2016-11-02

Türkiye, Ar-Ge harcamalarında yüzde 3'ü yakalayacak yola girdi

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz:

Türkiye, Ar-Ge harcamalarında yüzde 3'ü yakalayacak yola girdi

Mart 2016'da Ar-Ge yasasında değişiklikler yapıldı; Ağustos 2016'da yeni Ar-Ge yasası kapsamında Bakanlar Kurulu kararları çıktı. Şimdi sırada Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarını yüzde 3'e yükseltecek atılımlar var.

Ülkemizin en köklü "Patent Vekili" şirketlerinden Destek Patent'in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, Ar-Ge'lerle ilgili yeni düzenlemelerin Türkiye'yi nereye götürmesi gerektiğine dair değerlendirmeler yaptı.

Yamankaradeniz, Avrupa Birliği'nin üye ve aday ülkeler için 2000 yılında aldığı bir kararla, Ar-Ge harcamalarını, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)'nın yüzde 3'üne çıkartmayı hedeflediğini hatırlattı ve bu süreçte Türkiye'nin nasıl bir tablo çizdiğini şöyle anlattı:

"Ülkemizde bu oran 2002 yılında yüzde 0,53 idi. 2004 yılında bir ivmelenme oldu; yüzde 0,92'ye kadar çıkıldı. 2014 yılında ise yüzde 1,01 olarak gerçekleşerek, ilk defa yüzde 1 seviyesini geçmeyi başardı. Ar-Ge'leri yeniden düzenleyen yasanın 1 Mart 2016'da çıkması; yasanın yürürlüğe girmesi için gereken Bakanlar Kurulu düzenlemelerinin de 11 Ağustos 2016'da resmi gazetede yayınlanması sonrası, bu oranın 2017'de yüzde 2'ler seviyesine çıkmasını umuyoruz. 2023'de bu oranın yüzde 3'e ulaşması bizce gerçekleşebilir bir hedef olarak görünüyor. İş dünyamız, Ar-Ge yasasıyla karşılarına çıkan büyük fırsata kesinlikle kayıtsız kalmamalı; bu fırsatı anlamaya ve kaçırmamaya gayret etmeliler."

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, kaçırılmaması gereken Ar-Ge fırsatlarından bazılarını şu şekilde listeliyor:

• Artık tasarım faaliyetleri de Ar-Ge destekleri kapsamında. Burada çok önemli fırsatlar var.
• Bakanlık onayı ve desteği için istenen personel sayısının 15 olarak indirime gidilmesi, Ar-Ge merkezi kurmayı fazlasıyla kolaylaştırıyor. Ar-Ge'si olanın ürünü katma değerli olur. Bu fırsatı kaçırmamalı.
• Ar-Ge yapamıyorsanız, başka Ar-Ge merkezlerine Ar-Ge yaptırarak da desteklerden yararlanabileceksiniz.
• Ayrıca Ar-Ge merkezinizde temel bilim mezunları, doktora ya da yüksek lisans mezunları çalıştırıyorsanız, size daha fazla avantaj sunuluyor.
Ar-Ge konusunda getirilen bunca kolaylığı, şirketler açısından etkili bir fırsata dönüştürmenin kilit yöntemi ne? Yamankaradeniz, bu soruya da şu yanıtı veriyor:

"Kurulmuş ve kurulacak olan Ar-Ge merkezleri mutlaka ama mutlaka patent odaklı olmalı. Şirketler bünyelerinde mutlaka bir patent yöneticisi çalıştırmalı. Ve patent konusunda uzman kurumlarla iş birliği yapılmalı. Hükümet, Ar-Ge faaliyetlerinin girdilerinde kolaylıklar getirecek düzenlemeler yaptı. Ar-Ge merkezlerimizin en temel çıktısı ise patentli buluşlar olacaktır. Patentli buluşları artırmak için ise, hükümetin getirdiği kolaylıkları en iyi şekilde yönlendirecek fikri ve sınai haklarda uzman vekillik şirketlerine ihtiyaç vardır."