2017-01-06

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Taslak Yönetmelik Görüşe Açıldı