2011-01-11

Uludağ Üniversitesi ilk 'İnoversite' oluyor

Destek Patent A.Ş. tarafından üretilen 'İnoversite Projesi'ne ilk akademik destek Uludağ Üniversitesi'nden geldi. Destek Patent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, "Üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin sanayiye transfer edilmesini amaçlayan projeyle amacımız üniversitelerin tarafından üretilen teknolojilerin ekonomik değere dönüştürülmesidir" dedi.

Destek Patent A.Ş. tarafından, sanayi kuruluşlarındaki Ar-Ge faaliyetlerine katkı sağlamak, üniversitelerce geliştirilen teknolojik yeniliklerin ve patent oluşturmaya değer yenilikleri Türkiye ekonomisine kazandırmak amacı ile geliştirilen 'İnoversite Projesi'ne bir anlamlı destek de Uludağ Üniversitesi'nden geldi. Üniversitesi'nin 'İnoversite Projesi'ne 'Destekçi Akademik Kurum' olarak katılması nedeni ile önümüzdeki günlerde Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek ve Destek Patent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz hazırlanacak ortak protokole birlikte imza atacaklar.

Uludağ Üniversitesi'nin 'İnoversite Projesi'ne katılması nedeni ile üniversitede düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan Destek Patent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, "Dünyada teknoloji transferini aktif olarak kullanan ve başarılı olan ülkelerin başında ABD geliyor. ABD dışında Kanada, İsrail, İngiltere, İsviçre, Brezilya gibi ülkelerde de üniversiteler yaptıkları araştırma geliştirme çalışmalarını, proje ve tezlerini ticarileştirebiliyor ve uygulamaya geçilmesini sağlıyorlar. ABD'de 1996 yılında teknoloji transferi sonucu oluşan ekonomik aktivitenin değeri 25 milyar dolar ve 212.500 yeni iş olanağına tekabül ediyor. Biz de bu anlayışı Türkiye'de yerleştirmek istiyoruz" dedi.

Projeye üç yıldır hazırlandıklarını anlatan Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz "Bahsedilen bu uygulamaların gerçekleşmesi ile sadece üniversitelerde üretilen bilginin sanayiye transfer edilmesi sağlanmayacak, aynı zamanda üniversitelerde ağırlıklı olarak sanayinin ihtiyacı olan bilginin üretilmesi sağlanıp, minimum kayıplarla sanayiye sistematik olarak transfer edilmesi sağlanacak" dedi.

"Üniversitelerin en temel görevlerinden biri, araştırmalar yoluyla bilimsel ve teknolojik gelişimi sağlayacak bilgiye ulaşmak" diyen Yamankaradeniz, "Bilgiyi paylaşmak ve bilgiyi kullanarak teknolojik gelişmelere ve girişimlere katkıda bulunmak inovasyonun temel taşıdır. Günümüzde üretilen bilgi, adeta bir sanayi girdisi haline gelmiştir. Dolayısıyla, üniversitelerde bilgi üretimi ve üretilen bilginin mutlaka yeniliğe ve teknolojiye dönüştürülme zorunluluğu vardır. Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerinin ürün ve süreç geliştirmeye yönelik olarak desteklenmesiyle, AR-GE faaliyetleri ve KOBİ destekli projelerin sayısındaki artış, üretilen bilgilerin hızla teknolojiye dönüşümünü sağlayacak ve ülke kalkınmasına katkı sağlanmış olacaktır" diye konuştu.