2020-04-02

Dünya ekonomisinin seyri değişiyor

Tüm dünya, düzenin tamamen değiştiği, alışkanlık ve önceliklerin baştan yazıldığı bir süreçten geçiyor. Küresel dengeler değişirken, ekonomiye kazandırılacak "yerli" üretim çalışmaları ise gün geçtikçe daha da değerli hale geliyor. Yaşanılan süreç nedeni ile sağlık alanında yapılan patent başvurularının önemi ülke ekonomileri için ilk sırada yer almaya başladı bile.

2019 Aralık ayından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceği sorgulanırken, salgının geride nasıl bir etki bırakacağı da ayrı bir merak konusu. Birçok kişiye göre ise salgının dünya ekonomisi üzerinde kalıcı etkileri olacak.

"Yeni ekonomi düzeninde sektörler arası buluşlar çoğalacak"

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, Covid-19 salgını ile değişecek dünya düzeni hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomide yeni bir döneme gidiyoruz. Özellikle sağlık ve medikal sektörlerinde her ülke eksikleri olduğunu görmüş oldu. Bu dönemin bir kırılma ve hızlandırıcı etki yarattığına inanıyorum. Sağlık sektörünün yanında, yeni dünya düzeni ile birlikte tüm sektörler birbirlerini tanıma ve ortak çalışma yapacakları bir sürece girecekler. Her sektör günün şartlarına uymak için eksik taraflarını, diğer sektörlerle birlikte geliştireceği proje ve buluşlar kapsamında ortak akıl ile tamamlamak durumunda kalacak. Endüstriyel anlamda özellikle tıp ve mühendislik alanlarında daha yoğun ortak çalışmalar olacağı buluşlar göreceğiz.

"Üretim ve patent yükselen değer olacak"

Bu dönemde üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Ülkelerarası sınırlar kapatılmak zorunda kalınca herkesin kendi çözümünü kendisinin bulması gereken bir süreç yaşandı. Bu dönemden sonra artık ülkeler toplu iğne üretmek için bile kendi kaynaklarına ve çözüm yollarına yönelmek durumunda olacaklar Düne kadar uluslararası ticarette geçerli olan rekabetçi fiyatla ihracat mantığı, yerini kendi üretimini kendi yapan bir sisteme bırakmak zorunda. Üretim aşamasında da günümüzün ihtiyaçlarını gözeterek yapılacak buluşlar ve patent kavramı önemli olacak. Katma değerli üretim yapmak için buluşlara yönelmek ve patent altına almak çok daha değerli olacak. Daha çok marka ve tasarım yaratılması ihtiyacında olacağız. Lisanstan para kazanma ivmesi artacak.

"Hayata bakış açısı ile değişen talepler"

Korona virüs nedeniyle hijyene bakışımız da değişti. Artık restorana girdiğimizde eski alışkanlıklarımız yerine çok daha detaylı incelemeler yapacağız. Bu da tarladan soframıza kadar her aşamanın gözden geçirilip üretim süreçlerinin yeniden planlanmasının gerekeceği bir düzenlemeyi ve ihtiyaçları ifade ediyor. Hijyeni ön plana alan çalışmalar devreye alınmak zorunda kalınacak. Bu düzenlemeler sonucu yüzlerce patente konu olacak üretim, teknoloji ve buluştan bahsediyoruz."

"Üretim potansiyelimizi mutlaka değerlendirmeliyiz"

Türkiye'de son 15 yılda patent alanında giderek artan taleplerin var olduğunu gözlemlediklerinin altını çizen ve üretim arttıkça patent başvurusunda da artışlar olacak diyen Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, sözlerini şöyle tamamladı:

"KOBİ'lerimizin adımları yeterli değil. Bunun en önemli sebebi ülke olarak kendimize güvenmiyoruz. Bizim de bilgi düzeyimiz ve yaratıcı fikirlerimiz oldukça iyi. 'Biz de varız' diyebilecek güçteyiz. Üretim potansiyelimiz var. İlaç ve savunma gibi sektörlerde bu potansiyeli mutlaka değerlendirmeliyiz. Bununla beraber, firmaların yalnızca bireysel başarısının değil sektör iş birliklerinin de kazancın artmasında önemli olduğunu anlamak gerekiyor. Özellikle KOBİ'lerin potansiyellerini ve gelirlerini geleneksel çözüm yöntemleri yerine patent alarak çok daha yükseğe taşıyabileceklerini unutmamalılar."