Patent Başvuruları En Fazla Medikal Teknolojiler Alanında Yapıldı

TÜRKİYE'DE 2020 YILINDA TEKNOLOJİ ALANINDA EN ÇOK PATENT BAŞVURUSU, MEDİKAL TEKNOLOJİLER KATEGORİSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye'nin teknoloji geliştirme-ticarileştirme yetkinliklerini patent verisi ile ortaya çıkarmak ve patent ekosisteminin gelişimini görünür kılmak misyonuyla Patenteffect tarafından hazırlanan 2020 Türkiye Patent Raporu sonuçları açıklandı

Türkiye'de yerleşik olan tüm kurumların/kişilerin yaptıkları patent ve faydalı model başvuruları 20 farklı sektör/ teknoloji kategorisine göre ayrı ayrı analiz edilen raporda, yapay zeka alanındaki yayınlanan patent başvurularında son 5 yılda %227 oranında bir artış meydana geldiği görülmektedir. Son 1 yılda (2019-2020) meydana gelen değişime bakıldığında genel olarak azalma eğilimi görülse de Medikal Teknolojiler, Tekstil, Finans ve İlaç kategorilerinde artışların gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Yapay Zeka

Türkiye Patent Raporu verilerine göre; yapay zeka alanında yayınlanan patent başvurularında son 5 yılda %227 oranında bir artış olmuştur.

Yapay zeka alanında en fazla patent başvurusu yapan firmalar sıralamasında Turkcell ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Vestel, üçüncü sırada ise Aselsan yer almaktadır. Üniversiteler/ araştırma merkezleri sıralamasında ise İstanbul Üniversitesi birinci sırada, TUBİTAK ikinci, Osmangazi Üniversitesi ise üçüncü sırada yer almaktadır.

Veri Analitiği

Veri analitiği alanındaki yayınlanmış patent başvurularında özellikle 2015 yılından sonra önemli bir artış eğilimi görülmektedir. Özellikle son 5 yıllık (2016-2020) süreçte bu alandaki başvuruların %93 oranında artığı görülmektedir.

Veri analitiği alanında en fazla patent başvurusu yapan firmalar sıralamasında Turkcell lk sırada Türk Telekom ikinci, Vodafone Türkiye ise üçüncü sırada yer almaktadır. Üniversiteler/ araştırma merkezleri sıralamasında ise; İstanbul Üniversitesi yine ilk sırada, Atatürk Üniversitesi ikinci sırada , üçüncü sırada ise Osmangazi Üniversitesi yer almıştır.

Siber Güvenlik

Siber güvenlik alanındaki yayınlanmış patent başvurularında 2016-2020 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte %87 oranında bir artış olmuştur. Siber Güvenlik alanında en fazla patent başvurusu yapan firmalar sıralamasında TURKCELL ilk sırada, Vestel ikinci sırada yer alırken, Türk Telekom ise üçüncü sırada yer almaktadır. Üniversiteler/ araştırma merkezleri sıralamasında ise; birinci İstanbul Teknik Üniversitesi, ikinci Medipol Üniversitesi, üçüncü ise TUBİTAK olmuştur.

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji alanındaki yayınlanmış patent başvurularında özellikle 2014 yılından sonra önemli bir artış eğilimi görülmektedir. Özellikle son 5 yıllık (2016- 2020) süreçte bu alandaki başvurularda %70 oranında bir artış meydana gelmiştir
Biyoteknoloji alanında en fazla patent başvurusu yapan firmalar sıralamasında Sanko ve Mikroalg Gıda birinciliği paylaşırken, Nanobiz ikinci sırada, Letus ise üçüncü sırada yer almaktadır.

Üniversiteler/araştırma merkezleri sıralamasında ise İstanbul Üniversitesi ibirinci sırada, Yeditepe Üniversitesi ikinci sırada TUBİTAK ise üçüncü sırada yer almaktadır.

Finans

Finans alanındaki yayınlanmış patent başvurularında özellikle 2015 yılından sonra önemli bir artış oluş, son 5 yıllık (2016-2020) süreçte bu alandaki başvurulardaki artış %59 a yükselmiştir.

Finans alanında en fazla patent başvurusu yapan ilk üç firma sırasıyla ; Turkcell, Vodafone Türkiye ve Türk Telekom olmuş, üniversşteler/araştırma merkezlerinde ise sıralama; birinci İstanbul Üniversitesi, ikinci İTÜ, üçüncü ise Gaziantep Üniversitesi olmuştur.

