TÜRKPATENT ve Ankara Ticaret Odası İş Birliği ile Patent ve Marka Vekilleri İstişare Toplantısı Gerçekleşti

TÜRKPATENT ve Ankara Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen toplantıda sınai mülkiyet başvuru ve tescil hizmetlerine ilişkin işlemler ve uygulamalar ele alındı, hizmetlerin en iyi ve en hızlı şekilde sunulabilmesinin yanı sıra vekillerle iş birliğinin geliştirilmesi yönünde yapılabilecekler istişare edildi.

Sınai mülkiyet başvurularında TÜRKPATENT’in en önemli çözüm ortağı konumunda bulunan vekillerin görüş ve önerileri, hem sunulan hizmetlerin hem de vekillik sisteminin işleyişinin geliştirilip güncellenerek daha da iyileştirilmesi açısından önem taşıyor.

Belli dönemlerde gerçekleştirilen Vekil İstişare Toplantıları, vekillerin deneyimlerini TÜRKPATENT yetkilileriyle paylaşmalarına fırsat sağlamakla kalmıyor aynı zamanda gelecekte atılacak adımların belirlenmesine imkan sunuyor.

Kaynak: TÜRKPATENT