2021-09-15

Patent Nasıl Alınır?

Patent, bir buluşu geniş kitleler ile buluşturmadan önce yasal olarak üretim, pazarlama, satış gibi ticari olarak kullanım haklarını koruma altına almaktır. Bu nedenle atlanmaması gereken olmazsa olmaz bir adımdır.

Patent Nasıl Alınır?


Buluşunuzu halkın beğenisi ve ilgisine sunmadan önce, her türlü hakkını üzerinize aldığınızdan emin olmanız gerekir. Aksi halde sizin başarınızı gören, haksız kazanç elde etmek isteyen kişilerle karşılaşabilirsiniz.

Patent, buluşunuzun sizin izniniz dışında üretilmesinin, pazarlanmasının, satılmasının ve ithal edilmesinin önüne geçer. Bu sayede siz izin vermedikçe, hiç kimse buluşunuz üzerinden kazanç sağlayamaz ve herhangi bir hak iddia edemez.

Ürününüzü piyasaya sürdükten sonra, patent tescilini almış olmanıza rağmen, herhangi bir kişi veya kuruluş, ürününüz üzerinden haksız kazanç elde etme girişiminde bulunursa, hakkınızı korumak için hukuki yollara başvurabilir, buluşun size ait olduğunu kolaylıkla ispatlayabilir ve bu gibi kişilerin ceza almalarını sağlayabilirsiniz. Buluşunuzun tüm haklarını korumak için, Destek Patent ile iletişime geçerek, ileride karşınıza çıkabilecek sorunlara karşı önceden önleminizi alabilirsiniz.

Patentin Önemi


Patent, sadece kişilerin veya kuruluşların piyasaya sürdükleri ürünlerin haklarını korumakla kalmaz, aynı zamanda ekonomik faaliyetlerin ve uluslararası ticaretin gelişmesinde de önemli bir rol oynar. Patent; buluş sahibinin ürününü piyasaya sunmasının önünü açar. Yeni buluşların gerçekleşmesi, hem teknolojinin hem de ekonominin gelişmesine katkıda bulunur. Gelişen ekonomi ile birlikte uluslararası ticaretin de gelişmesi sağlanır. Ülkelerin ekonomik büyümeleri ile paatentler arasında parametrik bir etkileşim vardır.

Buluş sahibinin haklarını koruyan patent, bu yeniliklerin taklit edilerek, haksız bir şekilde çoğaltılmasını engeller. Bu da üreticilerin motivasyonunu arttırır. Yeni buluşlara imkan yaratır.

Patent Almanın Avantajları


Başvuru tarihinden itibaren 20 yıl süreyle, buluş sahibinin haklarını korur.
Patent tüm haklarının kontrolünü başvuru sahibine verir.
Pazarda belli bir başarıya ulaşan buluşun, rakipler tarafından suistimal edilmesini ve hak sahipleri dışında ticari faaliyetlerde bulunulmasını engeller.
Buluşunuzun üretimini kendiniz gerçekleştirmek istemediğiniz takdirde, lisans veya devir anlaşması yaparak gelir sağlamanıza imkan verir.
Buluş sahibinin, yatırımcıların ve iş ortaklarının kurumsal imajını korur, teknolojik yeterliliğini ifade eder.

Patent başvurusu yapmadan önce, buluşunuzun daha önce bir benzerinin dünyada üretilip üretilmediğini veya açıklanıp açıklanmadığını detaylı bir şekilde araştırmanız gerekir. Gerekli araştırmayı yapmadan patent başvurusu yaptığınızda, başvurunuz kabul edilmezse hem para hem de zaman kaybetmiş olursunuz. Çünkü sizin için veya kurum veya ülke için yeni olsa bile dünyada açıklanmış bir bilgiye başka bir ifadeyle yeni olmayan buluşlara patent verilmez.

Patent Nasıl Sorgulanır?