Batarya Teknolojileri

Batarya teknolojileri alanındaki yayınlanmış patent başvurularında özellikle son 5 yıllık (2016-2020) süreçte %53 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Bu alanda en çok patent başvurusu yapan firmalar arasında ilk sırada, Mutlu Akü, ikinci sırada Vestel, üçüncü sırada ise Yiğit Akü bulunmaktadır. Üniversşteler/araştırma merkezlerinde ise sıralama; birinci Yildiz Teknik Üniversitesi, ikinci TUBİTAK, üçüncü ise Gaziantep Üniversitesi olmuştur.

Parekende ve E-ticaret

Perakende ve e-ticaret alanındaki yayınlanmış patent başvurularında özellikle 2014 yılından sonra önemli bir artış yaşanmış, son 5 yıllık (2016-2020) süreçte bu artış %49 lara yükselmiştir. Bu alanda en çok başvuru yapan firmalar arasında, Turkcell birinci sırada, Vodafone Türkiye ikinci sırada, üçüncü sırada ise Turk Telekom bulunmaktadır.

Üniversşteler/araştırma merkezleri sıralamasında ise, İstanbul Üniversitesi ilk sırada, FSM Vakfı Üniversitesi ikinci, Bartın Üniversitesi ise üçüncü sırada yer almaktadır.

Robotik Teknolojiler

Robotik teknolojiler alanındaki yayınlanmış patent başvurularında özellikle 2015 yılından sonra önemli bir artış yaşanmış, son 5 yıllık (2016-2020) süreçte ise bu artış %44 oranında gerçekleşmiştir.

Bu alanda en çok patent başvuurusu yapan firmalar arasında ilk sırada Oyak Renault, ikinci sırada Towercraft, üçüncü sırada ise Turkcell yer almaktadır. Üniversiteler/araştırma merkezleri arasında bu alanda en çok başvuru İstanbul Üniversitesi tarafından yapılmış, ikinci Gaziantep Üniversitesi üçüncü ise Koç Üniversitesi olmuştur.

Havacılık ve Savunma

Havacılık ve savunma alanındaki yayınlanmış patent başvurularında 2020 yılında bir azalma görülse de son 5 yıllık (2016-2020) süreçte bu alandaki başvurularda %41 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu alanda en çok başvuru yapan firmalar arasında zirvede Aselsan bulunmaktadır. Üniversiteler/araştırma merkezleri arasında ise TUBİTAK ilk sırada yer almaktadır.

Havacılık ve savunma alanında en fazla patent başvurusu yapan firmalar sıralamasında ASELSAN, üniversiteler/araştırma merkezleri sıralamasında ise TÜBİTAK zirvede yer almaktadır.

Medikal Teknolojiler son bir yılda en fazla patent artışı olan kategori oldu

Medikal teknolojiler alanındaki yayınlanmış patent başvurularında özellikle 2014 yılından sonra önemli bir artış eğilimi görülmektedir. Son 5 yıllık (2016-2020) bu alandaki başvurulara bakıldığında ise, %39 oranında bir artış gerçekleşmiş, aynı zamanda Medikal teknolojileri son bir yılda en fazla patent artışı olan kategori olmuştur.

Medikal teknoloji alanında en fazla patent başvurusu yapan firmalar sıralamasında TURKCELL, üniversiteler/araştırma merkezleri sıralamasında ise İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ zirvede yer almaktadır.

Telekomünikasyon

Telekomünikasyon alanındaki yayınlanmış patent başvurularında özellikle 2015 yılından sonra önemli bir yükseliş görülüyor. 2019 ve 2020 yılında yayınlanan patent başvurularında bir azalma olsa da, son 5 yıllık (2016-2020) tabloya baktığımızda bu alandaki başvurularda %34 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Telekomünikasyon alanında en fazla patent başvurusu yapan firmalar sıralamasında TURKCELL birinci sırada yer alırken Vestel ikinci, vodafone üçüncü sırada yer almaktadır. Üniversiteler/araştırma merkezleri sıralamasında ise İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ zirvede yer alırken, Medipol üniversitesi ikinci, İTÜ üçüncü sırada yer almaktadır.

İleri Malzemeler

İleri malzemeler alanındaki yayınlanmış patent başvurularında özellikle 2014 yılından sonra önemli bir artış başlamış, 2020 yılında yayınlanan patent başvurularında bir azalma görülse de son 5 yıllık (2016- 2020) sürece baktığımızda bu alandaki başvurularda %21 oranında bir artış meydana gelmiştir.

İleri malzemeler alanında en fazla patent başvurusu yapan firmalar sıralamasında ARÇELİK birinci sırada, Vestel ikinci, Eczacıbaşı üçüncü sırada yer almaktadır. Üniversiteler/araştırma merkezleri sıralamasında ise İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ zirvede yer almaktadır. TUBİTAK ikinci, Sabancı Üniversitesi üçüncü sırada yer almaktadır.

