2016-01-29

''Ufuk 2020'de Türkiye Projesi'' açıldı

Avrupa Birliği’nin Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı olan, 2014-2020 yılları arasında 80 Milyar Avro bütçeye sahip “Ufuk 2020” Programına Türkiye’nin katılımını artırmayı hedefleyen “Ufuk 2020’de Türkiye” Projesi’nin açılışı Ankara’da yapıldı.

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş, 2017 yıl sonuna kadar sürdürülecek olan "Ufuk 2020'de Türkiye Projesi”nin açılışında, Türkiye’de araştırma ve inovasyon kapsamında gelişmeleri aktardı. Son üç yılda araştırma projesi başvurularında yaklaşık iki kat artış yaşandığını bildiren Karataş, üniversitelerden yapılan akademik araştırma projesi başvurusundaki artışın 1,9 kat, sanayiden yapılan başvuru artışının ise 1,8 kat olduğunu kaydetti.

Ulusal düzeyde artan araştırma kapasitesinin, uluslararası işbirliklerinin zirvesi olarak nitelendirdiği Ufuk 2020 Programı kapsamında kullanılmasının önemine değinen Karataş, özel sektörün de uluslararası projelere katılımının artırılmasının gerekliliğini ifade etti. Karataş, firmaların artık farklılaşan hedef pazarlardaki farklı paydaşlarla işbirliği yapmak zorunda kaldığına değinerek, ülkelerin kamu alımı yapmak için ihaleye çıktığında işin yaptırılacağı firmanın söz konusu ülkede faaliyet gösteren aktörler ile araştırma ve inovasyon işbirliklerini önemsediğini belirtti. Karataş, bu tür işbirliklerinin, endüstriyel standartlar ve düzenlemelerle ilgili bilgilere önceden erişebilmek adına da çok ciddi bir rekabet avantajı sağladığının altını çizdi.

https://www.tubitak.gov.tr