Patent, önemli hukuki sonuçlar doğurduğu için patent başvurusu yapmadan önce mutlaka patent sorgulaması gerçekleştirilmelidir. “Patent sorgulama nasıl yapılır?” sorusunun cevabı ise oldukça kolaydır. www.turkpatent.gov.tr, www.epo.org, https://patents.google.com/ ve pekçok ülke patent ofisi web sayfalarından uygun anahtar kelime ve buluşun dahil olduğu patent sınıfı (IPC veya CPC kodları) kullanılarak araştırma yapılabilir.

Bir buluşun patentini alabilmek için söz konusu patente benzeyen başka bir patentin olmaması gerekir. Başka birinin benzer bir buluşa sahip olmadığından emin olunmalıdır. Bunun için Türk Patent ve Marka Kurumu’nun resmi kayıtları ve uluslararası kaynaklar incelenebilir. Öte yandan, patent belgelerinin belli bir süre sınırı olmaktadır. Süresi dolmuş eski patentlerin yerine yeni patent başvurusunda bulunmak mümkündür. Patent sorgulaması esnasında yapılabilecek en ufak bir hata bile hukuki açıdan sıkıntıya düşmenize neden olabilir.

Patent kurumlarının veri tabanlarından yapılan, gerçekleştirilen buluşun geçmişte var olup olmadığının sorgulanmasıdır. Bazen üretebilirlik analizleri, rakipleri ve Ar-Ge faaliyetlerinin izlenmesi için de yapılabilir.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?


Buluşunuz ile ilgili araştırma yaparak, dünyada bir ilk olduğundan emin olmanız durumunda, Türk Patent ve Marka Kurumu’na dilekçenizi gönderebilir ve başvuru ücretinizi ödeyebilirsiniz. Başvuru dilekçenizde ürününüzü anlattığınız ‘Patent Tarifnamesi’ bulunmalıdır. Türk Patent ve Marka Kurumu’na gönderdiğiniz belgeleri inceleyerek bir rapor hazırlar.

Bu aşamada buluşunuzu detaylı ve net bir şekilde anlatmanız büyük önem taşır. Buluşunuz doğru bir şekilde anlaşılmazsa, patent alamayabilir. Bu nedenle bu süreçlerde bir uzmandan yardım almanız, başarı oranınızı oldukça artıracaktır. Destek Patent’in her alanda (mekanik-kimya-elektronik vb) uzman kadrosu ile bu aşamayı kolaylıkla geçebilirsiniz.

Patent almak neden gerekir, patent nasıl alınır, patent ücretleri nasıldır vb. pek çok sorunun uzmanlarından yanıtlarını almak ve başvuru sürecinin tüm zorluklarını kolaylıkla geçebilmek için Destek Patent’i hemen arayabilirsiniz.

Patent Tescili İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?


• Başvuru Dilekçesi
• Buluşun Tarifnamesi
• Buluşun Korunacak Teknik Özellikleri
• Buluşun Teknik Çizimi
• Buluşun Özeti

Patent Başvurusu Nereye Yapılır?


Türkiye’de patent başvurusunun yapılabileceği tek bir yetkili kurum bulunmaktadır. Bu kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı bulunan Türk Patent ve Marka Kurumudur. Başvurular Türk Patent ve Marka Kurumunun yetkilendirdiği vekiller, buluşu yapan kişi tarafından şahsen veya buluş sahibinden başvuru yapma hakkını elde eden tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları, liseler ve yükseköğretim kurumları (üniversiteler) tarafından yapılabilir.

Patent Alma Süresi Ne Kadardır?


İncelemeli patent başvurusu yaklaşık 30 ila 40 ay içerisinde sonuçlanır. Daha ziyade Kobi ve şahısları desteklemek amacıyla geliştirilmiş ve buluşu 10 yıl süreyle koruyan Faydalı model belge başvurusunun sonuçlanması 10 ila 12 ay arasında sürer. Söz konusu tarifname ve süreç yönetiminde profesyonel destek alınması sürenin uzayıp kısalmasında oldukça etkilidir. Ayrıca patent alma süreci boyunca ödenmesi gereken ücretler de yatırılmalıdır.

