2018-04-10

Destek Patent ve Proofstack Blockchain iş birliği

35 yıldır Türkiye'de fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında sektör liderliğini koruyan Destek Patent ile Türkiye'nin blockchain teknolojisinde uluslararası ödüllü ilk şirketi Proofstack (eski adıyla Copyrobo) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Yapılan iş birliği sayesinde artık; proje ve eserlerin korunması için gereken yasal deliller, Türkiye ve dünyadaki mevzuatlarla uyumlu olarak elde edilebilecek.

Destek Patent'in fikri sınai haklar alanındaki tecrübesi, Proofstack'in blockchain protokolleri ve nitelikli sertifika sağlayıcıları ile, dünyada ilk defa hem Türkiye, hem dünya mahkemelerinde geçerli çoklu yasal deliller elde edilebilecek, hem de fikri ve sınai haklarda gerekli başvurularla ilgili hizmetler alınabilecek.

Türk ve dünya mahkemelerinde geçerli
Patente konu çalışmalar / belgeler için, daha başvuru hazırlık sürecinde iken bile, diğer ülkelerin mahkemelerinde geçerli yasal delillere sahip olunabilecek.
Türkiye'de 5070 sayılı kanuna uygun zaman damgası delili ve Avrupa Birliği'nde 910/2014 sayılı eIDAS yasasına uygun ve 28 AB ülkesinde geçerli yasal delil elde edilebilecek veya Blockchain üzerine inşa edilen protokolleri (Bitcoin, Ethereum ve Litecoin) tanıyan ülkeler nezdinde yasal delillere sahip olunabilecek.
Blockchainin sağladığı en büyük farklılık; delillerin yıllar sonra 10 ülke yerine 50 ülke mahkemesi tarafından tanınabilecek olması, doğrulanabilme noktasında çok hızlı sonuçlar alınabilmesi veya tüm dünyada geçerli Blockchain temelli ortak kimlik sistemlerinin gelişimi

ile beraber; sözleşmeler, onaylamalar, notlandırmalar, transferler, müşterini tanı (KYK) vb. birçok noktalar da elde edilebilecek olmasıdır.

Yasaların ve yönetmeliklerin ülkeden ülkeye, zamandan zamana değişebildiğini belirten Proofstack kurucularından Kadir Kurtuluş; "Haklarınızı koruyabilmeniz, daha en başından doğru ve etkili yasal delillere sahip olabilmeniz ile mümkündür.
Destek Patent ve Proofstack iş birliğindeki hedefimiz; fikri ve sınai haklar alanında üretilen tüm çalışmaların; herhangi bir hak ihlaline uğramadan önce, hızlı ve düşük maliyetlerle tespit edilmesi, bu delillerin bugün ve gelecekteki hukuki olaylarda kullanılabilir olmasıdır.

İş birliği kapsamında sağlanan ürünler ile kurumsal yöneticilerin ya da proje sahiplerinin Türkiye ve AB yasalarına uygun deliller elde edebileceğinin de altını çizen Kurtuluş, alt kullanıcılarca üretilen her delilin sahipliği noktasında güvenlik imzaları oluşturularak tercihe göre yedeklemesinin yapılabileceğini, mobil uygulamalarda geçerli koordinat mecburiyeti ile (isteğe bağlı) delillerin lokasyon ve zaman bileşiminde ortaya çıkmasının da sağlanabileceğini belirtti.