2011-10-08

Türk markaları Arap Baharı'nı yaza çevirebilir

Destek Patent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz:

Türk markaları Arap Baharı'nı yaza çevirebilir

Dünyanın iştahını kabartan Kuzey Afrika pazarının yatırımcıların marka ve patentlerinikorumasında riskler barındırdığına dikkat çeken Destek Patent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, "Bu pazarlara açılırken, marka ve ürünlerinin patentlerini korumaya yönelik tedbirlerini alan Türk markaları, Arap Baharı'nı yaza çevirebilirler" dedi.

'Arap Baharı'nın ardından, özellikle Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere Ortadoğu'da yeni pazarlar oluşmaya başlaması, pek çok ülkede olduğu gibi Türk yatırımcıların da iştahını kabartıyor. Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleşen yönetim değişiminin ardından gelinen süreçte yatırımcılar için sancılı bir dönemin yaşanabileceğinin altını çizen Destek Patent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, "Bu pazarlarda özellikle kayıt dışı ve taklit ürünlerde patlama gözlenebilir. Bu da özellikle Kuzey Afrika ve diğer Ortadoğu ülkelerinde yeni pazarlar arayan Türk yatırımcıların marka ve patentlerini korumasında sancılı günler yaşamasına neden olabilir" dedi.

Yaşanan olayların ardından Türk markalarının bu pazarlarda marka ve buluşlarını korumaya yönelik tedbirli olmalarının gerekliliğine değinen Yamankaradeniz, "Bu pazarlara açılırken marka ve ürünlerinin patentlerini korumada tedbirlerini alan ve doğru çözüm ortakları ile yola çıkan Türk markaları Arap Baharı'nı yaza çevirebilirler" diye konuştu.

Destek Patent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, tüm dünyada olduğu gibi Türk sanayicilerinin de yönünü Kuzey Afrika ve Arap ülkelerine çevirmesiyle hareketlenecek yeni pazarların, yatırımcının iş hacmini ve gelirini arttırmasının yanında, kayıt dışı ekonominin varlığı ile de Türk markaları için tehlikeli sular yaratacağını belirterek Orta Doğu'daki marka ve patent başvurularıyla ilgili bazı verileri paylaştı:

Marka ve ürün taklitçiliği ile kayıt dışı ekonominin söz konusu olduğu bu ülkelerdeki marka ve patent oranlarının, bahsettiği öngörüler için işaret olduğuna değinen Yamankaradeniz, bu bağlamda başta Mısır olmak üzere Arap Baharı yaşayan ülkelerde, "Kendi Network'ümüzü Türk yatırımcılar için kullanarak önemli bir yol arkadaşı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Ortadoğuda Marka Tescili için Başvuru Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

Markanın logosunda "since 1950" ya da "kuruluş 1985" gibi markanın kullanımına ilişkin bilgi verilmemeli. Çünkü marka logosunda yer alan bu tarz ibareler mutlak ret sebebi olup reddin aşılabilmesi için markanın ilgili tarihten itibaren tescil başvurusunda bulunulduğunda söz konusu ülkelerde kullanılıyor olduğunun ispatlanması gerekir. Markanın Türkiye'de belirtilen tarihten beri kullanılıyor olması ne yazık ki yurtdışı tescili için bu reddi/uygunsuzluğun aşılmasını sağlamayacaktır.

Üretim kaynağı ya da hammadde temin kaynağı değilse markanın logosunda coğrafi yer adlarına yer verilmemeli. Marka logosunda yer alan coğrafi yer adları mutlak ret sebebi olup reddin aşılabilmesi için ilgili ürünlerin söz konusu yerde üretildiği veya hammadde temininin sağlandığı ya da markanın tescil talep edilen ülkede en az 5 yıl süre ile yoğun ve yaygın kullanımının olması sonucunda tüketici nezdinde bilinirlik kazandığının ispatlanması gerekir.

Markanın Arapça olarak da başvurusunun yapılmasında fayda var. Ortadoğu'daki ülkelerde markanın latin harflerinden oluşan orijinal haline ek olarak Arapça ve Farsça versiyonu ile de başvurmak taklitlerine karşı daha verimli koruma sağlamakta.

Ülke Kanunlarına göre tescili mümkün olmayan bazı ürün ve hizmetler için başvuru yapılmamalı. Örneğin, İran'da kadın figürü ya da farklı dinlere ait figürler içeren markalar ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle tescil edilmiyor. Bununla birlikte İran, Kuveyt, Libya, Katar, Yemen, Suudi Arabistan ve Sudan'da "alkollü içecekler ve bar hizmetleri" için marka tescil edilemiyor.
KUZEY AFRİKA ve ARAP ÜLKELERİNDEKİ PATENT BAŞVURULARI20102011TOPLAM
BAE342660
Bahreyn639
Cezayir381553
Fas246
Irak6636102
Iran171128
İsrail15015
Katar131528
Kuveyt383068
Libya632285
Lübnan281240
Mısır8816
Sudan9716
Suriye15318
Suudi A.313465
Tunus161127
Umman325
Ürdün361955
Yemen25530