2016-04-05

Destek Patent dünyanın en önemli patent uzmanlarını ağırladı

Destek Patent tarafından düzenlenen ve İstanbul Ticaret Odası tarafından desteklenen 'Dünyada Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetimi' semineri, dünyanın önde gelen endüstri devlerinin patent ve marka danışmanlarını İstanbul'da buluşturdu. Etkinliğin açılışında konuşan Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, "Günümüzde ülkelerin bayrak taşıyıcıları ve ülke itibarını tesis eden olgu, artık o ülkelerin markalarıdır. Bu saatten sonra yapılması gereken tek şey ekonomik alanda ülkemizin mevcut algısını daha da kuvvetlendirecek şekilde küresel markalar üretmemiz. Bu da sınai ve fikri yatırımdan geçiyor" diye konuştu.

Patent ve Marka Vekilliği Sektörü'nün ülkemizdeki amiral gemisi Destek Patent'in İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) ev sahipliğinde düzenlediği Dünyada Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetimi Semineri İTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminerde; ABD, Avrupa ve Asya'dan gelen uzman konuşmacılar, sınai haklar üzerine dikkat edilmesi gerekenler, patent başarı yönetimi, markalara ilişkin güncel konular, patentte başarı yöntemi ile taklitle mücadele konularında bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

Alanında uzman dünyaca ünlü endüstri kuruluşları ve markalarına danışmanlık yapan patent uzmanlarının konuşmacı olarak yer aldığı "Dünyada Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetimi" seminerinde, ilk olarak Türkiye'yi temsilen, seminere ev sahipliği yapan Destek Patent'in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz deneyimlerini paylaştı. Ardından söz alan Avrupa Birliğini temsilen Weickmann & Weickmann Ortağı ve Marka-Tasarımlar Yöneticisi Udo W.Herberth, ulusal marka ve topluluk marka koruması konusunda bilgilerini aktardı.

ABD'den MG-IP Yönetici Ortağı Martin Geissler ve Çin'i temsilen Xiaofen Wu ile Robert Rauther de marka ve tasarımlara ilişkin güncel konular hakkında bilgi verdiler. Patent ve faydalı modelde yaşanan son gelişmelerin de konuşulduğu seminerde son olarak, Japonya'dan Masako Barnard, ABD'den Ken Muncy ve Avrupa Birliği'ni temsilen Frank Feller, taklitle mücadelenin nasıl gerçekleşeceği ve patentte başarının nasıl sağlanacağı konusunu mercek altına aldılar.

İTO: Sınai Mülkiyet toplum bilincinde yer etmelidir

Seminerin açılış konuşmasını yapan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Adil Coşkun, "Üretim ve kalkınma için sermaye artırımı, eğitim ve Ar-Ge çalışmaları ne kadar önemliyse, buluşların korunması için sınai mülkiyet haklarının tescili ve hukuk tarafından etkin bir şekilde korunması da aynı şekilde önemlidir" dedi.

"Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesi ve yükseltilmesinde 'Fikri Mülkiyet' kavramının ayrı bir yeri bulunmaktadır" diyen Coşkun, "Eğer gelişme yolunda bir mesafe kat edilmek isteniyorsa genel olarak fikri mülkiyet kavramının daha özelde sınai mülkiyet hakkı kavramının toplum vicdanında ve bilincinde yer etmesi gerekmektedir" diye konuştu.

KUTU: Yamankaradeniz: Yeni Patent Kanunu Türkiye'nin önünü açacak

Seminerin açılış konuşmasında "Bugün Türkiye, hem ulusal sanayi ve ticareti hem de uluslararası ticaret ve rekabette hak ettiği yeri alabilmek için önemli yol kat etmiştir" diyen Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, "Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma için Türkiye ekonomisine yön veren sektörlerdeki yerli katma değer oranlarının artırılması, bunun için kurumların inovasyona ve teknolojiye yatırım yapması büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

Yamankaradeniz, "Türkiye'nin en büyük 10 ekonomiden birine sahip olabilmesi için en önemli koşul, ileri teknoloji, katma değer ve Ar-Ge odaklı bir üretim süreci içerisinde yer almasıdır. Fikri ve sınai hak korumasında alınacak önlemler ve ülke ekonomisine katma değer katacak belirli sektörlere yapılacak yatırımlar ile potansiyel vadeden ülkemizin, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkması hiç de zor olmayacaktır" dedi.

"Müracaatlar artmalı"

TBMM Başkanlığına sunulan Onuncu Kalkınma Planı'na göre, 2018 yılında yerli patent başvuru sayısının 16 bine çıkarılmasının amaçlandığını ifade eden Kemal Yamankaradeniz, "2015 yılında gerçekleşen ve Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan patent başvurusu rakamlarına göre; 2014 yılında patent başvuru sayısı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 13 artış kaydetti. Türkiye'de yerli ve yabancı şirketlerin toplam patent başvuru sayısı 2014 yılında 4861 adet olurken, 2015 yılında ise bu sayı 5512 adete ulaştı. Söz konusu artış umut verici fakat yenilikçi üretimin temel alınacağı bir ekonomi için bu oranın artırılması şart" diye konuştu.

"Artık Ar-Ge merkezi kurmak daha kolay olacak"

Ar-Ge teşviklerinin daha sağlıklı kullanılması ve ihracat hamlesinde fark yaratacak şirketlerin sektörlerine odaklanılarak, buradaki gelişmenin artırılması gerektiğini ifade eden Yamankaradeniz, "Bu konuda atılan en büyük adımlardan biri olan Ar-Ge Reform Paketi ile Üniversite-Sanayi işbirliğinde çok önemli gelişmeler yaşandı. Artık Ar-Ge merkezi kurmak, Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmek çok daha kolay olacak" diye konuştu.

Ülkemiz adına bir diğer önemli gelişme, Haziran ayında çıkması planlanan "Patent Kanunu" diyen Kemal Yamankaradeniz, "Söz konusu kanun ile şu an yürürlükte olan 5 ayrı mevzuat tek bir çatı altında toplanacak. Yeni Patent Kanunu ile daha nitelikli bir sınai mülkiyet yapısına kavuşacağız, süreçler basitleşecek ve kısalacak. Kanun ile birlikte gelecek en önemli değişikliklerden biri de, patent ihlallerinin artık cezasız kalmayacak olması" dedi.

Küresel markalar üretmek

"Sınai haklar alanında yaşanan gelişmeler, ülkemiz adına umut verici… Kısa zamanda doğru hamleler yapılırsa, dünya ekonomisine yön veren ve en kritik konularda söz söyleyen ülke olmamız mümkün" diyen Kemal Yamankaradeniz, "Artık ülkelerin bayrak taşıyıcıları ve ülke itibarını tesis eden olgu, o ülkelerin markalarıdır. Türk iş dünyası gelinen süreçte artık çok şey öğrendi. Her şeyden önce küresel pazarlarda nasıl rekabet edebileceğimizi artık çok iyi biliyoruz. Bu saatten sonra yapılması gereken tek şey ekonomik alanda ülkemizin mevcut algısını daha da kuvvetlendirecek şekilde küresel markalar üretmemiz. Bu da sınai ve fikri yatırımdan geçiyor" diye konuştu.