Tekstil

Tekstil alanındaki yayınlanmış patent başvurularında özellikle 2014 yılından sonra önemli bir artış eğilimi görülmektedir. 2019 yılında yayınlanan patent başvurularında bir azalma görülse de son 5 yıllık perspektife bakıldığında (2016-2020) başvurularda %18 oranında bir artış meydana gelmiştir. Ayrıca tekstil alanındaki patent başvuru sayılarının son 1 yılda %13 artış gösterdiği tespit edilmiştir.

Tekstil alanında en fazla patent başvurusu yapan firmalar sıralamasında KORDSA birinci, Sanko Tekstil ikinci sırada. Üniversiteler/araştırma merkezleri sıralamasında ise İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ zirvede, İTÜ ikinci sırada, Gaziantep Üniversitesi üçüncü sırada yer almaktadır.

Gıda ve İçecek

Gıda ve içecek alanındaki yayınlanmış patent başvurularında özellikle 2015 yılından sonra önemli bir artış eğilimi görülmektedir. 2019 ve 2020 yılında yayınlanan patent başvurularında bir azalma görülse de son 5 yıllık (2016-2020) süreçte bu alandaki başvurularda %12 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Gıda ve içecek alanında en fazla patent başvurusu yapan firmalar sıralamasında ARÇELİK birinci sırada, Vestel ikinci, Sütaş üçüncü sırada yer almaktadır.
Üniversiteler/araştırma merkezleri sıralamasında ise İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ zirvede, TÜBİTAK ikinci sırada, İstanbul Üniversitesi üçüncü sırada yer almaktadır.

İlaç

İlaç alanındaki yayınlanmış patent başvurularında özellikle 2014 yılından sonra önemli bir artış yaşanmış, 2018-2019 yılları arasında yayınlanan patent başvurularında bir azalma görülse de son 5 yıllık (2016-2020) süreçte bu alandaki başvurularda %12 oranında bir artış meydana gelmiştir. Ayrıca ilaç alanındaki patent başvuru sayılarının son 1 yılda %6 artış gösterdiği tespit edilmiştir.

İlaç alanında en fazla patent başvurusu yapan firmalar sıralamasında SANOVEL İLAÇ birinci, Neutec İlaç ikinci, Bilim ilaç üçüncü sırada yer almaktadır.
Üniversiteler/araştırma merkezleri sıralamasında ise İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ zirvede, Yeditepe Üniversitesi ikinci sırada, Ankara Üniversitesi üçüncü sırada yer almaktadır.

Enerji

Enerji alanındaki yayınlanmış patent başvurularında özellikle 2015 yılından sonra artış eğilimi görülmektedir. Ancak 2020 yılında yayınlanan patent başvurularında görülen azalma ile birlikte son 5 yıllık (2016-2020) süreçöte bu alandaki başvurularda %2 oranında bir azalma meydana gelmiştir.

Enerji alanında en fazla patent başvurusu yapan firmalar sıralamasında ARÇELİK birinci sırada, Vestel ikinci sırada, Aselsan üçüncü sırada yer almaktadır.
Üniversite/araştırma merkezleri sıralamasında ise İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ zirvede, TÜBİTAK ikinci sırada, İTÜ üçüncü sırada yer almaktadır.

Çevre ve Su

Çevre ve su alanındaki yayınlanmış patent başvurularında özellikle 2014 yılından sonra artış göstermiş, ancak 2019 ve 2020 yılında yayınlanan patent başvurularında görülen azalma ile son 5 yıllık süreçte bu alandaki başvurularda %7 oranında bir azalma meydana gelmiştir.

Çevre ve su alanında en fazla patent başvurusu yapan firmalar sıralamasında ARÇELİK zirvede, ikinci sırada Vestel, üçüncü sırada Ford Otosan yer almaktadır. Üniversiteler/araştırma merkezleri sıralamasında ise İTÜ zirvede, TÜBİTAK ikinci sırada, İstanbul Üniversitesi üçüncü sıradadır.

Otomotiv

Otomotiv alanındaki yayınlanmış patent başvurularında özellikle 2014 yılından sonra artış görülmekte, ancak 2019 ve 2020 yılında yayınlanan patent başvurularında görülen azalma ile son 5 (2016-2020) yıllık süreçte bu alandaki başvurularda %13 oranında bir azalma meydana gelmiştir.

