Türkiye, 2021 Küresel İnovasyon Endeksi'nde 10 Basamak Birden Yükseldi

Bu yıl 14. yayınlanan Küresel İnovasyon Endeksi raporunda 132 ülke ekonomisinin yıllık performansı değerlendirildi. Buna göre Türkiye “Üst-Orta Gelir Ekonomiler” kategorisinde en yüksek inovasyon performansı gösteren 4.ülke oldu. Bu kategoride Çin, Bulgaristan ve Malezya’nın ardından 4. sırada yer alan Türkiye, tarihindeki en yüksek sıralama ile 132 ülkenin bulunduğu listede ise GII derecelendirmesinde 41.sırada yer aldı.

Orta-üst gelir grubu ülkeleri arasında Türkiye, 7 ana bileşen altısında, grup ortalamalarının üzerinde performans sergiledi. Türkiye'nin en iyi performans gösterdiği alan ise “İnsan Sermayesi ve Araştırma” oldu. Bu bileşende Türkiye, 26. sırada, “Yaratıcı Çıktılar” bileşeninde ise 35. sırada yer aldı. Türkiye bu yıl, inovasyon çıktılarında, inovasyon girdilerinden daha iyi performans sergiledi. Raporda, ayrıca İstanbul ve Ankara'nın önde gelen iki bilim ve teknoloji kümelenmesine ev sahipliği yaptığı vurgulandı. İstanbul'un iki basamak yükselişle dünyadaki en iyi bilim ve teknoloji kümelenmeleri arasında 49. sırada yer aldığı belirtildi.