Patent tescil başvurularında, ilgili kuruma gerekli evraklarla başvurunuz yapıldıktan iki ay içerisinde şekli incelemesi gerçekleşir. Başvuru tarihinden sonra en geç on iki ay içerisinde yenilik taraması için araştırma talebi yapılır ve bu sürecin sonunda resmi araştırma raporu alınır. Araştırma raporunun uygun olması durumunda patentlenebilirlik değerlendirmesi için birinci incelenme talebi gerçekleştirilir. Araştırma raporunun uygun olmaması halinde görüş bildirimi yapılabilir, görüş ile birlikte birinci inceleme raporu talep edilir. İnceleme raporunun uygun olması halinde belge kararı gelir, inceleme aşamasına üç kez görüş verilip, patent tarifnamesi üzerinde tadilatlar yapılarak tekrarlanır. Buluşunuz inceleme aşamalarında reddedilmemişse patent tescile bağlanarak patent belgesi düzenlenir. Patent belgesi düzenlenmesi sonrası 6 aylık itiraz süresi başlar ve itiraz gelmemesi durumunda aksi ispat edilene kadar patent belgesi sahibi olunur.

Patent Ne İşe Yarar?

Her şeyden önce patent her zaman karşı tarafı endişelendirir.
Patent sahibi, patente ilişkin buluşu kullanabilir, ticari olarak satış, dağıtım ve pazarlama işlemlerini gerçekleştirebilir.
Patent sahibi, buluşunun bir başkası tarafından kullanılmasını, üretilmesini, dağıtılmasını ya da satılmasını veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması. yasalarca engelleme hakkına sahiptir.
Patent sahibi, patente ilişkin buluş için lisans vererek, kendi izni ile bir başkasına buluşa ilişkin hakları (kullanma, üretme, satma) verebilir.
Patent, devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir.

Patentin Taşıması Gereken Nitelikler


Bir patentin taşıması gereken nitelikler Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 3 adet olarak belirlenmiştir. Bu durum tüm dünya ülkelerinde de aynıdır. Bir dördüncü şart aranmaz.

• Yenilik
• Buluş Basamağı (Buluş besbelli olan, herkesin düşünebileceği bir şey olmama)
• Sanayiye Uygulanabilirlik

Bu özellikleri taşıyan her türlü buluş hakkında, patent belgesi almak için başvuru yapılabilir. Faydalı Modellerde buluş basamağı şartı aranmamaktadır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun resmi gazetede yayın tarihi olan 10.01.2017 tarihinden sonra yapılan başvurular için yukarıdaki 3 koşulun da sağlanması gerekmektedir.

Diğer yandan, 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiye Kanunu ile sona eren, ancak bahsedilen tarihten önce yapılmış başvurular için, incelemesiz ve incelemeli sistem tercihi hakkı bulunmaktadır. Bu sisteme göre, patent başvurusu sonrası düzenlenen araştırma raporu içeriğine göre, başvuru sahipleri incelemesiz sistemi veya incelemeli sistemi seçebilmektedir. İncelemesiz patent adından da anlaşılacağı gibi inceleme aşamasının atlanarak buluşa patent verilmesini sağlar.

İncelemesiz sistem tercihi yapılan başvurular ile ilgili olarak, başvurunun incelemesiz patent belgesi alması için, buluşun yenilik ve sanayiye uygulanabilir kriterlerini taşıması yeterli olmaktadır. İncelemesiz patentin koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 7 yıldır. Bu 7 yıl içerisinde gerekli düzenlemeler ve/veya başvurular yapıldığı takdirde, başvuru sahibi tarafından ya da üçüncü kişiler tarafından incelemesiz patentin incelemeli patente dönüştürülme hakkı bulunmaktadır. İncelemeli patente dönüştürülen başvurular, yenilik ve sanayiye uygulanabilir kriterlerine ek olarak, tekniğin bilinen durumunun aşılması (buluş basamağı) kriterini de sağlaması durumunda, patent belgesi alabilmektedir. İncelemeli patentin koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır.

Başvurularınızı Destek Patent ekibinden danışmanlık hizmeti alarak yapabilir, süreçleri tecrübeli uzmanların yönetimine bırakabilirsiniz.