Katma Değerli Ürünler İçin Patentin Önemi

Katma Değer Nedir?


Katma değer, belli bir sektördeki satışların tamamının, belli bir dönemde satın alınan malzeme ve hizmetlerin maliyetinden farkını ifade eder. Örneğin, 100 liralık bir maliyet ile üretilmiş bir ürün, 1000 liraya satışa sunulduğunda pazarda kendine yer edinebiliyorsa, yüksek katma değerli bir ürün olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla yüksek katma değerli bir ürünün kazancı ve kârı da yüksek olur.

Bir ürünün yüksek katma değerli sayılabilmesi için, yüksek kâr oranına sahip olmasının yanı sıra bazı özelliklere daha sahip olması gerekir. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

Ürün ya da hizmete karşı oluşan talep, alıcıların gelir düzeyleri ile orantılı bir şekilde artıyor ise, alıcıların gelir düzeyleri aynı seviyede kalsa bile, ürün ya da hizmete karşı oluşan talep yükselmeye devam ediyor ise, ürün ya da hizmete karşı oluşan talep, hiçbir şekilde fiyatın yüksek oluşundan etkilenmiyor ise, bu ürün ya da hizmeti veya bir benzerini diğer kişi veya kuruluşlar üretemiyorlar ise, bu ürün ya da hizmetin katma değeri yüksek demektir.

Bir ürünün ya da hizmetin katma değeri ne kadar yüksek ise, kalitesinin de o denli yüksek olduğu düşünülür. Bu düşünceden hareketle, katma değer arttıkça, kazanç ve kârın da artacağı unutulmamalıdır. Katma değer yaratmak; ekonomiyi güçlendirici, kalkınmayı hızlandırıcı ve kârı artırıcı bir etki sağlar. Bu nedenle dünya ekonomisi içinde önemli bir yere sahiptir.

Patent Önemi


Patent, bir buluşu halkın beğenisine sunmadan önce tüm haklarınızı koruma altına almanızı sağlayan belgedir. Patent belgesine sahip olmanız durumunda, size ait olan buluşunuzun izniniz dışında başkaları tarafından üretilmesinin, pazarlanmasının, satılmasının veya ithal edilmesinin önüne geçmiş olursunuz. Bir başka kişi ya da kuruluş izniniz dışında bu gibi adımlar atarsa, hakkınızı hukuki yollarla savunabilir, karşı tarafın ceza almasını sağlayabilirsiniz.

Buluş sahibini ve üreticiyi koruma altına alan bu sistem sayesinde, üretim motivasyonu artar, Ar-Ge gelişir, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin önü açılır. Yeni keşifler ve hizmetler, toplumun konforunu ve refahını yükseltir.

Patentin Katma Değere Katkısı Nedir?


Ticari değeri olan patentler, hem üretici kuruluşlara hem de buluş sahiplerine ekonomik kalkınma sağlar. Patentin katma değere katkıları ele alındığında, yeni buluş ve hizmetlerin ekonomik refahı artırıcı etkisi dikkat çeker. Marka bilinci ve patentin önemini kavrayan kuruluşlar, bu avantajları kullanıp, yurt dışında çalışmalar yaparak, ihracata yöneldikleri takdirde sadece kendi şirketleri kapsamında değil, aynı zamanda ülke adına da ekonomik kalkınmaya destek olurlar.

Patent tescil belgesi alınmış ürün veya hizmetler, yüksek bir kâr oranı ile tüketicilerin beğenilerine sunulmasının ardından, hızla artan bir talep oranı ile karşılaşmış ve alıcıların gelir düzeyleri değişmese dahi talep artışı sürmeye devam etmiş ise, katma değeri yüksek bir ürün ile karşı karşıyasınız demektir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu ürünün katma değerini artıran en önemli koşullardan bir tanesi de, diğer kişi veya kuruluşların bu ürünü veya benzerini istedikleri gibi üretememeleridir. Bu koşulu sağlayan adım ise patenttir.

Patent, buluşunuzun rakipleriniz tarafından üretilmesini ve satılmasını engeller. Dolayısıyla yüksek katma değerli ürün ya da hizmetlerin olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi de, patent tescil belgesine sahip olmalarıdır.

Siz de yüksek katma değerli ürün veya hizmetlerinizin patent işlemlerini uzman ve güvenilir bir patent ofisi ile hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız, vakit kaybetmeden Destek Patent’i arayabilirsiniz.