2021-03-30

Patent Nasıl Alınır?

Patent, bir buluşun ve buluşa dair kullanım haklarının kime ait olduğunu gösteren bir belgedir. Ortaya konulan herhangi bir buluş (ürün, sistem, mekanizma, algoritma, yöntem vb.), patent belgesi aldığı takdirde, buluşa ilişkin başvuru yapan kişinin buluş üzerindeki tüm hakları 20 yıl boyunca koruma altına alınmış olur. 20 yıl sonunda süresi dolan patentler için patent yenileme gibi bir işlem söz konusu değildir. Koruma süresi dolan başvurulara ilişkin buluşlar halka açık bir hale gelirler ve isteyen herkes tarafından, herhangi bir izne gereksinim olmadan kullanılabilirler. Aynı zamanda bir patent başvurusu ya da belge almış bir patent için haklar devredilebilir, lisanslama işlemi sonucu başvuru hakları kiralanabilir ya da miras olarak bırakılabilir.

Patent belgesinin alınabilmesi için bazı koşullar bulunur. Belgenin alınabilmesi için öncelikle ortaya konan buluşun bu koşulları yerine getirmiş olması gerekir.

Bir buluşun patent belgesi alabilmesi için tamamen yeni olması gerekir. Yani ortaya konan buluş, başvuru tarihinden (veya rüçhan tarihinden) daha önce dünyanın herhangi bir yerinde toplumca ulaşılabilir bir şekilde sözlü ve yazılı olarak veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmamış, yayınlanmamış olmalıdır. Aynı zamanda buluşun yeni olan özelliği sayesinde, teknik bir problemin şaşırtıcı etki yaratacak şekilde çözülmesi gerekir. Yani daha önceden düşünülmemiş, tekniğin bilinen durumunda yer alan bilgilerin varlığında, kolayca da düşünülmeyecek, teknikte uzman bir kişi tarafından kolaylıkla (aşikar bir şekilde) ortaya koyulamayacak bir bilgi ortaya atılmış olmalıdır. Aynı zamanda ortaya konan buluşun üretilebilir, yani sanayiye uygulanabilir olması gerekir.

Patent Tescili İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?• Başvuru Dilekçesi

• Buluşun Tarifnamesi

• Buluşun Korunacak Teknik Özellikleri

• Buluşun Teknik Çizimi

• Buluşun Özeti

Patent Başvurusu Nereye Yapılır?Türkiye’de patent başvurusunun yapılabileceği tek bir yetkili kurum bulunmaktadır. Bu kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı bulunan Türk Patent ve Marka Kurumudur. Başvurular Türk Patent ve Marka Kurumunun yetkilendirdiği vekiller, buluşu yapan kişi tarafından şahsen veya buluş sahibinden başvuru yapma hakkını elde eden tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları, liseler ve yükseköğretim kurumları (üniversiteler) tarafından yapılabilir.

Patent Ne İşe Yarar?Ortaya konan bir buluş için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurularak belge almış olan bir patent ne işe yarar? Patentin işe yaradığı noktaları şu şekilde listelemek mümkün:• Patent, devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir.

• Patent sahibi, patente ilişkin buluşu kullanabilir, ticari olarak satış, dağıtım ve pazarlama işlemlerini gerçekleştirebilir.

• Patent sahibi, buluşunun bir başkası tarafından kullanılmasını, üretilmesini, dağıtılmasını ya da satılmasını veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması. yasalarca engelleme hakkına sahiptir.

• Patent sahibi, patente ilişkin buluş için lisans vererek, kendi izni ile bir başkasına buluşa ilişkin hakları (kullanma, üretme, satma) verebilir.

Patentin Taşıması Gereken NiteliklerBir patentin taşıması gereken nitelikler Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 3 adet olarak belirlenmiştir.

• Yeni

• Buluş Basamağı

• Sanayiye Uygulanabilirlik

Bu özellikleri taşıyan her türlü buluş hakkında, patent belgesi almak için başvuru yapılabilir. 10.01.2017 tarihinden sonra yapılan başvurular için yukarıdaki 3 koşulun da sağlanması gerekmektedir.

Diğer yandan, 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiye Kanunu ile sona eren, ancak bahsedilen tarihten önce yapılmış başvurular için, incelemesiz ve incelemeli sistem tercihi hakkı bulunmaktadır. Bu sisteme göre, patent başvurusu sonrası düzenlenen araştırma raporu içeriğine göre, başvuru sahipleri incelemesiz sistemi veya incelemeli sistemi seçebilmektedir.

İncelemesiz sistem tercihi yapılan başvurular ile ilgili olarak, başvurunun incelemesiz patent belgesi alması için, buluşun yenilik ve sanayiye uygulanabilir kriterlerini taşıması yeterli olmaktadır. İncelemesiz patentin koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 7 yıldır. Bu 7 yıl içerisinde gerekli düzenlemeler ve/veya başvurular yapıldığı takdirde, başvuru sahibi tarafından ya da üçüncü kişiler tarafından incelemesiz patentin incelemeli patente dönüştürülme hakkı bulunmaktadır. İncelemeli patente dönüştürülen başvurular, yenilik ve sanayiye uygulanabilir kriterlerine ek olarak, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterini de sağlaması durumunda, patent belgesi alabilmektedir. İncelemeli patentin koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır.

Patent Araştırması Nedir?Patent kurumlarının veri tabanlarından yapılan, gerçekleştirilen buluşun geçmişte var olup olmadığının sorgulanmasıdır. Bazen üretebilirlik analizleri, rakipleri ve Ar-Ge faaliyetlerinin izlenmesi için de yapılabilir.

Patent tescil başvurularında, ilgili kuruma gerekli evraklarla başvurunuz yapıldıktan iki ay içerisinde şekli incelemesi gerçekleşir. Başvuru tarihinden sonra en geç on iki ay içerisinde yenilik taraması için araştırma talebi yapılır ve bu sürecin sonunda araştırma raporu alınır. Araştırma raporunun uygun olması durumunda patentlenebilirlik değerlendirmesi için birinci incelenme talebi gerçekleştirilir. Araştırma raporunun uygun olmaması halinde görüş bildirimi yapılabilir, görüş ile birlikte birinci inceleme raporu talep edilir. İnceleme raporunun uygun olması halinde belge kararı gelir, inceleme aşamasına üç kez görüş verilip, patent tarifnamesi üzerinde tadilatlar yapılarak tekrarlanır. Buluşunuz inceleme aşamalarında reddedilmemişse patent tescile bağlanarak patent belgesi düzenlenir. Patent belgesi düzenlenmesi sonrası 6 aylık itiraz süresi başlar ve itiraz gelmemesi durumunda aksi ispat edilene kadar patent belgesi sahibi olunur.Başvurularınızı Destek Patent ekibinden danışmanlık hizmeti alarak yapabilir, süreçleri tecrübeli uzmanların yönetimine bırakabilirsiniz.