Ge Reform paketi ve Sınai Mülkiyet Kanunu ile sanayiciye, çalışana ve Ar-Ge merkezlerin getirilerine odaklanıldığını belirten Yamankaradeniz, "Ar-Ge Reform Paketi ile sanayicinin devlet tarafından aldığı destek artıyor. Artık Ar-Ge merkezi kurmak için gereken asgari personel sayısı sektörel bazda düştü. Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek ‘Temel Bilimler' mezunu personele ek teşvikler ve yüksek teknolojiye yönelik ArGe faaliyetleri arttı. Bu yeniliklerin yanı sıra, tasarım faaliyetleri de destek kapsamına alınmış oldu" diye konuştu.

Firmalar Ar-Ge'ye teşvik ediliyor

Firmaların ortak proje yapmaları konusunda teşvik edileceğini aktaran Yamankaradeniz, "Artık sipariş yoluyla gerçekleştirilecek Ar-Ge ve tasarım harcama tutarının yüzde 50'si sipariş veren ve diğer yüzde 50'si de sipariş alan firmaların lehine, Ar-Ge indirimine tabi tutuluyor. Bununla birlikte, sadece Ar-Ge yatırımı yapan şirketler değil, Ar-Ge merkezlerine araştırma siparişi veren şirketler de teşviklerden yararlanıyor. Ayrıca Ar-Ge Merkezi kurmak için asgari personel sayısı 30'dan 15'e düşürüldü. Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde istihdam edilecek ‘Temel Bilimler' mezunlarının maaşlarının da brüt asgari ücret kadarlık kısmını, 2 yıl süreyle devlet karşılayacak. Yani yeni reform paketiyle devlet, firmaları her yönüyle Ar-Ge'ye teşvik ediyor" dedi.

DESTEK PATENT hakkında;

Destek Patent, 1983 yılında sınai haklar alanında hizmet vermek amacıyla Sayın Kemal Yamankaradeniz tarafından kurulmuştur. Destek Patent'in sunduğu hizmetlerin temelini; Sınai Haklara konu olan marka, patent ve endüstriyel tasarım vekilliği ve danışmanlığı oluşturmaktadır. Bilgi ve birikiminin gücüyle tescil ve koruma işlemleri yanında, araştırma, takip, yorumlama, analiz, karşılaştırma, değerleme, sistem kurma ve geliştirme, eğitim gibi birçok konuda hizmet vermektedir.
3 ülkede bulunan 15 şube ve 200 ülkeye yayılan hizmet ağı ile ulusal ve uluslararası alanda 200 binden fazla marka 40 bin üzerinde patent/faydalı model, 300 bine yakın tasarıma danışmanlık ve vekillik yapmıştır.