2016-05-17

Cumhuriyet Tarihinin ilk Sınai Mülkiyet Kanunu, Meclis Genel Kuruluna Geldi

Cumhuriyet tarihimizin ilk 72 yılında Osmanlı’dan kalma kanunlarla yönetilen, 1995 itibariyle Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen Sınai Mülkiyet alanı, ilk kez kanununa kavuşuyor. Patent, marka ve tasarım alanlarını kapsayan kanun tasarısı, komisyondan geçti; meclise geldi. Çoğunluğun desteğiyle meclisten geçmesi beklenen kanun tasarısının Meclis Genel Kuruluna gelmesi, sevinçle karşılandı. Yasa tasarısı ülkemizde Türk ticari yaşamın bu alanını güvence altına alan pek çok yeniliği içeriyor.

Sınai Mülkiyet alanında danışmanlık ve hizmet desteği veren en köklü kurumlardan Destek Patent’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, ticari yaşamda çok ihtiyaç duyulan ve Meclis Genel Kuruluna gelen kanun taslağı için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız, Sanayi Bakanımız ve Patent Enstitüsü Başkanımıza teşekkür etti. Yamankaradeniz, kanunun meclisten geçmesine destek verecek iktidar ve muhalefet partilerine de sektör olarak teşekkürü bir borç bildiklerini duyurdu.

Meclis Genel Kuruluna gelen ve Genel Kurul gündemine alınarak hızla geçmesi beklenen yeni patent kanunu ile çok daha nitelikli bir sınai mülkiyet yapısına kavuşulacağını belirten Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz; “Yeni kanun ile süreçler basitleşecek ve kısalacak, insanlar patent tesciline, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına teşvik edilecek. Kanun ile birlikte gelen en önemli değişikliklerden biri de, patent ve tasarım ihlallerinde asgari standartlar belirlenerek daha hızlı şekilde hukuki yaptırımlar uygulanabilecek. Marka taklitlerine ağır cezai yaptırımlar zorunlu olacak” dedi.

“Marka Tüccarlarının önüne geçilecek”

Mayıs ayı sonuna kadar çıkması beklenen yeni kanunun getireceği başlıca yenilikleri aktaran Yamankaradeniz; “Artık kullanmadığı halde kimse 40-50 markaya sahip olamayacak. 7 yıl boyunca kullanılmayan markalar Türk Patent Enstitüsü tarafından iptal edilebilecek. Bu şekilde marka tüccarlarının da önüne geçilmiş olacak. Kanun ile birlikte otomotiv sektöründe eşdeğer parça üretiminin önü açılacak. Akredite olmak şartıyla yedek parça üreticileri araç parçalarını üretip satabilecekler. Bu şekilde piyasadaki yedek parça fiyatlarının ucuzlaması da sağlanmış olacak” diye konuştu.

Çıkacak yeni kanunun taklit ürünlere de savaş açtığını belirten Yamankaradeniz, “Taklit ürünler artık cezasız kalmayacak. Taklit durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar paraya çevrilemeyecek cezalar geliyor. Ayrıca bu ürünlerin imha süreçleri de hızlanacak” dedi.

“Marka, patent ve tasarım tescil başvurularında büyük artışlar görülebilir”

Tasarım ilan süreçlerinde sürenin 6 aydan 3 aya, marka ilan süreçlerinde ise 1 yıldan 4 aya ineceğini belirten Yamankaradeniz, “Yeni kanun ile sadece süreçler kısalmayacak, tescilden kaynaklanan gelir dağılımında da daha dengeli bir yapıya kavuşulacak. Yükseköğretim kurumlarında geliştirilecek buluşların sahibi artık öğretim elemanları değil, yükseköğretim kurumları olacak. Fakat gelirler paylaşılacak. Elde edilen gelirin en az üçte biri buluşu yapan öğretim elamanına, üçte biri Teknokent’e, kalanı ise rektörlüğe verilecek. Bu şekilde öğretim elamanlarına da yaptıkları buluştan gelir sağlanarak, Ar-Ge çalışmalarına teşvik edilecek. Çalışan ve üniversite mensupları bu haklarının kullanımından elde edilen gelirden almaya hak kazanacak. Yine aynı şekilde işçiler de Ar-Ge çalışmalarına teşvik edilecek. Fabrikalarda gerçekleşen buluş ve tasarımda işçinin katkısı varsa buluş ve tasarımdan elde edilen gelirden işçi de gelir elde edebilecek. Fabrikalarda bu konuda değerlendirme komisyonu kurularak, işçiye ne kadar pay verileceğine karar verilecek. Hem öğretim elemanları hem de işçiler Ar-Ge’ye teşvik edilecektir. Yeni kanun ile marka, patent ve tasarım tescil başvurularında büyük artışlar görülebilir” diye konuştu.

TPE’nin adı değişiyor

1994 yılında kurulan Türk Patent Enstitüsü adı da “Türk Patent ve Marka Kurumu” olacak ve bu kanunla daha güçlü bir yapıya kavuşacak. Ülkemizi bu alandaki uygulamalarda yurtdışında temsil eden tek kurum olan Türk Patent Enstitüsü yeni yapısıyla uluslararasında daha saygın bir kurum haline gelecektir. Ayrıca Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısında marka ve patent vekillik mesleğinin disiplin hükümlerine yer verilmiş olup, kurallara uygun çalışmalar yapmayanlara uygulanacak cezalar için disiplin kurulu oluşturulacaktır. Disiplin kurulu 7 kişiden oluşacaktır. Böylece sınai mülkiyet sistemi güçlü kurum, etkin mevzuat, doğru çalışan vekillik sistemi ve adil yargılama için oluşturulmuş fikri ve sınai haklar mahkemeleri ile Türk ticari hayatında marka, patent, tasarım korumalarında daha etkin uygulamalara sahip olacaktır.