2019-07-29

Altın Yumurtlayan Tavuk: Değerli Patent

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK: DEĞERLİ PATENT

Patentin ne olduğunu, hem kurumumuz hem de ülkemiz adına nasıl bir önem teşkil ettiğini artık birçoğumuz biliyoruz. Patentlerin ekonomik büyüklükle doğrudan bir etkileşimi vardır. Patent sayıları sıralaması genel olarak ekonomik büyüklük sıralamasına da eşdeğerdir.

Ancak “değerli patent” ne demek ve taşıdığı hayati önem nedir pek de bilgi sahibi olduğumuz söylenemez. Her şeyden önce eğer yapmış olduğunuz keşif gerçekten “değerli” ise; yatırımcıyı siz aramazsınız, yatırımcılar sizi bulur.

Değerli patentlerin dört özelliğini şöyle sıralayabiliriz:

1- Başvuru sürecinde itirazlar gelir,
2- Atıf gösterilerek yeni müracaatlar yapılır,
3- Uzun süre (10-15 yıl) yenileme ücretleri yatırılarak devamlılıkları sağlanır,
4- Genel olarak hak sahipleri büyük işletmelerdir.

Değerli patentlerin yoğunlaştığı kümeler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Veri tabanlarından elde edilen bilgilere göre yukarıdaki dört madde de toplanan patentler tasarımcılar için başlangıç noktası kabul edilir. Kurulacak “startup” veya “spinoff” firmalar için hangi konuda çalışma yapılacağı için önemli olan bilgiler burada toplanır.

Değerli bir patentin ortaya konması sektörel ve ürün derinliği istemektedir. Bunun için çözülmesi istenen teknik problemin çok iyi tanınması ve tanımlanması da gerekir. Tanınmayan bir problem tanımlanamayacak ve çözüm, olması gerektiği gibi olmayacaktır.

Tanımlama sonrası tasarımlama aşaması gelmektedir. Eğer problem doğru bir şekilde tanımlanabilirse tasarımlar birçok alternatifle gerçekleşebilir. Bir taslak ürün yapıp, test aşamasına geçilmelidir. Alternatifler arasında piyasaya sürülecek ürünün değişim süreci kontrol edilebilir. Bazen firmalar ulaştıkları en doğru seçimi direk olarak piyasaya sürmezler. Bunun sebebi ise taklitlerin hızlı olmasıdır. Firma ikinci bulduğu çözümü taklit sonrası üçüncü bulduğu çözümü ise ikinci taklit sonrası sürerek kendi ürününü kendisi demode edebilir. Ürün liderliği olan firmaların ürün çıkış tarihlerini izlediğinizde bu stratejiyi kullandıklarını rahatlıkla görebilirsiniz.

Yapılan alternatifli tasarımlardan biri taslak olarak ürünleştirilir ve test edilirse ürün üzerinde yapılması veya geliştirilmesi gereken kısımlar tespit edilmiş olur. Test aşaması ürün üzerinde değerliye götürecek derinliğin kazanıldığı aşamadır ve kesinlikle atlanmamalıdır. Hatta alfa (üretici) ve beta (kullanıcı) testleri pek çok kez tekrarlanabilir. Akabinde tanıtma ve ticarileştirme gelecektir.

Ticari başarının yüksek olması için 7T kuralı yani tanı, tanımla, tasarımla, taslak yap, test et, tanıt ve ticarileştir aşamaları bizlerin başarı şansını artıracaktır. Ticarileşme ihtimali artırmak istenirse, işe yarayacak 3 önemli tüyo var.

1- Eski teknikle yeni tekniğin etkilerinin gözlemleneceği bir video hazırlanmalı. (https://www.youtube.com/watch?v=ydR1CsX4Fek)

2- Ürünün faydasını ve farkını çarpıcı şekilde vurgulayan bir cümle üzerinde çalışılmalı. Steve Jobs; Thousand songs in your pocket https://www.youtube.com/watch?v=6SUJNspeux8

3- Gelecek 5 yılda ortaya çıkacak nakit akımının tahmini gerçekleştirilmeli.

Unutmayın! Keşfinizin gerçekten değerli olduğuna inanıyorsanız; siz yatırımcı aramazsınız, yatırımcılar sizi bulur. O halde keşiflerimizin değerli olması yani “değerli patent” için çabalamalıyız.