Otomotiv alanında en fazla patent başvurusu yapan firmalar sıralamasında FORD OTOSAN birinci sırada, Tofaş ikinci, Tırsan Treyler üçüncü sıradadır.
Üniversiteler/araştırma merkezleri sıralamasında ise İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ zirvede, Harran Üniversitesi ikinci sırada, İTÜ üçüncü sırada yer almaktadır.

Üretim ve Yapı İşleri

Üretim ve yapı işleri alanındaki yayınlanmış patent başvurularında özellikle 2014 yılından sonra artış eğilimi görülmektedir. Ancak 2018- 2020 arasında yayınlanan patent başvurularında görülen azalma ile son 5 (2016-2020) yıllık süreçte bu alandaki başvurularda %21 oranında bir azalma meydana gelmiştir.

Üretim ve yapı işleri alanında en fazla patent başvurusu yapan firmalar sıralamasında ECZACIBAŞI ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Arçelik, üçüncü sırada Tofaş yer almaktadır. Üniversiteler/araştırma merkezleri sıralamasında ise İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ zirvede, ikinci sırada İTÜ, üçüncü sırada Sabancı Üniversitesi yer almaktadır.

Tarım

Tarım alanındaki yayınlanmış patent başvurularında özellikle 2015 yılından sonra artış eğilimi görülmektedir. Ancak 2017 - 2020 arasında yayınlanan patent başvurularında görülen azalma ile son 5 (2016-2020) yıllık süreçte bu alandaki başvurularda %27 oranında bir azalma meydana gelmiştir.

Tarım alanında en fazla patent başvurusu yapan firmalar sıralamasında TÜRK TRAKTÖR birinci sırada, ikinci sırada Hema Endüstri, üçüncü sırada Elibollar tarım yer almaktadır. Üniversiteler/araştırma merkezleri sıralamasında ise HARRAN ÜNİVERSİTESİ zirvede, ikinci sırada Yeditepe Üniversitesi, üçüncü sırada İstanbul Üniversitesi takip etmektedir.

Verileri değerlendiren Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz;

"Türkiye olarak gelişmişlik kriterlerinden en güçlüsü patent sayıları olduğu gerçeğini yıllar sonra olsa da fark ettik. Alt teknoloji gurubundaki ürünlerle zengin ülkeler sınıfına girmemizin mümkün olmadığının farkına vardığımız için, son on beş yılda patentlenebilir yenilikler ve buluşlar yapmanın eko sistemini kurmak için önemli adımlar attık. Bu yenilikçi eko sistemde patentlenebilir teknolojiler ve ürünler katma değerin ortaya çıkarıldığı ürünler olunca ürün satışında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır elbette. Türkiye'de üretilen bu orta üstü ve yüksek teknolojik ürünlerin miktarını arttırdığımızda ihracat rakamlarımız da hızla artacaktır. Zira salt ürün adeti değil birim değerinin artması da ihracat rakamlarına çok olumlu yansıyacaktır. İşte bu gelişmeler için patent sayılarının hızla artırılmasına ihtiyaç duyulmalıdır. Bu eko sistemde Teknoparklar, Ar-ge merkezleri, üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri ,lise ve orta öğretim kurumları hepsinin birlikte çalıştığı bir üretim modeli bizim hedefimiz olmalıdır. Ülkemizin genç beyinlerinin üreteceği patent sayıları ekonomide yeni bir dinamizm başlatacaktır. Eğitim hayatına devam eden 16 milyon gencimizin üreteceği bu dinamizm, yüksek teknoloji üretiminde güçlü beklentileri oluşturacaktır. Ülkemizi orta gelir tuzağından kurtaracak bu gelişme sektörlerin rekabet gücünü de arttırıp dünyada rekabet üstünlüğü olan bir konuma getirecektir. Pandemi döneminin en çok konuşulan konusu olan dijital dönüşümde, yenilikçi bir anlayışı ortaya koyan patent kültürünün yaygınlaşması ile daha hızlı yol almak mümkün olacaktır. Çünkü patent almak için yeni bir ürün veya yeni bir üretim metodu lazım, dijital dönüşümde de bunların alt yapısını oluşturacak sistemler olduğundan patentlenebilir yenilikler için bir birine ihtiyacı olan bu yapıların birlikte çalıştırılma zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Digital teknolojilerin oluşturduğu yeni eko sistemde iş hayatını derinden etkileyen iş modeli değişimleri yaşanacaktır. Tüm bu yeni çalışma alanları ülkemizdeki patentlenebilir ürün ve teknolojilerle patent sayılarını gelişmiş ülkeler seviyesinden daha yukarı çıkaracaktır." dedi.