MILEY CYRUS AB'deki İsmiyle İlgili Davayı Kazandı

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Smiley Miley, Inc. ile Cyrus Trademarks Ltd. arasında görülen davada kararını verdi. Bu anlaşmazlık, ünlü pop şarkıcısı Miley Cyrus’a ait olan Smiley Miley, Inc. tarafından MILEY CYRUS markasının tescili için bir Avrupa Birliği marka başvurusu yapılması ile başladı. Bu başvuruya karşı Cyrus Trademarks Ltd., CYRUS markasına dayalı olarak itirazda bulundu. EUIPO (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi), isim ve soyisimden ibaret markalarda tüketicilerin dikkatlerinin isimden çok soyisimde olacağı ve her iki işaret arasında karıştırılma ihtimali olduğu sonucuna vararak itirazı kısmen onayladı. Smiley Miley, Inc. kararı yargıya taşıdı. Uzun süren yargılama neticesinde Genel Mahkeme, EUIPO’nun kararını bozdu ve her markanın kendi bütünlüğü içinde değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, dava konusu markanın ünlü bir kişinin isim ve soyismi olmasından hareket ile MILEY ve CRUS ibarelerinin eşit derecede ayırt edici olduğuna ve markanın tümüyle tescil edilmesine hükmetti.