CE Nedir?

İnsanlar; günlük hayatlarında sıklıkla CE belgesi ile karşılaşırlar.. Conformité Européenné sözcüklerinin baş harflerinden oluşan CE İşareti'nin anlamı “Avrupa'ya uyum” demektir.

CE İşareti Nedir?


CE; European Conformity kelimelerinin baş harfleri kullanılarak oluşturulan bir kısaltmadır. Ürün ve hizmetlerin tüketiciler tarafından satın alınması noktasında hayati bir öneme sahiptir. Çünkü, satılacak olan ürünlerin sağlık, güvenlik ve çevre kategorilerinde yer alan standartlara uygun olduğunu gösterir. İnsanlar, CE etiketi ile birçok alanda karşılaşırlar. CE nedir sorusuna Avrupa Ekonomik Alanı için satılan ürünlerin standartlara uygun olduğunu gösteren bir sertifika cevabı verilebilir. Bir başka deyişle, ürünlerin Avrupa’ya uygunluğunu ifade eder. CE belgesi; özellikle elektrik ve elektronik kategorisinde satılacak olan ürünler için son derece gereklidir. Birçok kişi; CE belgesinin ürünün kalite standartları ile ilgili olduğunu düşünür. Fakat, bu belgenin ürünün kalitesini göstermesi söz konusu değildir.

CE belgesi; ürünlerin güvenliğini ifade etmesi bakımından son derece önemlidir. Herhangi bir ürünün Avrupa Birliği sınırları içerisinde bulunan ülkelerde satılması adına gerekli bir belgedir. Buna ek olarak, CE belgesi; zorunludur. Herhangi bir ürünün bitki ve hayvan sağlığına herhangi bir zararının olmadığını ifade eder. Bunun yanı sıra, satılması planlanan ürünlerin çevreye zararının olmadığını göstermesiyle de önemli olduğunu gösterir.

CE belgesi nedir diye merak edenlerin aklında farklı bir soru daha vardır. Bu belgenin kimler tarafından verildiği merak edilir. Ancak, CE işareti; herhangi bir kuruluş tarafından verilmez. Bu noktada, tüm üreticiler; ürünlerinin üzerine CE belgesini kendileri yerleştirmekle yükümlüdürler. Avrupa Birliği pazarında satılan tüm ürünlerin CE belgesine sahip olması son derece önemlidir. Ürünlerin satılmak için gerekli tüm kriterlere sahip olduğunu gösteren bu belge; ticaret dünyasının vazgeçilmez unsurları arasında bulunur.

CE İşareti Ne İşe Yarar?


CE belgesi, bir belgeden ziyade bir işaretleme olarak kabul edilmelidir. Türkiye’de CE işareti daha çok CE belgesi olarak ifade edilir. Hatta, CE marking olarak İngilizce kullanımının da yaygın olduğu söylenebilir. Bu belge; satılması planlanan herhangi bir ürün veya hizmetin Avrupa yönetmeliklerine göre asgari güvenlik seviyesine uygun olduğunu gösterir. Sonuç olarak, CE işaretine sahip olan ürünler; sorunsuz bir şekilde satılır. Bir başka deyişle, bu işaret sayesinde ürüne AB ülkelerinde serbest dolaşım hakkı verilir. CE işaretinden birçok yerde ürün pasaportu olarak da bahsedilir.

Herhangi bir ürünün CE belgesi gereksinimlerini karşılaması son derece önemlidir. Ürününü Avrupa pazarına satmayı düşünenlerin söz konusu ürünün AB tarafından belirlenen sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uygun olduğunu ispatlamaları gerekir. CE işareti; Avrupa pazarında satılmak istenen ürünün güvenliğini ve kalitesini ispat eder. Buna ek olarak, adil ticareti teşvik etmesi bakımından da önem taşır.

Birçok kişinin aklında CE damgası ne işe yarar sorusu bulunuyor. CE belgesi; her şeyden önce ürünün Türkiye ve Avrupa pazarında satılmasını, dolaşımını ve sunulmasını sağlar. Bir başka deyişle, üreticiler; ürünlerini AB pazarında satabilmek adına söz konusu CE işaretini ürünlerinin üzerine yerleştirmek zorundadırlar. Bu belge; ürünün AB yönetmeliklerine yüzde yüz uygun olduğunu belirtir. Ancak, kalite markası ve garanti belgesi olmadığını ifade etmek gerekir. Bu işarete sahip olan bir ürün, herhangi bir AB ülkesinde normlarla ilgili bir gerekçe ortaya konarak geri çevrilemez. Ayrıca, bu işareti taşıyan bir ürünün yeni yaklaşım direktiflerine uygun olarak üretildiğini de belirtmek gerekir. Sonuç olarak, CE belgesi olmayan ürünler, ne Türkiye’de ne de AB pazarında satılabilir.

CE İşareti Nasıl Alınır?


CE işaretinin ürünlere eklenmesi ve doğru bir şekilde kullanılması; tamamen üreticinin sorumluluğundadır. Üretici; bilhassa herhangi bir elektronik ürünü kendi marka adı ile pazarda dolaşıma sokmadan evvel ürünün tasarım, imalat, paketleme ve etiketleme süreçlerinden sorumlu olan kişiye verilen genel isimdir.

CE damgası nasıl alınır; en az CE damgası nedir kadar merak edilen bir husustur. Bu noktada, CE damgası almak isteyenlerin önünde birtakım aşamaların olduğunu söylemek gerekir.

Her şeyden önce, üretici; kendi ürünü için gerekli CE direktiflerini bulmalıdır. Bir başka deyişle, ürünün CE direktifi kapsamına girip girmediği araştırılmalıdır. Bazı ürünlerin Avrupa pazarında satışa sunulması için CE direktiflerine uygun olması zorunludur. Direktifler, Avrupa Birliği Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen yasal düzenlemelerdir. Her üye devlet tarafından, kendi iç hukuklarına uyarlanması ve yasalaşması gerekmektedir. Bu noktada, CE işaretinin ürününün üzerine yerleştirilmesi şarttır. Ancak, bazı ürünlerde iki veya daha fazla direktif CE kapsamında olabilir. Bu gibi hallerde, üretici; ürünün gerekli olan tüm yönergelere uyumlu olması gerektiğini bilmelidir. Sonuç olarak, CE belgesi direktifleri araştırılmalıdır. Hatta, bu konuda danışmanlık hizmeti alınması dahi gerekebilir.

Birtakım yönergeler; ürünlerin üçüncü taraf bir kuruluş tarafından test edilmesini zorunlu kılar. Dünya çapında akredite olmuş bu kuruluşların ayrıntılı inceleme yapması gündeme gelebilir. Tıbbi cihazlar, basınçlı ekipmanlar, gazlı yakan cihazlar ve koruyucu sistemler; bu kategoride yer alan ürünlerdir.

Ürünün söz konusu kriterlere gerçekten uygun olup olmadığı denetlenmelidir. Modül adı verilen yönergeler; üreticilerin hangi uygunluk kurallarını dikkate alacaklarını belirler. CE damgası alma hususunda üreticilere bilgi veren sekiz farklı modül vardır. Risk analizi, ürün testi, görsel inceleme ve ürün etiketi gibi aşamalarda ürünün özellikleri dikkatli bir şekilde incelenerek uygunluk seviyesi ölçülür.

Üreticiler; CE belgesi alma konusunda attıkları adımlara dair belgeleri saklamalıdırlar.

Son olarak, üretici; uygunluk beyanında bulunarak ürününe CE işaretini ekler.